Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Overige consignaties en gerechtelijke borgtochten

 Ga naar e-DEPo Meer info over e-depo 

Procedure andere consignaties en gerechtelijke borgtochten

 1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO in MyMinfin.
 2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Andere consignatie" en volg de stappen.

Wettelijke reden van storting

 • aanbod van gerede betaling
 • borg bij onbeheerde nalatenschap
 • borg bij voorlopige tenuitvoerlegging van een vonnis
 • borgsom beschermd voorwerp
 • evenredige verdeling
 • gelden van afwezigen
 • gerechtelijke vereffening
 • intrekking vergunning voor vennootschappen met beheer over auteursrechten
 • milieuschade
 • opbrengst van verschillende beslagen
 • ruilverkaveling
 • verhaalmiddelen voor de financiële instellingen
 • verkoop van farmaceutische producten