Ik heb een vraag over mijn invorderingsprocedure.

Hiervoor kunt u niet terecht bij onze kantoren. Voor vragen over uw invorderingsprocedure (deurwaarder, loonbeslag …) moet u contact opnemen met uw lokaal invorderingsteam. U vindt de gegevens van dat team in uw fiscaal dossier op MyMinfin.

Nederlands