Deposito- en Consignatiekas (DCK)

Heeft u hulp nodig bij uw dossier? Hier vindt u een antwoord op de meeste vragen, ingedeeld per onderwerp. U kan ook de klantendienst contacteren.

  • E-mailadres: info.cdcdck@minfin.fed.be
  • Telefoonnummer: (32) (0)257 741 10 (elke werkdag van 9:00-12:00 en 13:00-16:00) 
  • Postadres: Kunstlaan 30, 1040 Brussel
  • Bezoek: Handelsstraat 96, 1040 Brussel

Heeft u een gerichte (specifieke) vraag over een bestaand dossier? Neem rechtstreeks contact op met de dossierbeheerder.

BERICHT AAN ALLE KLANTEN VAN DCK

Vanaf 1 juni 2018 moeten alle aanvragen tot opening van een nieuw dossier bij de Deposito- en Consignatiekas gebeuren via het passende formulier, te vinden in de FAQ's op deze site. Zoniet zal uw aanvraag niet behandeld worden. 

De Deposito- en Consignatiekas aanvaardt sinds 1 april 2018 vrijwillige kantonnementen niet langer. Een vrijwillig of minnelijk kantonnement gebeurt op vrijwillig initiatief van de betrokken partijen, zonder vonnis, of tussenkomst van een deurwaarder. Vanaf 1 april 2018 moet u hiervoor een andere financiële instelling aanspreken. De gerechtelijke kantonnementen blijven wel deponeerbaar bij de Deposito- en Consignatiekas.

Wij danken u voor uw begrip

Bericht aan curatoren

Overschrijvingen aan de Deposito- en Consignatiekas in het kader van een faillissement moeten vanaf maandag 19 februari 2018 vergezeld gaan van een gestructureerde mededeling.
 
Deze beslissing wil zowel
  • de foutenmarge bij overdrachten reduceren (sommen die aan het verkeerde dossier worden toegewezen), als
  • de behandelingstijd versnellen.
Zonder gestructureerde mededeling, kan de overschrijving geretourneerd worden.