Borgtocht voor voorlopige invrijheidstelling

Borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling

 • Wat is een borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling?

  De borgtocht voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van een in hechtenis genomen persoon is een vorm van gerechtelijke consignatie, die hem toestaat in voorlopige vrijheid gesteld te worden mits betaling van een borgsom in geld, te consigneren bij de Deposito- en Consignatiekas.

  Artikel 35 van de wet op de voorlopige hechtenis regelt deze materie. De rechter kan de verdachte ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie of op vraag van de verdachte, in vrijheidstellen mits het opleggen van één of meerdere voorwaarden, gedurende een periode die hij bepaalt en voor een maximum van drie maanden.

  Een van deze voorwaarden kan de voorafgaande en volledige betaling van een borg zijn, waarvan hij het bedrag bepaalt, te storten bij de Deposito- en Consignatiekas.

 • Hoe stort ik een borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling?

  Na ontvangst van de gerechtelijke beslissing van de Raadkamer,

  • stort u deze som aan Deposito- en Consignatiekas, IBAN BE58 6792 0030 3279, BIC PCHQ BEBB
  • vermeldt u in de mededeling:
   • de datum van de gerechtelijke beslissing
   • de naam en voorna(a)m(en) van de betrokken gedetineerde

  Het is raadzaam om de borgsom rechtstreeks over te maken in een filiaal van bpost, rekeninghouder van de Deposito- en Consignatiekas. Indien u geld overschrijft van een buitenlandse rekening, kan de verwerking enkele dagen langer duren. 

   

 • Wanneer wordt een borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling vrijgegeven?

  Het lot van de borgsom wordt meestal bepaald in de definitieve strafrechterlijke beschikking (vonnis of arrest).

  • Ofwel wordt de borgtocht vrijgegeven, na aftrek van eventuele kosten en gerechtelijke boetes;
  • ofwel verbeurdt de borgsom aan de Belgische Staat, wanneer niet aan procedurele verplichtingen werd voldaan, of de betrokkene zich onttrekt aan de strafuitvoering.

  Indien de rechter de bestemming van de borgtocht niet bepaald heeft, is het akkoord van het Parket nodig voor de vrijgave.