Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Andere consignaties en gerechtelijke borgtochten

 • Hoe consigneer ik sommen of waarden van andere consignaties en gerechtelijke borgtochten bij de Deposito- en Consignatiekas?
 • Op welke wettelijke reden van storting kan ik mij beroepen?
  • Aanbod van gerede betaling
  • Borg bij onbeheerde nalatenschap
  • Borg bij voorlopige tenuitvoerlegging van een vonnis
  • Borgsom beschermd voorwerp
  • Evenredige verdeling
  • Gelden van afwezigen
  • Gerechtelijke vereffening
  • Intrekking vergunning voor vennootschappen met beheer over auteursrechten
  • Milieuschade
  • Opbrengst van verschillende beslagen
  • Ruilverkaveling
  • Verhaalmiddelen voor de financiële instellingen
  • Verkoop van farmaceutische producten