Algemene procedure en Contacten

Contact

FOD Financiën - Thesaurie
Deposito- en Consignatiekas
 
  • Consignaties en gerechtelijke borgtochten

   E-mail: consignaties.thesaurie@minfin.fed.be

    Tel: (32) (0)257 746 20 (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u)

  • Borgtochten voorlopige invrijheidstelling

    E-mail: borginvr.thesaurie@minfin.fed.be

    Tel: (32) (0)257 746 20 (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30)

  • Andere borgstellingen

    E-mail: borgtochten.thesaurie@minfin.fed.be (externe link)

    Tel:  (32) (0)257 478 20

  • Faillissementen, kantonnementen, onteigeningen, collectieve schuldenregeling

    E-mail: consignaties.thesaurie@minfin.fed.be (externe link)

    Tel: (32) (0)257 746 20 (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u)

  • Notarisgelden, vrijwillige deposito's, vereffende vennootschappen

    E-mail: depositos.thesaurie@minfin.fed.be

    Tel: (32) (0)257 746 20 (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u)

  • Slapende tegoeden

    E-mail: slapenderekeningen.thesaurie@minfin.fed.be

    Tel: (32) (0)257 478 10

  • Dematerialisatie van titels aan toonder

    E-mail: dmat.thesaurie@minfin.fed.be (externe link)

    Tel: (32) (0)257 478 37

 

Briefwisseling: Kunstlaan 30, 1040 Brussel

Bezoek: Handelsstraat 96, 1040 Brussel

 

Procedure

Contacteer onze dienst om uw storting aan te kondigen.

U stort het bedrag met een duidelijke en correcte vermelding van de mededeling, zoals u werd meegedeeld door één van onze medewerkers.

Indien de storting geen correcte mededeling bevat, wordt deze niet aanvaard, en wordt het bedrag onmiddellijk teruggestort.

Bedankt voor uw begrip.

 

Recuperatie geld

Opgelet: Cash afhalingen zijn niet mogelijk aan het loket van de Deposito- en Consignatiekas. Hiervoor volgt u de procedure van de betrokken dienst.

 

Intresten

De Deposito- en Consignatiekas betaalt in principe voor rekening van de Schatkist intrest uit aan de rechthebbenden op in bewaring gegeven sommen. In het kader van de huidige marktvoorwaarden beloopt die intrestvoet momenteel 0%. De intrestvoet wordt bepaald door een ministerieel besluit. De intrestvoeten zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (30%). Dit laatste geldt niet voor de faillissementsfondsen. De intrest wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de storting en loopt tot de laatste dag van de maand voor de terugbetaling.

 

Overlijden

Bij overlijden van de deponent (diegene die de borgtocht neergelegd heeft), moeten de erfgenamen een aantal documenten naar de Deposito- en Consignatiekas sturen om de borgtocht vrij te krijgen, samen met de brief waarin de vrijgave toegestaan werd.

De vereiste documenten verschillen naargelang de erfgenaam en het bedrag. U vindt hieronder een overzicht.

Titularissen/ Begunstigden

- individueel onderzoek rijksregister voor begunstigden verzekeringen

Co-titularissen gemeenschappelijke rekeningen

- akkoord van de medetitularis(sen) of volmacht

Erfgenamen

- akte of attest van erfopvolging

- gemeenschappelijke volmacht

Notarissen & Advocaten

- aanstellingsbewijs (bv. vonnis) of volmacht opdrachtgevers

Volmachtdragers

- volmacht

Schuldeisers

- uitvoerbaar vonnis

- gemeenschappelijke volmacht

Ouders (verlengd) minderjarigen

- verwantschap te controleren in het rijksregister

Gerechtsdeurwaarders

- betekend uitvoerbaar beslag

Voorlopige bewindvoerders

- kopie vonnis van aanstelling