Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Verdwenen of overleden begunstigden en notarisgelden zonder beheer

Verschillende organisaties, bedrijven, professionelen ... bewaren fondsen voor hun klanten. Soms verstrijkt er veel tijd tussen het ontvangen van de fondsen en het terugbetalen aan de klant, bijvoorbeeld wanneer er bepaalde voorwaarden vervuld moeten worden. Het kan gebeuren dat de bewaarder van de gelden de klant niet meer kan bereiken, en de gelden niet teruggestort kunnen worden. Er is dan sprake van een verdwenen begunstigde. Deze gelden kunnen, onder wettelijke verplichting of uit vrije wil, in bewaring gegeven worden bij de Deposito- en Consignatiekas.

Een deposito plaatsen of de teruggave aanvragen via e-DEPO

Procedure verdwenen of overleden begunstigden en notarisgelden zonder beheer

De Deposito- en Consignatiekas biedt aan organisaties, bedrijven en professionelen de mogelijkheid om fondsen van onvindbare begunstigden over te maken. De Deposito- en Consignatiekas bewaart deze gelden tot de rechthebbende ze terugvraagt.

 1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO in MyMinfin.
 2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Verdwenen of overleden begunstigde" en volg de stappen.

Categorie "Verdwenen of overleden begunstigde"

In deze categorie kunnen alle tegoeden neergelegd worden, die gestort dienen te worden aan één (of meerdere) fysieke of rechtspersonen door een fysieke of rechtspersoon die hier niet in slaagt om dit te doen. Het gaat bijvoorbeeld, om een neerlegging:

 • door een notaris zonder beheer (art.5 van het KB van 10/01/2002)
 • door een curator in het kader van de uitbetaling van faillissementsgelden (geïdentificeerde rechthebbende)
 • door een advocaat
 • door de FOD Justitie voor de vergoeding van een slachtoffer
 • door een penitentiaire instelling voor een vrijgelaten of ontsnapte gevangene
 • door een werkgever voor een oude werknemer (regularisaties van salarissen, terugbetaling van kosten,…)
 • door een bank waarvan een titularis zich niet langer manifesteert en waarvan de tegoeden niet vallen onder wet op de slapende tegoeden
 • door een verzekeraar voor de bedrijfsleidersverzekeringen van een vereffende vennootschap
 • door een onbeheerde of een erfloze nalatenschap of nog door een nalatenschap, geweigerd door de nalatenschap

Wat is een derdengeldenrekening? 

Een derdengeldenrekening is een rekening die een advocaat opent om er gelden op te plaatsen die hij ontvangt van zijn cliënteel, en dit om deze gelden gescheiden te houden van het kasvermogen. De procedures voor overschrijving, beheer, terugbetaling zijn identiek aan deze voor notarisgelden niet in eigen beheer.

Moet u het beheer van uw dossiers in e-DEPO uitbesteden aan een derde partij? Het goede nieuws is dat het creëren van een specifiek mandaat voor de toepassing nu weer mogelijk voor iedereen is. Dankzij het mandaat van e-DEPO kan elke derde die een mandaat heeft ontvangen van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, voortaan dezelfde handelingen uitvoeren als deze persoon binnen de toepassing e-DEPO. Het mandaat kan worden aangemaakt via de volgende link. Alle informatie over mandaten vindt u ook op de volgende pagina.