Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ander nieuws Koninklijke Munt van België

Nieuwe contracten voor de productie en de vernietiging van circulatiemunten

Sinds 2018 heeft de Koninklijke Munt van België de productie en vernietiging van circulatiemunten, en exploitatie van herdenkings- en verzamelmunten en medailles uitbesteed. Deze drieledige opdracht werd toen gegund aan de Koninklijke Nederlandse Munt. Gezien het aflopende contract, ging de KMB op zoek naar nieuwe partners voor deze opdrachten.

We kunnen u vandaag officieel meedelen dat voor de komende periode van 4 jaar (2022-2025) de opdracht voor de productie van de circulatiemunten gegund is aan de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). Via de toekenning van een concessie werd de vernietiging van muntenstukken voor de periode 2022-2025 toegewezen aan ‘Monea Coin Technology’ uit Slovakije.

De exploitatie van herdenkings- en verzamelmunten en medailles werd na ondertekening van een licentieovereenkomst toegewezen aan de Koninklijke Nederlandse Munt tot en met 31/12/2025.

Nieuw: goud-en zilveranalyses

Sinds april 2021 kan u terug terecht bij het waarborgkantoor van de Koninklijke Munt van België voor het uitvoeren van goud- en zilveranalyses.

Voor meer informatie en concrete procedure, gelieve contact op te nemen via waarborgkantoor.officedegarantie@minfin.fed.be of op het nummer 02 572 57 57.

Opgepast: misleidende informatie Belgische munten

Via websites of andere kanalen worden medailles en verzamelmunten te koop aangeboden die geen officiële Belgische uitgiften zijn. Sommige teksten op die websites e.a. bevatten vaak misleidende informatie waaruit u verkeerdelijk zou kunnen afleiden dat het om officiële Belgische herdenkings- of verzamelmunten of medailles gaat.

Alle officiële Belgische munten zijn voorzien van het muntmeesterteken van Muntmeester Ingrid Van Herzele.

We willen dus benadrukken dat munten die dit muntmeesterteken van de Muntmeester niet dragen, geen officiële Belgische munten zijn.

Online inventaris KMB

De inventaris van de Koninklijke Munt van België is voortaan online raadpleegbaar via het Rijksarchief.
Ga naar het online archief.