Deposito- en Consignatiekas (DCK)

Heeft u hulp nodig bij uw dossier? Hier vindt u een antwoord op de meeste vragen, ingedeeld per onderwerp. U kan ook de klantendienst contacteren.

  • E-mailadres: info.cdcdck@minfin.fed.be
  • Telefoonnummer: (32) (0)257 741 10 (elke werkdag van 9:00-12:00 en 13:00-16:00) 
  • Postadres: Kunstlaan 30, 1040 Brussel
  • Bezoek: Handelsstraat 96, 1040 Brussel

Heeft u een gerichte (specifieke) vraag over een bestaand dossier? Neem rechtstreeks contact op met de dossierbeheerder.

BERICHT AAN ALLE KLANTEN VAN DCK

In de loop van januari 2019 zal de Deposito- en Consignatiekas over een gloednieuwe performante en transparante toepassing beschikken die meer zal inspelen op de behoeften van onze klanten: e-DEPO.
 
Vanaf 12 december tot de start van e-DEPO zullen omwille van technische redenen de terugbetalingen van borgtochten in het kader van de wet Breyne, overheidsopdrachten, vervoersvergunningen, gevraagd door een overheidsinstantie, kansspelen en huurwaarborgen niet meer worden behandeld. De aanvragen voor het openen van dergelijke dossiers zullen verder dagelijks worden behandeld.
 
Alvast bedankt voor uw begrip.
 

Bericht aan curatoren

Vanaf 01/09/2018 zal het mogelijk zijn om uw betalingsinstructies in het kader van een faillissement rechtstreeks in te voeren in een gloednieuwe interface. De naam van deze interface? E-DEPO Faillissementen. Deze toepassing die speciaal voor u werd gecreëerd, is toegankelijk via MyMinfin Pro en zal uw dagelijks werk vergemakkelijken.
 
De briefwisseling hieromtrent per post en de bijhorende portkosten zijn voorgoed verleden tijd: u hoeft het document op papier niet langer te laten ondertekenen door de rechter-commissaris belast met het faillissement dat u behandelt, noch dit document per post terug te sturen naar de Deposito- en Consignatiekas. In plaats daarvan moeten de rechter-commissaris en u simpelweg een handtekening (bij voorkeur elektronisch als u wilt dat uw bestand voorrang krijgt) op een PDF-bestand plaatsen die de betalingsinstructies bevat. Vervolgens neemt REGSOL het op zich om het bovengenoemd bestand per e-mail automatisch te verzenden naar de Deposito- en Consignatiekas. Eenvoudig en effectief.
 
Een ander voordeel is zeker het feit dat de dossiers die elektronisch worden beheerd, prioritair zullen worden behandeld!
 

BERICHT AAN ALLE KLANTEN VAN DCK

Vanaf 1 juni 2018 moeten alle aanvragen tot opening van een nieuw dossier bij de Deposito- en Consignatiekas gebeuren via het passende formulier, te vinden in de FAQ's op deze site. Zoniet zal uw aanvraag niet behandeld worden. 

De Deposito- en Consignatiekas aanvaardt sinds 1 april 2018 vrijwillige kantonnementen niet langer. Een vrijwillig of minnelijk kantonnement gebeurt op vrijwillig initiatief van de betrokken partijen, zonder vonnis, of tussenkomst van een deurwaarder. Vanaf 1 april 2018 moet u hiervoor een andere financiële instelling aanspreken. De gerechtelijke kantonnementen blijven wel deponeerbaar bij de Deposito- en Consignatiekas.

Wij danken u voor uw begrip