Deposito- en Consignatiekas (DCK)

Heeft u hulp nodig bij uw dossier? Hier vindt u een antwoord op de meeste vragen, ingedeeld per onderwerp. U kan ook de klantendienst contacteren.

  • E-mailadres: info.cdcdck@minfin.fed.be
  • Telefoonnummer: (32) (0)257 741 10 (elke werkdag van 9:00-12:00 en 13:00-16:00) 
  • Postadres: Kunstlaan 30, 1040 Brussel
  • Bezoek: Handelsstraat 96, 1040 Brussel

Heeft u een gerichte (specifieke) vraag over een bestaand dossier? Neem rechtstreeks contact op met de dossierbeheerder.

Bericht aan alle klanten van DCK

De technische problemen voor de betalingen in faillissementsdossiers en gerechtelijke consignaties zijn opgelost. De aangevraagde betalingen (via Regsol/eDEPO Faillissmenten en de gerechtelijke consignaties), die niet werden behandeld zullen prioritair gevalideerd worden voor uiterlijk 08/02/2019.

Voor de achterstallige papieren betaalstaten blijft de behandelingstermijn van 8 weken gehandhaafd.
 
OPGELET : Indien u als curator geen toegang heeft tot de applicatie eDEPO Faillissementen of indien het faillissement, waarin u een betaling wenst te doen, niet voorkomt in de lijst, kan u een papieren betaalstaat, ondertekend door uzelf en de rechter-commissaris per mail verzenden aan de DCK, met vermelding van deze problematiek en de nodige stavingsstukken. Deze papieren betaalstaten zullen bij voorrang ingevoerd worden, zodat ze uiterlijk binnen de 3 weken uitgevoerd kunnen worden.
 

Bericht aan curatoren

Sinds 01/09/2018 kan u zelf uw betalingsinstructies in het kader van een faillissement invoeren in een gloednieuwe interface. De naam van deze interface? E-DEPO Faillissementen. Deze toepassing die speciaal voor u werd gecreëerd, is toegankelijk via MyMinfin Pro en zal uw dagelijks werk vergemakkelijken.

De briefwisseling hieromtrent per post en de bijhorende portkosten zijn voorgoed verleden tijd: u hoeft het document op papier niet langer te laten ondertekenen door de rechter-commissaris belast met het faillissement dat u behandelt, noch dit document per post terug te sturen naar de Deposito- en Consignatiekas. In plaats daarvan moeten de rechter-commissaris en u simpelweg een handtekening (bij voorkeur elektronisch als u wilt dat uw bestand voorrang krijgt) op een PDF-bestand plaatsen die de betalingsinstructies bevat. Vervolgens neemt REGSOL het op zich om het bovengenoemd bestand per e-mail automatisch te verzenden naar de Deposito- en Consignatiekas. Eenvoudig en effectief.

Deze elektronisch ingediende dossiers worden bovendien veel sneller behandeld (2 dagen) dan de dossiers die op papier worden ingevoerd (van 6 tot 8 weken). Ingevolge een interne reorganisatie van de DCK kan vanaf januari 2019 de behandeling van de papieren betaalstaten niet langer gegarandeerd worden binnen de 8 weken.

BERICHT AAN ALLE KLANTEN VAN DCK

Vanaf 1 juni 2018 moeten alle aanvragen tot opening van een nieuw dossier bij de Deposito- en Consignatiekas gebeuren via het passende formulier, te vinden in de FAQ's op deze site. Zoniet zal uw aanvraag niet behandeld worden. 

De Deposito- en Consignatiekas aanvaardt sinds 1 april 2018 vrijwillige kantonnementen niet langer. Een vrijwillig of minnelijk kantonnement gebeurt op vrijwillig initiatief van de betrokken partijen, zonder vonnis, of tussenkomst van een deurwaarder. Vanaf 1 april 2018 moet u hiervoor een andere financiële instelling aanspreken. De gerechtelijke kantonnementen blijven wel deponeerbaar bij de Deposito- en Consignatiekas.

Wij danken u voor uw begrip