Documenten bij overlijden

Bij overlijden van de deponent (diegene die de borgtocht neergelegd heeft), moeten de erfgenamen een aantal documenten naar de Deposito- en Consignatiekas sturen om de borgtocht vrij te krijgen, samen met de brief waarin de vrijgave toegestaan werd.

De vereiste documenten verschillen naargelang de erfgenaam en het bedrag. U vindt hieronder een overzicht.

 • Titularissen/ Begunstigden
  • Individueel onderzoek rijksregister voor begunstigden verzekeringen
 • Co-titularissen gemeenschappelijke rekeningen
  • Akkoord van de medetitularis(sen) of volmacht
 • Erfgenamen
  • Akte of attest van erfopvolging
  • Gemeenschappelijke volmacht
 • Notarissen & Advocaten
  • Aanstellingsbewijs (bv. vonnis) of volmacht opdrachtgevers
 • Volmachtdragers
  • Volmacht
 • Schuldeisers
  • Uitvoerbaar vonnis
  • Gemeenschappelijke volmacht
 • Ouders (verlengd) minderjarigen
  • Verwantschap te controleren in het rijksregister
 • Gerechtsdeurwaarders
  • Betekend uitvoerbaar beslag
 • Voorlopige bewindvoerders
  • Kopie van het vonnis van aanstelling