Borgtocht voor voorlopige invrijheidstelling

De borgtocht voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van een in hechtenis genomen persoon is een vorm van gerechtelijke consignatie, die hem toestaat in voorlopige vrijheid gesteld te worden mits betaling van een borgsom in geld, te consigneren bij de Deposito- en Consignatiekas.

Borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling

 • Hoe stort ik een borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling?

  Na ontvangst van de gerechtelijke beslissing van de Raadkamer, tot betaling van een borg te storten bij de Deposito- en Consignatiekas,

  • stort u deze som aan Deposito- en Consignatiekas,
   • op rekeningnummer: IBAN BE58 6792 0030 3279, BIC PCHQ BEBB
   • met in de mededeling:
    • de datum van de gerechtelijke beslissing
    • de naam en voorna(a)m(en) van de betrokken gedetineerde

  Wij raden aan om de borgsom rechtstreeks over te maken in een filiaal van bpost, rekeninghouder van de Deposito- en Consignatiekas. Indien u geld overschrijft van een buitenlandse rekening, kan de verwerking enkele dagen langer duren.

 • Wanneer wordt een borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling vrijgegeven?

  Het lot van de borgsom wordt meestal bepaald in de definitieve strafrechterlijke beschikking (vonnis of arrest).

  • Ofwel wordt de borgtocht vrijgegeven, na aftrek van eventuele kosten en gerechtelijke boetes;
  • ofwel verbeurdt de borgsom aan de Belgische Staat, wanneer niet aan procedurele verplichtingen werd voldaan, of de betrokkene zich onttrekt aan de strafuitvoering.

  Indien de rechter de bestemming van de borgtocht niet bepaald heeft, is het akkoord van het Parket nodig voor de vrijgave.