Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vereffenende vennootschap of vennootschap in vereffening

Bij een ontbinding of vereffening op initiatief van de bedrijfsleider moeten alle schulden betaald worden en het resterend vermogen moet worden verdeeld onder de partners en aandeelhouders. Soms moet men lang wachten op bepaalde facturen. Om een bedrijf snel te kunnen ontbinden, staat de wetgever een bedrijf toe om aan de Deposito- en Consignatiekas de nodige middelen over te maken, om deze facturen te betalen. Deze waarborg machtigt de notaris om de vereffening te sluiten. Bij ontvangst van het aanslagbiljet moet de mandataris of de beheerder e-DEPO gebruiken om de betaling uit te voeren. 

Bij een ontbinding, op initiatief van de bedrijfsleider, worden de activa verkocht en de schulden van het bedrijf betaald. Het resterende vermogen wordt verdeeld onder de partners en aandeelhouders. Het zijn de partners die, eventueel bijgestaan door een onafhankelijke boekhouder of expert, de procedure uitvoeren.

Na het sluiten van een vereffening, kunnen er nog fondsen zijn die gedeponeerd moeten worden bij de Deposito- en Consignatiekas. Een terugbetaling kan enkel gebeuren mits overmaking van een bewijs van zijn schuldvordering. De geconsigneerde gelden brengen geen intrest op. Er is een verjaringstermijn van 30 jaar.

Opgelet! De gedeponeerde fondsen kunnen wel worden aangewend voor nog verschuldigde vennootschapsbelastingen, maar zijn geen voorafbetalingen. Als een vennootschap dus wenst voorafbetalingen te doen om vermeerderingen te vermijden, moet dat gebeuren op de juiste manier voor de voorafbetalingen en binnen de wettelijke termijnen.

 raadpleeg onze brochure (PDF, 233.53 KB) gebruikershandleiding rollenbeheer

Deze categorie van dossiers is bestemd voor het ontvangst van gelden die toebehoren aan vereffende vennootschappen, te vereffenen vennootschappen of vennootschappen in vereffening (met inbegrip van de vereffening in één akte)

Een deposito plaatsen of de teruggave aanvragen via e-DEPO

Procedure

Om een bedrijf snel te kunnen ontbinden, mag een bedrijf aan de Deposito- en Consignatiekas de nodige middelen overmaken, om facturen te betalen. Bij ontvangst van het aanslagbiljet moet de mandataris of de beheerder e-DEPO gebruiken om de betaling uit te voeren.

Om gelden over te maken aan de Deposito- en Consignatiekas: 

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO(externe link) in MyMinfin.
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "vereffenende vennootschap of vennootschap in vereffening" en volg de stappen.

U betaalt geen kosten. De Deposito- en Consignatiekas biedt deze dienst volledig gratis aan.

Moet u het beheer van uw dossiers in e-DEPO uitbesteden aan een derde partij? Het goede nieuws is dat het creëren van een specifiek mandaat voor de toepassing mogelijk voor iedereen is. Dankzij het mandaat van e-DEPO kan elke derde die een mandaat heeft ontvangen van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, voortaan dezelfde handelingen uitvoeren als deze persoon binnen de toepassing e-DEPO. Het mandaat kan worden aangemaakt via de volgende link. Alle informatie over mandaten vindt u ook op de volgende pagina.

FAQ

  • Een algemene FAQ over e-DEPO vindt u hier.