Verdwenen begunstigde

Verschillende organisaties, bedrijven, professionelen ... bewaren fondsen voor hun klanten. Soms verstrijkt er veel tijd tussen het ontvangen van de fondsen en het terugbetalen aan de klant, bijvoorbeeld wanneer er bepaalde voorwaarden vervuld moeten worden.

Het kan gebeuren dat de bewaarder van de gelden de klant niet meer kan bereiken, en de gelden niet teruggestort kunnen worden.

Deze gelden kunnen, onder wettelijke verplichting of uit vrije wil, in bewaring gegeven worden bij de Deposito- en Consignatiekas.

Verdwenen begunstigde

  • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas wanneer ze gelden van een verdwenen begunstigde ontvangt?

    De Deposito- en Consignatiekas biedt aan organisaties, bedrijven en professionelen de mogelijkheid om fondsen van onvindbare begunstigden over te maken. De Deposito- en Consignatiekas bewaart deze gelden tot de rechthebbende ze terugvraagt, en de gelden worden overgemaakt aan deze rechthebbende.

  • Hoe plaats ik de sommen of waarden van een verdwenen begunstigde bij de Deposito en Consignatiekas?
  • Wat is een derdengeldenrekening?
    Een derdengeldenrekening is een rekening die een advocaat opent om er gelden op te plaatsen die hij ontvangt van zijn cliënteel, en dit om deze gelden gescheiden te houden van het kasvermogen.
    De procedures voor overschrijving, beheer, terugbetaling zijn identiek aan deze voor notarisgelden niet in eigen beheer.