Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Andere nieuws Deposito- en Consignatiekas

Geplande migratie van solidaire borgtochtdossiers naar e-DEPO - 13/04/2022

In het kader van de digitalisering van de solidaire borgtochten is de migratie van de solidaire borgtochtcategorieën "wet Breyne" en "overheidsopdracht" naar onze nieuwe toepassing e-DEPO gepland vanaf eind april tot midden mei. Zodra de dossiers correct zijn overgedragen, zullen de solidaire borgtochten uitsluitend in e-DEPO worden beheerd. Geen paniek echter: tot het einde van de bouwvakantie is er een overgangsperiode voor vrijgave- en voorafnameverzoeken.

De tegoeden van niet-afgesloten Belgische rekeningen bij de online spaarbank Rabobank.be worden overgebracht naar de Deposito- en Consignatiekas - 10/03/2022

Op 1 september 2022 zal Rabobank.be haar bankactiviteiten in België definitief stopzetten. Op dat ogenblik zullen de tegoeden van de niet-afgesloten rekeningen automatisch worden overgedragen aan Deposito- en Consignatiekas.

Terwijl de klanten van Rabobank.be in België tot 31 augustus 2022 de tijd hebben om alle nodige stappen bij de bank te ondernemen, zullen de tegoeden van de niet-afgesloten rekeningen vanaf 1 september 2022 automatisch naar de DCK worden overgeschreven. Deze tegoeden zullen middels enkele muisklikken terug te vinden zijn via e-DEPO. Deze 100 % digitale toepassing werd ontwikkeld door de DCK ten behoeve van het beheer van depositodossiers.

De Deposito- en Consignatiekas biedt een renteloze depositorekening aan voor gemeenten en scholen - 21/02/2022

De toepassing e-DEPO beschikt voortaan over een rubriek "depositorekening", waarmee gemeenten, scholen en andere lokale besturen hun tegoeden tegen 0% rente kunnen deponeren op een beveiligde digitale rekening bij de Deposito- en Consignatiekas.

De depositorekening kan met enkele muisklikken worden aangemaakt in e-DEPO en stelt elke lokale overheid in staat haar tegoeden in real time en volledig gratis te beheren, bijkomende stortingen uit te voeren of geldopnames te bewerkstelligen. De naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming (GDPR) is eveneens gewaarborgd, net als de permanente toegangsbeveiliging tot het account.

Geplande migraties tussen de vroegere toepassingen van de Deposito- en Consignatiekas en de toepassing e-DEPO - 25/10/2021

Door de geplande migraties tussen de vroegere toepassingen van de Deposito- en Consignatiekas en de toepassing e-DEPO kunnen bepaalde terugbetalingsverzoeken van verschillende soorten dossiers (slapende tegoeden, tegoeden van onvindbare of overleden houders, vennootschappen in vereffening of in gerechtelijke vereffening, fondsen na de sluiting van een faillissement, kantonnementen, andere consignaties) langere verwerkingstijden hebben. Het is belangrijk op te merken dat er geen ongemak of vertraging zal zijn voor terugbetalingsaanvragen die rechtstreeks bij e-DEPO worden ingediend.

Specifiek mandaat e-DEPO - 30/09/2021

Moet u het beheer van uw dossiers in e-DEPO uitbesteden aan een derde partij? Het goede nieuws is dat het creëren van een specifiek mandaat voor de toepassing nu weer mogelijk voor iedereen is. Dankzij het mandaat van e-DEPO kan elke derde die een mandaat heeft ontvangen van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, voortaan dezelfde handelingen uitvoeren als deze persoon binnen de toepassing e-DEPO. Het mandaat kan worden aangemaakt via de volgende link. Alle informatie over mandaten vindt u ook op de volgende pagina.

Solidaire borgtochtdossiers - 08/02/2021

In het kader van de solidaire borgtochtdossiers die u bij de Deposito- en Consignatiekas indient, wordt u voortaan verzocht ons het Nationaal Registernummer (NN) en/of het Ondernemingsnummer (KBO) van de verschillende bij uw dossiers betrokken partijen mee te delen. Anders kan de Deposito- en Consignatiekas uw dossiers niet verwerken.

Alle soorten borgtochten, deposito's en consignaties die via e-DEPO kunnen worden ingevoerd en terugbetaald, moeten verplicht via de voornoemde applicatie verlopen - 15 /01/2021

Om redenen van veiligheid, snelheid en naleving van de regels inzake gegevensbescherming (GDPR) moeten alle soorten borgtochten, deposito's en consignaties die via e-DEPO kunnen worden ingevoerd en terugbetaald, verplicht via de voornoemde applicatie verlopen. Met andere woorden, de Deposito- en Consignatiekas zal geen aanvragen meer aanvaarden die per e-mail of per post worden gedaan. e-DEPO biedt alle nodige garanties en maakt het mogelijk om in enkele klikken een depot, deposito of consignatie in te dienen of terug te betalen!

Ook als uw dossier op een andere manier dan via e-DEPO is ingevoerd, moet het via deze applicatie worden terugbetaald. Als u vaststelt dat uw dossier niet in e-DEPO staat, geef ons dan het dossiernummer door, evenals het Nationaal Register Nummer (NN) en/of het Ondernemingsnummer (KBO) van de verschillende betrokken partijen. Onze diensten zorgen dan voor de migratie van uw dossier naar e-DEPO, en zullen u informeren over de beschikbaarheid ervan in de genoemde toepassing.