Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Andere nieuws Deposito- en Consignatiekas

De Deposito- en Consignatiekas bewaart de gelden resterend van de vereffening van Mensura Gemeenschappelijke Verzekeringskas - 23/05/2023

​Na de vereffening van Mensura Gemeenschappelijke Verzekeringskas, die op 15 december 2022 werd afgesloten, heeft de Deposito- en Consignatiekas de tegoeden ontvangen van Mensura-leden zonder ondernemingsnummer en/of voor wie geen geldige bankgegevens beschikbaar waren. Tegoeden die om juridische of praktische redenen niet aan Mensura -leden konden worden overgedragen, werden eveneens aan DCK overgemaakt.

Deze tegoeden, met een totale waarde van €11.199.335,33, zijn in een paar klikken beschikbaar via e-DEPO, de 100% digitale toepassing voor het beheer van dossiers, ontwikkeld door de DCK. Door gewoon in te loggen op MyMinfin kunnen de Mensura -leden de tegoeden van hun oude rekeningen op een volledig beveiligde manier opvragen en beheren.

De website van de Deposito- en Consignatiekas heeft een nieuwe look gekregen - 01/02/2023

Om beter aan de verwachtingen van haar cliënten te voldoen, heeft de Deposito- en Consignatiekas de pagina's van haar website enigszins gereorganiseerd. Op het menu: een duidelijkere uitleg van de inhoud volgens de behoeften (algemene informatie over het DCK, specifieke informatie over ons dienstenaanbod, gegroepeerd ondersteunend materiaal, enz.) Veel ontdekkingsplezier!

Herinnering: verkrijgen van de verplichte rol om rechtspersoon in te loggen op e-DEPO - 22/09/2022

Elke rechtspersoon die toegang wenst te verkrijgen tot e-DEPO dient over de juiste rol te beschikken. Deze roltoekenning is nodig voor zowel het aanmaken, beheren en vrijgeven van een dossier in e-DEPO. Indien u voor de desbetreffende organisatie niet over de juiste rol beschikt zal u op e-DEPO niet kunnen inloggen in naam van deze organisatie.

De roltoekenning gebeurt via de applicatie “Mijn eGOV-rollenbeheer”. U kan alle informatie over toegang tot e-DEPO en het rollenbeheer raadplegen via de volgende link.

De Deposito- en Consignatiekas bewaart de tegoeden afkomstig van niet-afgesloten rekeningen van de online spaarbank Rabobank.be in België - 08/09/2022

Op 1 september 2022 heeft Rabobank.be definitief haar bankactiviteiten in België stopgezet. De tegoeden afkomstig van de niet-afgesloten rekeningen werden automatisch getransfereerd naar de Deposito- en Consignatiekas.

De klanten van Rabobank.be in België hadden tot 31 augustus 2022 de mogelijkheid om de noodzakelijke maatregelen te treffen bij de bank, waarna de tegoeden van 25.463 niet-afgesloten spaarrekeningen automatisch werden getransfereerd naar de DCK begin september 2022. Deze gelden, voor een totale waarde van 23.364.822,59€ zijn beschikbaar in enkele kliks via e-DEPO, de 100% digitale toepassing van de DCK, voor het beheer van deposito-dossiers.

Op basis van een eenvoudige geauthentiseerde toegang via MyMinfin, kunnen de klanten van Rabobank.be de tegoeden van hun oude rekeningen op een beveiligde manier terugvinden en beheren. Zoals voor het merendeel van de deposito’s, beheerd door de DCK, wordt de positieve intrestvoet (0,60% in september) eveneens toegepast op de tegoeden van deze overgedragen rekeningen, op voorwaarde dat de bedoelde tegoeden minstens één jaar bij de DCK blijven.

De Deposito- en Consignatiekas past een positieve rentevoet toe in overeenstemming met de huidige markttoestand - 15/06/2022

Na jarenlang een rentevoet van 0% te hebben toegepast op de borgtochten in contanten die bij haar werden geplaatst, reageert de Deposito- en Consignatiekas op de algemene stijging van de rentevoeten op de markten door een positieve rentevoet aan te bieden in lijn met de actuele context.

Alle algemene informatie over de rente valt terug te vinden in de rubriek "Rente".

593 miljoen euro aan slapende tegoeden wachten om te worden gewerkt bij de Deposito- en Consignatiekas - 16/05/2022

Zonder het te weten bezitten Belgische burgers fondsen op hun naam die slapen in de Deposito- en Consignatiekas. Waar het reeds mogelijk was om deze slapende tegoeden op te zoeken via MyMinfin, is het nu eveneens mogelijk om ze 100% digitaal te recupereren via e-DEPO.

Geplande migratie van solidaire borgtochtdossiers naar e-DEPO - 13/04/2022

In het kader van de digitalisering van de solidaire borgtochten is de migratie van de solidaire borgtochtcategorieën "wet Breyne" en "overheidsopdracht" naar onze nieuwe toepassing e-DEPO gepland vanaf eind april tot midden mei. Zodra de dossiers correct zijn overgedragen, zullen de solidaire borgtochten uitsluitend in e-DEPO worden beheerd. Geen paniek echter: tot het einde van de bouwvakantie is er een overgangsperiode voor vrijgave- en voorafnameverzoeken.

De tegoeden van niet-afgesloten Belgische rekeningen bij de online spaarbank Rabobank.be worden overgebracht naar de Deposito- en Consignatiekas - 10/03/2022

Op 1 september 2022 zal Rabobank.be haar bankactiviteiten in België definitief stopzetten. Op dat ogenblik zullen de tegoeden van de niet-afgesloten rekeningen automatisch worden overgedragen aan Deposito- en Consignatiekas.

Terwijl de klanten van Rabobank.be in België tot 31 augustus 2022 de tijd hebben om alle nodige stappen bij de bank te ondernemen, zullen de tegoeden van de niet-afgesloten rekeningen in september 2022 automatisch naar de DCK worden overgeschreven. Deze tegoeden zullen middels enkele muisklikken terug te vinden zijn via e-DEPO. Deze 100 % digitale toepassing werd ontwikkeld door de DCK ten behoeve van het beheer van depositodossiers.

De Deposito- en Consignatiekas biedt een renteloze depositorekening aan voor gemeenten en scholen - 21/02/2022

De toepassing e-DEPO beschikt voortaan over een rubriek "depositorekening", waarmee gemeenten, scholen en andere lokale besturen hun tegoeden tegen 0% rente kunnen deponeren op een beveiligde digitale rekening bij de Deposito- en Consignatiekas.

De depositorekening kan met enkele muisklikken worden aangemaakt in e-DEPO en stelt elke lokale overheid in staat haar tegoeden in real time en volledig gratis te beheren, bijkomende stortingen uit te voeren of geldopnames te bewerkstelligen. De naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming (GDPR) is eveneens gewaarborgd, net als de permanente toegangsbeveiliging tot het account.

Geplande migraties tussen de vroegere toepassingen van de Deposito- en Consignatiekas en de toepassing e-DEPO - 25/10/2021

Door de geplande migraties tussen de vroegere toepassingen van de Deposito- en Consignatiekas en de toepassing e-DEPO kunnen bepaalde terugbetalingsverzoeken van verschillende soorten dossiers (slapende tegoeden, tegoeden van onvindbare of overleden houders, vennootschappen in vereffening of in gerechtelijke vereffening, fondsen na de sluiting van een faillissement, kantonnementen, andere consignaties) langere verwerkingstijden hebben. Het is belangrijk op te merken dat er geen ongemak of vertraging zal zijn voor terugbetalingsaanvragen die rechtstreeks bij e-DEPO worden ingediend.

Specifiek mandaat e-DEPO - 30/09/2021

Moet u het beheer van uw dossiers in e-DEPO uitbesteden aan een derde partij? Het goede nieuws is dat het creëren van een specifiek mandaat voor de toepassing nu weer mogelijk voor iedereen is. Dankzij het mandaat van e-DEPO kan elke derde die een mandaat heeft ontvangen van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, voortaan dezelfde handelingen uitvoeren als deze persoon binnen de toepassing e-DEPO. Het mandaat kan worden aangemaakt via de volgende link. Alle informatie over mandaten vindt u ook op de volgende pagina.

Solidaire borgtochtdossiers - 08/02/2021

In het kader van de solidaire borgtochtdossiers die u bij de Deposito- en Consignatiekas indient, wordt u voortaan verzocht ons het Nationaal Registernummer (NN) en/of het Ondernemingsnummer (KBO) van de verschillende bij uw dossiers betrokken partijen mee te delen. Anders kan de Deposito- en Consignatiekas uw dossiers niet verwerken.

Alle soorten borgtochten, deposito's en consignaties die via e-DEPO kunnen worden ingevoerd en terugbetaald, moeten verplicht via de voornoemde applicatie verlopen - 15 /01/2021

Om redenen van veiligheid, snelheid en naleving van de regels inzake gegevensbescherming (GDPR) moeten alle soorten borgtochten, deposito's en consignaties die via e-DEPO kunnen worden ingevoerd en terugbetaald, verplicht via de voornoemde applicatie verlopen. Met andere woorden, de Deposito- en Consignatiekas zal geen aanvragen meer aanvaarden die per e-mail of per post worden gedaan. e-DEPO biedt alle nodige garanties en maakt het mogelijk om in enkele klikken een depot, deposito of consignatie in te dienen of terug te betalen!

Ook als uw dossier op een andere manier dan via e-DEPO is ingevoerd, moet het via deze applicatie worden terugbetaald. Als u vaststelt dat uw dossier niet in e-DEPO staat, geef ons dan het dossiernummer door, evenals het Nationaal Register Nummer (NN) en/of het Ondernemingsnummer (KBO) van de verschillende betrokken partijen. Onze diensten zorgen dan voor de migratie van uw dossier naar e-DEPO, en zullen u informeren over de beschikbaarheid ervan in de genoemde toepassing.