Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verdwenen of overleden begunstigden (waarvan notarisgelden zonder beheer)

Verschillende organisaties, bedrijven, professionelen ... bewaren fondsen voor hun klanten. Soms verstrijkt er veel tijd tussen het ontvangen van de fondsen en het terugbetalen aan de klant, bijvoorbeeld wanneer er bepaalde voorwaarden vervuld moeten worden. Het kan gebeuren dat de bewaarder van de gelden de klant niet meer kan bereiken, en de gelden niet teruggestort kunnen worden. Er is dan sprake van een verdwenen begunstigde. Deze gelden kunnen, onder wettelijke verplichting of uit vrije wil, in bewaring gegeven worden bij de Deposito- en Consignatiekas.

 raadpleeg onze brochure (PDF, 233.44 KB)

Een deposito plaatsen of de teruggave aanvragen via e-DEPO

Procedure verdwenen of overleden begunstigden en notarisgelden zonder beheer

De Deposito- en Consignatiekas biedt aan organisaties, bedrijven en professionelen de mogelijkheid om fondsen van onvindbare begunstigden over te maken. De Deposito- en Consignatiekas bewaart deze gelden tot de rechthebbende ze terugvraagt.

 1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO in MyMinfin.
 2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Verdwenen of overleden begunstigde" en volg de stappen.

Opgepast: voor een dossier van een notaris zonder beheer dient u het dossier te openen met het rijksregisternummer van de overledene indien u niet over de identiteit van de erfgenamen beschikt. Indien u niet over het nationaal nummer of KBO nummer beschikt van de betrokken partij, in het bijzonder in geval van betwisting, dient u het dossier te openen in de categorie "andere consignatie" waarbij in het vak nuttige informatie de vermelding wordt aangebracht: "artikel 5 van het K.B. van 10/01/2002", samen met de beschikbare informatie van de partij(en).

Categorie "Verdwenen of overleden begunstigde"

In deze categorie kunnen alle tegoeden neergelegd worden, die gestort dienen te worden aan één (of meerdere) fysieke of rechtspersonen door een fysieke of rechtspersoon die hier niet in slaagt om dit te doen. Het gaat bijvoorbeeld, om een neerlegging:

 • door een notaris zonder beheer (art.5 van het KB van 10/01/2002)
 • door een curator in het kader van de uitbetaling van faillissementsgelden (geïdentificeerde rechthebbende)
 • door een advocaat
 • door de FOD Justitie voor de vergoeding van een slachtoffer
 • door een penitentiaire instelling voor een vrijgelaten of ontsnapte gevangene
 • door een werkgever voor een ex-werknemer (regularisaties van salarissen, terugbetaling van kosten,…)
 • door een bank waarvan een titularis zich niet langer manifesteert en waarvan de tegoeden niet vallen onder wet op de slapende tegoeden
 • door een verzekeraar voor de bedrijfsleidersverzekeringen van een vereffende vennootschap
 • door een onbeheerde of een erfloze nalatenschap of nog door een nalatenschap, geweigerd door de nalatenschap

Wat is een derdengeldenrekening? 

Een derdengeldenrekening is een rekening die een advocaat opent om er gelden op te plaatsen die hij ontvangt van zijn cliënteel, en dit om deze gelden gescheiden te houden van het kasvermogen. De procedures voor overschrijving, beheer, terugbetaling zijn identiek aan deze voor notarisgelden niet in eigen beheer.

Moet u het beheer van uw dossiers in e-DEPO uitbesteden aan een derde partij? Het goede nieuws is dat het creëren van een specifiek mandaat voor de toepassing mogelijk voor iedereen is. Dankzij het mandaat van e-DEPO kan elke derde die een mandaat heeft ontvangen van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, voortaan dezelfde handelingen uitvoeren als deze persoon binnen de toepassing e-DEPO. Als u het dossier opent in het kader van uw functie en u treedt op als natuurlijke persoon, gelieve u dan toch aan te melden op naam van een onderneming, waarna u het bijbehorende btw-nummer kunt selecteren. Het mandaat kan worden aangemaakt via de volgende link. Alle informatie over mandaten vindt u ook op de volgende pagina.

FAQ

 • Hoe kan ik mijn tegoeden opvragen?

  1. Ga naar e-DEPO
  2. Klik op de link "Aanmelden". Kies uw digitale sleutel om u te identificeren en kies vervolgens uw identificatiemodus (eigen naam of bedrijfsnaam). 
  3. Klik op “Mijn dossiers raadplegen” en uw dossiers verschijnen onderaan. 
  4. Klik op het gewenste dossier om in het dossier te komen.  
  5. Bovenaan bij beschikbare acties kan u dan de terugbetaling vragen. Vul uw (actief) rekeningnummer in, klik op “een begunstigde toevoegen’. Klik daarna op ‘valideren’ en vervolgens op ‘aanmaken’ om de betaling aan te maken. Het bedrag zal binnen enkele dagen op uw rekening staan.  
 • Wat als mijn opzoeking geen dossiers oplevert?

  Dit betekent dat er geen tegoeden op uw naam geregistreerd staan. Er zijn dan twee mogelijke scenario’s: 

  1. U kan aantonen dat u in het bezit bent van een tegoed (dossiernummer e-DEPO, exact bedrag en datum van de overdracht, mededeling gebruikt bij de overdracht aan de Deposito-en Consignatiekas, andere informatie welke aantoont dat u de rechthebbende bent,...)?  
   • Bezorg ons per mail (info.cdcdck@minfin.fed.be): 
   • een bewijs dat u rechthebbende bent van een tegoed 
   • kopie van uw identiteitsbewijs 
   • RIBattest (bankattest dat u eigenaar zijn van het opgegeven rekeningnummer om op uit te betalen). 
  2. Beschikt u niet over bovengenoemd bewijs dan hoeft u geen contact op te nemen met de Deposito- en Consignatiekas. tegoeden van verdwenen en overleden begunstigden worden dagelijks overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas. U kan uw tegoeden steeds raadplegen via Myminfin. 

  Alleen opzoekingsaanvragen vergezeld van een bewijs van het bezit van tegoeden, zullen door de Deposito- en Consignatiekas worden behandeld. 

  Tip: Neem regelmatig een kijkje in e-DEPO en klik op “Mijn dossiers raadplegen”. Zo kan u alle dossiers aangemaakt op uw rijksregisternummer consulteren. Het is immers mogelijk dat een publieke of private instelling gelden op uw naam heeft geplaatst bij de de Deposito- en Consignatiekas omdat ze u niet op een andere manier kon betalen (ongeldig of onbekend rekeningnummer). 

 • Ik zoek een tegoed op naam van iemand anders.

  U kan een opzoeking aanvragen op naam van een derde, bijvoorbeeld wanneer u erfgenaam bent. Mail uw ID en RIB-attest (bankattest dat zij eigenaar zijn van het opgegeven rekeningnummer voeg de nodige bewijsstukken toe (attest of akte van erfopvolging, vonnis, aanstellingsbewijs, enz.) naar info.cdcdck@minfin.fed.be.  Een medewerker zal uw aanvraag behandelen.