Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Squeeze-out en onvrijwillige buitenbezitstelling van effecten

Squeeze-out

De squeeze-out is een verrichting waarbij de meerderheidsaandeelhouder die meer dan 95% van de aandelen met stemrecht van een vennootschap bezit, na een openbare bod van aankoop (OBA) beslist om over te gaan tot de gedwongen overname van de resterende aandelen. De tegenwaarde van de resterende aandelen (maximum 5%) moet een billijke prijs uitmaken. De tegenwaarde wordt geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas.

Onvrijwillige buitenbezitstelling van effecten

De onvrijwillige buitenbezitstelling van de effecten vindt plaats wanneer enig voordeel betreffende de aandelen of een effect niet aan de schuldeisers of vennoten kon worden afgegeven na de sluiting van de vereffening van de vennootschap omdat de houders van de effecten dit niet hebben gevorderd. De geldsommen en effecten worden dan aan de Deposito- en Consignatiekas overgemaakt binnen de zes maanden vanaf de sluiting van de vereffening. 

De onvrijwillige buitenbezitstelling is eveneens een procedure ten behoeve van een vermoedelijke eigenaar die zijn effect heeft verloren of wiens effect werd gestolen.

Procedure

Vul het formulier zo precies mogelijk in en mail het naar info.cdcdck@minfin.fed.be.

Formulier andere deposito

De Deposito- en Consignatiekas zal het formulier nakijken en u hierna de passende betaalinstructies (rekeningnummer, mededeling) geven.