Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Deposito- en Consignatiekas

Deposito's en Consignaties

Voor de borgtochten en consignaties voor de categorieën 'tegoeden van verdwenen of overleden begunstigden', 'vereffende vennootschap of vennootschap in vereffening' en 'fondsen na sluiting faillissement' kan u onze applicatie e-DEPO gebruiken. 

U kunt ook informatie over slapende tegoeden, gerechtelijke consignaties en andere deposito's via onze website terugvinden.

Om redenen van veiligheid, snelheid en naleving van de regels inzake gegevensbescherming (GDPR) moeten alle soorten borgtochten, deposito's en consignaties die via e-DEPO kunnen worden ingevoerd en terugbetaald, verplicht via de voornoemde applicatie verlopen. Met andere woorden, de Deposito- en Consignatiekas zal geen aanvragen meer aanvaarden die per e-mail of per post worden gedaan. e-DEPO biedt alle nodige garanties en maakt het mogelijk om in enkele klikken een depot, deposito of consignatie in te dienen of terug te betalen!  

Door de migratie tussen de oude toepassingen van de Deposito-en Consignatiekas en de toepassing e-DEPO, kan de verwerkingstijd voor bepaalde verzoeken tot terugbetaling van verschillende soorten dossiers (slapende tegoeden, tegoeden van verdwenen of overleden begunstigden, vereffenende vennootschappen of in vereffening, fondsen na de sluiting van een faillissement, kantonnement, andere deposito's) verlengd worden. Het is belangrijk op te merken dat er geen ongemak of vertraging zal zijn voor terugbetalingsaanvragen die rechtstreeks bij e-DEPO worden ingediend.

Meer info over e-DEPO(EXTERNE LINK)


Deposito's en consignaties plaatsen

Voor de borgtochten met betrekking tot overheidsopdrachten, de wet Breyne, de huurwaarborgen, de vervoersvergunningen, de kansspelen, of gevraagd door een overheidsinstantie en consignaties voor de categorieën 'tegoeden van verdwenen of overleden begunstigden', 'vereffende vennootschap of vennootschap in vereffening' en 'fondsen na sluiting faillissement' :

  1. Vul de velden zo nauwkeurig mogelijk in de e-DEPO-toepassing in;
  2. Controleer of de gegevens juist en volledig zijn.

Voor andere categorieën deposito's:

  1. Vul zo precies mogelijk het formulier in voor opening van een dossier in de gewenste categorie (zie hiertoe de specifieke FAQ's), en mail het ingevulde formulier naar info.cdcdck@minfin.fed.be;
  2. De Deposito- en Consignatiekas zal het formulier nakijken en u hierna de passende betaalinstructies (rekeningnummer, mededeling) geven. Zonder voorafgaand formulier en/ of mededeling wordt uw storting niet aanvaard en onmiddellijk teruggestort!

In het kader van de solidaire borgtochtdossiers die u bij de Deposito- en Consignatiekas indient, wordt u voortaan verzocht ons het Nationaal Registernummer (NN) en/of het Ondernemingsnummer (KBO) van de verschillende bij uw dossiers betrokken partijen mee te delen. Anders kan de Deposito- en Consignatiekas uw dossiers niet verwerken. 

Terugbetalingen

U kan geen cash geld afhalen aan het loket van de Deposito- en Consignatiekas. 

De Deposito- en Consignatiekas betaalt in principe voor rekening van de Schatkist intrest uit aan de rechthebbenden op in bewaring gegeven sommen. In het kader van de huidige marktvoorwaarden beloopt die intrestvoet momenteel 0%. De intrestvoet wordt bepaald door een ministerieel besluit. De intrestvoeten zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (30%). Dit laatste geldt niet voor de faillissementsfondsen. De intrest wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de storting en loopt tot de laatste dag van de maand voor de terugbetaling.

Ook als uw dossier op een andere manier dan via e-DEPO is ingevoerd, moet het via deze applicatie worden terugbetaald. Als u vaststelt dat uw dossier niet in e-DEPO staat, geef ons dan het dossiernummer door, evenals het Nationaal Register Nummer (NN) en/of het Ondernemingsnummer (KBO) van de verschillende betrokken partijen. Onze diensten zorgen dan voor de migratie van uw dossier naar e-DEPO, en zullen u informeren over de beschikbaarheid ervan in de genoemde toepassing.