Vereffening

Bij een ontbinding, op initiatief van de bedrijfsleider, worden de activa verkocht en de schulden van het bedrijf betaald. Het resterende vermogen wordt verdeeld onder de partners en aandeelhouders. 

Het zijn de partners die, eventueel bijgestaan door een onafhankelijke boekhouder of dito expert, de procedure uitvoeren.

  • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij een vereffening?

    Een bedrijf kan ontbonden worden op voorwaarde dat alle schulden zijn betaald en dat het vermogen is verdeeld onder de partners en aandeelhouders. Soms moet men lang wachten op bepaalde facturen. Om een bedrijf snel te kunnen ontbinden, staat de wetgever een bedrijf toe om aan de Deposito- en Consignatiekas de nodige middelen over te maken, om deze facturen te betalen. Deze waarborg machtigt de notaris om de vereffening te sluiten.

    Bij ontvangst van het aanslagbiljet moet de mandataris dit via post of e-mail aan de Deposito- en Consignatiekas overmaken.

  • Ik ben een onderneming in vereffening. Hoe plaats ik de gelden bij de Deposito- en Consignatiekas?