Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Vereffenende vennootschap of vennootschap in vereffening

Bij een ontbinding of vereffening op initiatief van de bedrijfleider moeten alle schulden betaald worden en het resterend vermogen moet worden verdeeld onder de partners en aandeelhouders. Soms moet men lang wachten op bepaalde facturen. Om een bedrijf snel te kunnen ontbinden, staat de wetgever een bedrijf toe om aan de Deposito- en Consignatiekas de nodige middelen over te maken, om deze facturen te betalen. Deze waarborg machtigt de notaris om de vereffening te sluiten. Bij ontvangst van het aanslagbiljet moet de mandataris dit via post of e-mail aan de Deposito- en Consignatiekas overmaken. 

Bij een ontbinding, op initiatief van de bedrijfsleider, worden de activa verkocht en de schulden van het bedrijf betaald. Het resterende vermogen wordt verdeeld onder de partners en aandeelhouders. Het zijn de partners die, eventueel bijgestaan door een onafhankelijke boekhouder of expert, de procedure uitvoeren.

Na het sluiten van een vereffening, kunnen er nog fondsen zijn die gedeponeerd moeten worden bij de Deposito- en Consignatiekas. Een terugbetaling kan enkel gebeuren mits overmaking van een bewijs van zijn schuldvordering. De geconsigneerde gelden brengen geen intrest op. Er is een verjaringstermijn van 30 jaar.

Deze categorie van dossiers is bestemd voor het ontvangst van gelden die toebehoren aan vereffende vennootschappen, te vereffenen vennootschappen of vennootschappen in vereffening (met inbegrip van de vereffening in één akte)

Een deposito plaatsen of de teruggave aanvragen via e-DEPO

Procedure

Om een bedrijf snel te kunnen ontbinden, mag een bedrijf aan de Deposito- en Consignatiekas de nodige middelen overmaken, om facturen te betalen. Bij ontvangst van het aanslagbiljet moet de mandataris dit via e-DEPO aan de Deposito- en Consignatiekas overmaken.

Om gelden over te maken aan de Deposito- en Consignatiekas: 

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO(externe link) in MyMinfin.
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "vereffenende vennootschap of vennootschap in vereffening" en volg de stappen.

U betaalt geen kosten. De Deposito- en Consignatiekas biedt deze dienst volledig gratis aan.

Wenst u het beheer van uw dossiers in e-DEPO uit te besteden aan een derde partij? Het goede nieuws is dat dit nu mogelijk is dankzij de invoering van een specifiek mandaat voor de toepassing. Concreet kan elke derde partij die een mandaat heeft ontvangen van een natuurlijke of rechtspersoon voortaan dezelfde handelingen verrichten als deze persoon binnen de toepassing e-DEPO. Het mandaat kan worden aangemaakt via de volgende (externe link)link. Alle informatie over mandaten vindt u ook op de volgende (This hyperlink opens a new window)pagina.