Fonds na vereffening

Na het sluiten van een vereffening, kunnen er nog fondsen zijn om te consigneren bij de Deposito- en Consignatiekas.

Fonds na sluiting van vereffening

 • Ik ben vereffenaar. Hoe consigneer ik de sommen en waarden bij de Deposito- en Consignatiekas na sluiting van een vereffening?

  De vereffenaars van de naamloze vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen worden binnen de zes maanden volgend op de sluiting van de vereffening schriftelijk gevraagd of er nog sommen of waarden te consigneren zijn.

  Indien er sommen of waarden moeten geconsigneerd worden:

 • Ik ben vereffenaar. Na sluiting van vereffening zijn er geen sommen of waarden meer om te consigneren bij de Deposito- en Consignatiekas. Wat is de procedure?

  Indien er niets te consigneren is stuurt de vereffenaar per mail aan info.cdcdck@minfin.fed.be een ontkennende  verklaring naar de Deposito- en Consignatiekas.

 • Brengen de geconsigneerde gelden na sluiting van een vereffening interest op?
  De geconsigneerde gelden brengen geen interest op.
 • Hoe worden facturen en bonnen betaald na consignatie bij sluiting van een vereffening?

  Wanneer u facturen  of bonnen ontvangt, mailt u ze naar info.cdcdck@minfin.fed.be