Borgtocht voor voorlopige invrijheidstelling

De borgtocht voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van een in hechtenis genomen persoon is een vorm van gerechtelijke consignatie, die hem toestaat in voorlopige vrijheid gesteld te worden mits betaling van een borgsom in geld, te consigneren bij de Deposito- en Consignatiekas.

Borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling

 • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij het betalen van een borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling?
  De borgstocht voor voorlopige vrijstelling die wordt gevraagd voor de tijdelijke vrijlating van een verdachte moet gedeponeerd worden bij de Deposito- en Consignatiekas.
  Hiertoe moet het gevraagde bedrag gestort worden op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas, volgens de betaalinstructies meegedeeld door het Openbaar Ministerie.
 • Wanneer wordt een borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling vrijgegeven?

  Het lot van de borgsom wordt meestal bepaald in de definitieve strafrechterlijke beschikking (vonnis of arrest).

  • Ofwel wordt de borgtocht vrijgegeven, na aftrek van eventuele kosten en gerechtelijke boetes;
  • ofwel verbeurdt de borgsom aan de Belgische Staat, wanneer niet aan procedurele verplichtingen werd voldaan, of de betrokkene zich onttrekt aan de strafuitvoering.

  Indien de rechter de bestemming van de borgtocht niet bepaald heeft, is het akkoord van het Parket nodig voor de vrijgave.