Collectieve schuldbemiddeling

Collectieve Schuldbemiddeling

 1. Wat is collectieve schuldbemiddeling?

  Zoals het faillissement voor de handelaren bestaat er de collectieve schuldbemiddeling voor de particulieren. Indien je inkomsten ontoereikend zijn om op een menswaardige manier in te staan voor de opgebouwde schulden, kan je als schuldenaar een verzoek richten tot de arbeidsrechtbank. Zo je toegelaten wordt tot de schuldbemiddeling, zal de aangestelde schuldbemiddelaar een minnelijke of – wanneer 1 of meerdere schuldeisers zich verzet - een gerechtelijke aanzuiveringsregeling uitwerken. De schuldbemiddeling gebeurt middels een rubriekrekening.

  Terug
 2. Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij collectieve schuldbemiddeling?

  Wanneer de schuldenaar zich niet houdt aan de opgelegde afspraken, kan de rechter de collectieve schuldbemiddeling herroepen. De schuldbemiddelaar wordt ontheven van zijn taak en het saldo van de rubriekrekening van de schuldbemiddeling wordt gestort in de Deposito- & Consignatiekas.

  Terug
 3. Wat gebeurt met de fondsen die gestort worden bij de Deposito- en Consignatiekas?

  De schuldeisers kunnen, door herroeping van de schuldbemiddeling, hun schuldenaar opnieuw vervolgen. Ze kunnen hierbij hun rechten laten gelden op de geconsigneerde fondsen. Let wel, omwille van de principiële gelijkheid tussen alle schuldeisers kan op een eenvoudig verzoek tot betaling van een van hen niet worden ingegaan.

  De schuldenaar kan alleen zijn rechten laten gelden op de consignatie indien het bewijs wordt geleverd dat alle schuldeisers zijn betaald.

  Bij overlijden van de schuldenaar komen de fondsen aan de nalatenschap toe, wat met zich meebrengt dat de nog niet voldane schuldeisers hun rechten moeten laten gelden lastens de nalatenschap.

  Terug