Collectieve Schuldenregeling

Zoals het faillissement voor de handelaren bestaat er de collectieve schuldenregeling voor de particulieren. Indien je inkomsten ontoereikend zijn om op een menswaardige manier in te staan voor de opgebouwde schulden, kan je als schuldenaar een verzoek richten tot de arbeidsrechtbank.

Als je toegelaten wordt tot de schuldbemiddeling, zal de aangestelde schuldbemiddelaar een minnelijke of – wanneer 1 of meerdere schuldeisers zich verzet - een gerechtelijke aanzuiveringsregeling uitwerken. 

Collectieve Schuldenregeling

 • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij collectieve schuldenregeling?

  Wanneer de schuldenaar zich niet houdt aan de opgelegde afspraken, kan de rechter de collectieve schuldbemiddeling herroepen.

  Een zelfde revocatie geschiedt wanneer 

  1. de schuldenaar sterft tijdens de schuldenregeling
  2. de schuldenaar verzoekt zelf een einde te stellen aan de schuldenregeling

  De schuldbemiddelaar wordt ontheven van zijn taak en het saldo van de schuldbemiddeling wordt gestort in de Deposito- & Consignatiekas.

 • Ik ben schuldbemiddelaar. De collectieve schuldenregeling is beëindigd. Hoe stort ik het saldo aan de Deposito- en Consignatiekas?

  Wanneer een rechter een advocaat ontheft van zijn taak als schuldbemiddelaar, moet hij het saldo van de rubriekrekening storten in de Deposito- en Consignatiekas.

  1. Vul  dit formulier (PDF, 181.03 KB) zo precies mogelijk in en mail het naar info.cdcdck@minfin.fed.be
  2. De Deposito- en Consignatiekas zal het formulier nakijken en u hierna de passende betaalinstructies (rekeningnummer, mededeling) geven.
 • Wat gebeurt met de fondsen die gestort worden bij de Deposito- en Consignatiekas?

  De schuldeisers kunnen, door herroeping van de schuldenregeling, hun schuldenaar opnieuw vervolgen. Ze kunnen hierbij hun rechten laten gelden op de geconsigneerde fondsen. Let wel, omwille van de principiële gelijkheid tussen alle schuldeisers kan op een eenvoudig verzoek tot betaling van een van hen niet worden ingegaan.

  De schuldenaar kan alleen zijn rechten laten gelden op de consignatie indien het bewijs wordt geleverd dat alle schuldeisers zijn betaald.

  Bij overlijden van de schuldenaar komen de fondsen aan de nalatenschap toe, wat met zich meebrengt dat de nog niet voldane schuldeisers hun rechten moeten laten gelden lastens de nalatenschap.