Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Deposito- en Consignatiekas

Bij de Deposito- en Consignatiekas bestaat onze voornaamste taak erin de verschillende deposito's die ons zijn toevertrouwd te beheren, alvorens ze aan het einde van het proces aan de rechthebbenden terug te betalen. Wij blijven deze primaire missie nastreven door met onze tijd mee te gaan om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de burgers en de openbare/particuliere instellingen die een beroep op ons doen. Daarom hebben we e-DEPO gelanceerd, onze toepassing die een 100% digitaal beheer van de depositodossiers mogelijk maakt.

Over ons Maak kennis met onze tool e-DEPO


Ons nieuwsoverzicht

De FOD Financiën is gesloten voor het publiek vanaf vrijdag 23 december 2022 om 13 uur tot en met maandag 2 januari 2023 - 13/12/2022

De Deposito- en Consignatiekas verzekert een permanentie via e-mail (info.cdcdck@minfin.fed.be) voor onze klanten. Al onze diensten zullen voor het publiek opnieuw per telefoon beschikbaar zijn vanaf dinsdag 3 januari 2023 om 9 uur.

Weet dat u uw dossier online kunt raadplegen en beheren via e-DEPO. Wij wensen u prettige eindejaarsfeesten. Tot binnenkort!

Herinnering: verkrijgen van de verplichte rol om rechtspersoon in te loggen op e-DEPO - 22/09/2022

Elke rechtspersoon die toegang wenst te verkrijgen tot e-DEPO dient over de juiste rol te beschikken. Deze roltoekenning is nodig voor zowel het aanmaken, beheren en vrijgeven van een dossier in e-DEPO. Indien u voor de desbetreffende organisatie niet over de juiste rol beschikt zal u op e-DEPO niet kunnen inloggen in naam van deze organisatie.

De roltoekenning gebeurt via de applicatie “Mijn eGOV-rollenbeheer”. U kan alle informatie over toegang tot e-DEPO en het rollenbeheer raadplegen via de volgende link.

Consulteer onze overige nieuwsitems


Rente

De Deposito- en Consignatiekas berekent rente1 op alle borgtochten in contanten2 met een looptijd van ten minste één jaar3.

De rentevoet is een gemiddelde rentevoet die maandelijks wordt herzien op basis van het dagelijks rendement van overheidsobligaties (OLO's) op de secundaire markt met een resterende looptijd van één jaar, zoals dagelijks gepubliceerd door de Nationale Bank van België.

Ter indicatie: de in de maand januari berekende en toegepaste rentevoet bedraagt 2,40% (2,80% in februari)4. De rentevoet voor de vorige maanden is beschikbaar in het  volgende bestand (PDF, 101.01 KB).

De DCK berekent de rente jaarlijks op 1 januari. De rente wordt ofwel eenmaal per kalenderjaar op verzoek van de begunstigde uitbetaald, ofwel op het moment van de volledige terugbetaling van de borgtocht. Deze interesten worden niet gekapitaliseerd.

Belangrijke verduidelijking: de door DCK uitgekeerde rente is onderworpen aan roerende voorheffing, waarvan het tarief momenteel 30% bedraagt. De heffing van roerende voorheffing op rentevoeten geldt voor alle categorieën borgtochten, behalve voor faillissementen.

------------------------------------------

1 Voor meer informatie, zie artikel 20 van de wet van 11 juli 2018  en het MB van 26/10/2016.
2 Met uitzondering van de bedragen bedoeld in artikel 20, vijfde lid, van de wet van 11 juli 2018.
3 De rente begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de borgtocht werd geplaatst en eindigt op de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de borgtocht wordt terugbetaald.
4 Volgens de berekeningsmethode van artikel 2 van het MB van 26/10/2016. De minister van Financiën kan een besluit nemen tot wijziging van de vaststelling van de rentevoeten na de inwerkingtreding van dit besluit.


Hoe kunnen we u helpen ?

Ik wil een huurwaarborg regelen

Via e-DEPO kunt u in een paar klikken een huurwaarborg opstellen.

AANMELDEN IN E-DEPO VOOR ALLE PROCEDURES IN VERBAND MET MIJN HUURWAARBORG

Ik wil graag weten of ik slapende tegoeden of fondsen op mijn naam heb bij de Deposito-en Consignatiekas waarvan ik niet op de hoogte ben

Vraagt u zich af of u een van degenen bent die slapende activa heeft? Of zij die zonder het te weten profiteren van geld dat door een partij aan de Deposito- en Consignatiekas betaald werd? Kijk dan eens naar de dossiers die op uw naam geopend zijn in e-DEPO... met mogelijk een (aangename) verrassing in het verschiet!

AANMELDEN IN E-DEPO OM NA TE GAAN OF IK SLAPENDE TEGOEDEN HEB 

Ik wens een depositorekening te openen

Alle burgers en openbare/particuliere instellingen kunnen een depositorekening openen bij e-DEPO om hun geld veilig te deponeren tegen een rentevoet die gelijk is van de OLO met een residuele looptijd van een jaar.

AANMELDEN IN E-DEPO VOOR DE OPENING VAN EEN DEPOSITOREKENING

Ik wil de waarborg deponeren die van mij verlangd wordt in het kader van een overheidsopdracht, de wet Breyne of een vervoersvergunning

Bent u op zoek naar een alternatief voor het plaatsen van de waarborgsom die van u verlangd wordt in het kader van een overheidsopdracht, de wet Breyne, een vervoersvergunning of kansspelen? Of zelfs op verzoek van een overheidsinstantie? Denk dan eens aan e-DEPO.

 AANMELDEN IN E-DEPO OM DE BORG TE STORTEN DIE VAN MIJ VERLANGD WORDT

Ik ben wettelijk verplicht om een deposito te storten bij de Deposito- en Consignatiekas

In tegenstelling tot faillissementsfondsen en borgtochten (specifieke procedures), verlopen de meeste wettelijk verplichte deposito's bij de Deposito- en Consignatiekas via e-DEPO.

AANMELDEN IN E-DEPO OM DE DEPOSITO TE VERRICHTEN DIE WETTELIJK VAN MIJ VERLANGD WORDT

Ik heb een vraag of ondervind moeilijkheden bij de procedures van de Deposito- en Consignatiekas

Hebt u een vraag over de Deposito- en Consignatiekas en haar diensten? Een probleem met de procedures? Er zijn veel FAQ's beschikbaar om u te helpen.

Raadpleeg onze FAQ's 


Meer weten