Betalingen en teruggaves van borgtochten en consignaties

Deposito's en Consignaties

Voor de borgtochten en consignaties voor de categorieën 'tegoeden van verdwenen of overleden begunstigden', 'vereffende vennootschap of vennootschap in vereffening' en 'fondsen na sluiting faillissement' kan u onze applicatie e-DEPO gebruiken. 

U kunt ook informatie over slapende tegoeden, gerechtelijke consignaties en andere deposito's via onze website terugvinden.

Meer info over e-DEPO(EXTERNE LINK)


Deposito's en consignaties plaatsen

Voor de borgtochten met betrekking tot overheidsopdrachten, de wet Breyne, de huurwaarborgen, de vervoersvergunningen, de kansspelen, of gevraagd door een overheidsinstantie en consignaties voor de categorieën 'tegoeden van verdwenen of overleden begunstigden', 'vereffende vennootschap of vennootschap in vereffening' en 'fondsen na sluiting faillissement' :

  1. Vul de velden zo nauwkeurig mogelijk in de e-DEPO-toepassing in;
  2. Controleer of de gegevens juist en volledig zijn.

Voor andere categorieën deposito's:

  1. Vul zo precies mogelijk het formulier in voor opening van een dossier in de gewenste categorie (zie hiertoe de specifieke FAQ's), en mail het ingevulde formulier naar info.cdcdck@minfin.fed.be;
  2. De Deposito- en Consignatiekas zal het formulier nakijken en u hierna de passende betaalinstructies (rekeningnummer, mededeling) geven. Zonder voorafgaand formulier en/ of mededeling wordt uw storting niet aanvaard en onmiddellijk teruggestort!

Bent u een financiële instelling die meerdere solidaire borgtochten inschrijft? Vul het excelbestand in volgens de gegeven instructies. U kunt het excelbestand verkrijgen via info.cdcdck@minfin.fed.be.

Terugbetalingen

U kan geen cash geld afhalen aan het loket van de Deposito- en Consignatiekas. 

De Deposito- en Consignatiekas betaalt in principe voor rekening van de Schatkist intrest uit aan de rechthebbenden op in bewaring gegeven sommen. In het kader van de huidige marktvoorwaarden beloopt die intrestvoet momenteel 0%. De intrestvoet wordt bepaald door een ministerieel besluit. De intrestvoeten zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (30%). Dit laatste geldt niet voor de faillissementsfondsen. De intrest wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de storting en loopt tot de laatste dag van de maand voor de terugbetaling.