Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Deposito- en Consignatiekas

Bij de Deposito- en Consignatiekas bestaat onze voornaamste taak erin de verschillende deposito's die ons zijn toevertrouwd te beheren, alvorens ze aan het einde van het proces aan de rechthebbenden terug te betalen. Wij blijven deze primaire missie nastreven door met onze tijd mee te gaan om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de burgers en de openbare/particuliere instellingen die een beroep op ons doen. Daarom hebben we e-DEPO gelanceerd, onze toepassing die een 100% digitaal beheer van de depositodossiers mogelijk maakt.

Over ons Maak kennis met onze tool e-DEPO


Ons nieuwsoverzicht

De Deposito- en Consignatiekas past een positieve rentevoet toe conform de huidige marktrealiteit - 15/06/2022

De Deposito- en Consignatiekas reageert op de algemene stijging van de rentevoeten op de markten door de voorstelling van een positieve rentevoet en dit na een rentevoet van 0% van de laatste jaren.

De aan de rechthebbende verschuldigde interest wordt berekend en betaald na het verzoek en de uitvoering tot terugbetaling van het deposito. Ter info: de rentevoet die maandelijks wordt berekend en aangerekend, vindt u onder de rubriek "Onze rentevoet".

593 miljoen euro aan slapende tegoeden wachten om te worden gewerkt bij de Deposito- en Consignatiekas - 16/05/2022

Zonder het te weten bezitten Belgische burgers fondsen op hun naam die slapen in de Deposito- en Consignatiekas. Waar het reeds mogelijk was om deze slapende tegoeden op te zoeken via MyMinfin, is het nu eveneens mogelijk om ze 100% digitaal te recupereren via e-DEPO.

Consulteer onze overige nieuwsitems


Onze rentevoet

Op alle deposito’s in geld (uitsluitend het kapitaal) die gedurende ten minste één jaar bij de Deposito- en Consignatiekas werden geplaatst, betaalt zij interest tegen een rentevoet die maandelijks wordt berekend en vastgesteld op basis van het rendement van OLO's met een residuele looptijd van één jaar. De interest, waar roerende voorheffing wordt op ingehouden (30% - niet van toepassing op faillissementsgelden) wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de storting van het deposito en loopt door tot de laatste dag van de maand die voorafgaat aan die van de terugbetaling van het deposito.

De aan de rechthebbende verschuldigde interest wordt berekend en betaald na het verzoek en de uitvoering tot terugbetaling van het deposito. Ter info: de rentevoet berekend en aangerekend tijdens de maand augustus zal 0,40% bedragen, in toepassing met de MB van 26/10/2016De rentevoet die in de voorafgaande maanden werd berekend en toegepast, is beschikbaar via het  volgende bestand (PDF, 37.88 KB).


Hoe kunnen we u helpen ?

Ik wil een huurwaarborg regelen

Via e-DEPO kunt u in een paar klikken een huurwaarborg opstellen. Een 100% digitale dienst die even snel als veilig is voor elke huurder of eigenaar.

AANMELDEN IN E-DEPO VOOR ALLE PROCEDURES IN VERBAND MET MIJN HUURWAARBORG

Ik wil graag weten of ik slapende tegoeden of fondsen op mijn naam heb bij de Deposito-en Consignatiekas waarvan ik niet op de hoogte ben

Vraagt u zich af of u een van degenen bent die slapende activa heeft? Of zij die zonder het te weten profiteren van geld dat door een partij aan de Deposito- en Consignatiekas betaald werd? Kijk dan eens naar de dossiers die op uw naam geopend zijn in e-DEPO... met mogelijk een (aangename) verrassing in het verschiet!

AANMELDEN IN E-DEPO OM NA TE GAAN OF IK SLAPENDE TEGOEDEN HEB 

Ik wens een depositorekening te openen

Net zoals gemeenten en scholen kunnen sommige lokale besturen een depositorekening openen bij e-DEPO om hun geld veilig te deponeren tegen een rentevoet die gelijk is van de OLO met een residuele looptijd van een jaar.

AANMELDEN IN E-DEPO VOOR DE OPENING VAN EEN DEPOSITOREKENING

Ik wil de waarborg deponeren die van mij verlangd wordt in het kader van een overheidsopdracht, de wet Breyne of een vervoersvergunning

Bent u op zoek naar het beste alternatief voor het plaatsen van de waarborgsom die van u verlangd wordt in het kader van een overheidsopdracht, de wet Breyne, een vervoersvergunning of kansspelen? Of zelfs op verzoek van een overheidsinstantie? Denk dan eens aan e-DEPO, onze 100% digitale dienst voor het beheer van elk waarborgdossier.

 AANMELDEN IN E-DEPO OM DE BORG TE STORTEN DIE VAN MIJ VERLANGD WORDT

Ik ben wettelijk verplicht om een deposito te storten bij de Deposito- en Consignatiekas

In tegenstelling tot faillissementsfondsen en borgtochten (specifieke procedures), verlopen de meeste wettelijk verplichte deposito's bij de Deposito- en Consignatiekas via e-DEPO.

AANMELDEN IN E-DEPO OM DE DEPOSITO TE VERRICHTEN DIE WETTELIJK VAN MIJ VERLANGD WORDT

Ik heb een vraag of ondervind moeilijkheden bij de procedures van de Deposito- en Consignatiekas

Hebt u een vraag over de Deposito- en Consignatiekas en haar diensten? Een probleem met de procedures? Er zijn veel FAQ's beschikbaar om u te helpen.

Raadpleeg onze FAQ's 


Meer weten