Deposito- en Consignatiekas (DCK)

Heeft u hulp nodig bij uw dossier? Hier vindt u een antwoord op de meeste vragen, ingedeeld per onderwerp. U kan ook de klantendienst contacteren.

  • E-mailadres: info.cdcdck@minfin.fed.be
  • Telefoonnummer: (32) (0)257 741 10 (elke werkdag van 9:00-12:00 en 13:00-16:00) 
  • Bezoek: Handelsstraat 96, 1040 Brussel

Heeft u een gerichte (specifieke) vraag over een bestaand dossier? Neem rechtstreeks contact op met de dossierbeheerder.

BERICHT AAN ALLE KLANTEN VAN DCK

Voor de borgtochten overheidsopdrachten, wet Breyne, gevraagd door een openbare instantie, een huurwaarborg of een vervoerderborgtocht zullen we weldra gebruik maken van een nieuwe interactieve toepassing: e-DEPO. De inwerkingstelling hiervan zal gefaseerd verlopen.

Om de continuïteit van de uw activiteiten te verzekeren hebben we de opening van nieuwe dossiers voortdurend gegarandeerd.  De terugbetalingen in bestaande dossiers hebben daarentegen enige tijd stilgelegen, maar kunnen sinds kort opnieuw behandeld worden via de nieuwe toepassing. We stellen op dit ogenblik alles in werk om de opgebouwde achterstand zo snel mogelijk weg te werken. U zal binnenkort ook zelf toegang hebben tot uw dossiers.

Raadpleeg daarom regelmatig onze website om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van e-DEPO.

Wij danken u voor uw begrip.

Bericht aan curatoren

Sinds 01/09/2018 kan u zelf uw betalingsinstructies in het kader van een faillissement invoeren in een gloednieuwe interface. De naam van deze interface? E-DEPO Faillissementen. Deze toepassing die speciaal voor u werd gecreëerd, is toegankelijk via MyMinfin Pro en zal uw dagelijks werk vergemakkelijken.

De briefwisseling hieromtrent per post en de bijhorende portkosten zijn voorgoed verleden tijd: u hoeft het document op papier niet langer te laten ondertekenen door de rechter-commissaris belast met het faillissement dat u behandelt, noch dit document per post terug te sturen naar de Deposito- en Consignatiekas. In plaats daarvan moeten de rechter-commissaris en u simpelweg een handtekening (bij voorkeur elektronisch als u wilt dat uw bestand voorrang krijgt) op een PDF-bestand plaatsen die de betalingsinstructies bevat. Vervolgens neemt REGSOL het op zich om het bovengenoemd bestand per e-mail automatisch te verzenden naar de Deposito- en Consignatiekas. Eenvoudig en effectief.

Deze elektronisch ingediende dossiers worden bovendien veel sneller behandeld (2 dagen) dan de dossiers die op papier worden ingevoerd (van 6 tot 8 weken). Ingevolge een interne reorganisatie van de DCK kan vanaf januari 2019 de behandeling van de papieren betaalstaten niet langer gegarandeerd worden binnen de 8 weken.

De scan van een betalingsstatus op papier verzonden via Regsol, wordt niet beschouwd als een elektronisch ingevoerd dossier: de invoering van een elektronisch dossier gebeurt via e-DEPO faillissementen!

Neem contact op met Regsol als u geen toegang hebt tot e-DEPO Faillissementen. Een mogelijke verklaring is dat uw nationaal nummer, dat het mogelijk maakt om u te identificeren, slecht ingevoerd werd bij Regsol. e-DEPO Faillissementen neemt alleen nog de gegevens over die bij Regsol zijn ingevoerd.

Neem contact op met Regsol indien één van uw faillissementsdossiers niet voorkomt in de lijst. e-DEPO faillissementen kan alleen dossiers weergeven, die in Regsol bestaan.