Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2023

Datum:

Op voorstel van de minister van Financiën verleent de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2023 faciliteiten aan de btw-plichtigen. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften en voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Deze maatregel is niet van toepassing op het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van 'One Stop Shop' (OSS). De Europese reglementering laat dit niet toe.

Aangiften

U kunt uw aangiften indienen tot de volgende data:

Aangifte

Datum voor indiening

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2023

ten laatste op 10 augustus 2023 (in plaats van 20 juli 2023)

Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2023

ten laatste op 10 augustus 2023 (in plaats van 20 juli 2023)

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2023

ten laatste op 8 september 2023 (in plaats van 21 augustus 2023)

Behalve voor de:

  • vergunninghouders voor maandelijkse teruggave btw
  • genieters van versnelde maandelijkse teruggave btw wegens STARTER statuut
    Indien u in deze gevallen recht hebt op een terugbetaling van een btw-tegoed, moet u uw aangifte indienen:
    • ten laatste op 24 juli 2023 voor de aangiften van juni 2023.
    • ten laatste op 24 augustus 2023 voor de aangifte van juli 2023.

De bankgegevens moeten gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de rekening-courant. Indien het rekeningnummer voor terugbetalingen van btw niet gekend is bij onze diensten, wordt het krediet niet terugbetaald maar automatisch overgedragen naar de volgende periode.

Opgaven

U kunt uw opgaven indienen tot de volgende data:

Opgave

Datum voor indiening

Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2023

ten laatste op 10 augustus 2023 (in plaats van 20 juli 2023)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2023

ten laatste op 10 augustus 2023 (in plaats van 20 juli 2023)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2023

ten laatste op 8 september 2023 (in plaats van 21 augustus 2023)


Betalingen

De verschuldigde btw moet u wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 20 juli 2023 (aangifte van het tweede kwartaal 2023 of juni 2023) en ten laatste op 21 augustus 2023 (aangifte van juli 2023).

Als u op één van die vervaldagen nog niet het volledige verschuldigde bedrag betaalde, debiteren wij uw rekening-courant met nalatigheidsinteresten. We berekenen die overeenkomstig de bepalingen van het Btw-Wetboek (artikel 91, § 1): interesten worden per maand vertraging berekend op het verschuldigde bedrag aan een jaarlijkse interestvoet van 8% (een begonnen maand geldt als een volledige maand). De nalatigheidsintrest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt.

De betaling die verricht moet worden voor een van de hiervoor bedoelde vervaldata, mag uiteraard verminderd worden tot beloop van het beschikbaar creditsaldo dat de rekening-courant van de belastingplichtige op die datum vertoont. 

Het belastingkrediet dat aan het eind van de maand juli aan de voorwaarden voldoet van artikel 8/1, § 2, van het koninklijk besluit nr. 4 om te worden terugbetaald, mag niet worden beschouwd als beschikbaar.