Ik kreeg een boete of een andere betaaluitnodiging en heb daar een vraag over.

De FOD Financiën kan u geen inhoudelijke informatie geven over de reden van uw boete of betaaluitnodiging. Voor boetes neemt u contact op met de FOD Justitie. Voor de andere betaaluitnodigingen staat de contactpersoon vermeld op het betaalbericht.
Nederlands