Borgtocht voor voorlopige invrijheidstelling

Borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling

 1. Wat is een borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling?

  De borgtocht voor de voorwaardelijke invrijheidstelling is een vorm van gerechtelijke consignatie, die een gevangene toestaat in voorlopige vrijheid gesteld te worden tegen betaling van een borg, geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas.

  Artikel 35 van de wet op de voorlopige hechtenis regelt deze materie. De rechter kan de verdachte ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie of op vraag van de verdachte, in vrijheidstellen mits het opleggen van één of meerdere voorwaarden, gedurende een periode die hij bepaalt en voor een maximum van drie maanden. Een van deze voorwaarden kan de voorafgaande en volledige betaling van een borg zijn, waarvan hij het bedrag bepaalt, te storten bij de Deposito- en Consignatiekas.

  Terug
 2. Wat is het rekeningnummer van de Deposito- en Consignatiekas waarop het bedrag voor de borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling gestort moet worden?

  IBAN : BE58 6792 0030 3279

  BIC : PCHQ BEBB

  Terug
 3. Wanneer wordt een borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling vrijgegeven?

  De bestemming van de borgtocht wordt bepaald in het definitieve vonnis van de betrokken strafrechter.

  • ofwel wordt de borgtocht vrijgegeven, na aftrek van eventuele kosten en gerechtelijke boetes;
  • ofwel wordt de borgtocht verworven door de Belgische Staat, wanneer de opgelegde voorwaarden niet nageleefd werden, of niet aan procedurele verplichtingen werd voldaan

  Indien de rechter de bestemming van de borgtocht niet bepaalt, is het akkoord van het Parket nodig om de borgtocht vrij te geven.

  Terug