Faillissement

Bij een faillissement komt het tot een gezamenlijke vereffening en verdeling van de activa van de handelaren-schuldenaren, die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De gefailleerde wordt immers buiten bezit gesteld van zijn goederen en een curator neemt het beheer ervan over. De schuldeisers van hun kant kunnen zelf geen actie meer ondernemen om betaling van hun vordering te krijgen.

Curatoren kunnen zelf hun betalingsinstructies in het kader van een faillissement invoeren in E-DEPO Faillissementen via MyMinfinPro. Vanaf 1/10/19 zal de Deposito-en Consignatiekas geen papieren dossiers meer behandelen.  

Ga naar e-Depo Faillissementen (MyMinfin) Handleiding E-DEPO Faillissementen

De curator beheert onder toezicht van de rechter-commissaris en de controle van de rechtbank van koophandel de failliete boedel. Zijn taak bestaat vooreerst uit de verkoop van het actief van de failliete boedel. Hierna stelt hij het passief samen en verdeelt hij dit onder de schuldeisers, na aftrek van kosten zoals het ereloon van de curator.

BERICHT AAN CURATOREN

9 september 2020: De applicatie e-DEPO Faillissementen is weer beschikbaar. 

De scan van een betalingsstatus op papier verzonden via Regsol, wordt niet beschouwd als een elektronisch ingevoerd dossier: de invoering van een elektronisch dossier gebeurt via e-DEPO Faillissementen!

Neem contact op met Regsol:

 • als u geen toegang hebt tot e-DEPO Faillissementen. Een mogelijke verklaring is dat uw nationaal nummer, dat het mogelijk maakt om u te identificeren, slecht ingevoerd werd bij Regsol. e-DEPO Faillissementen neemt alleen nog de gegevens over die bij Regsol zijn ingevoerd.
 • indien één van uw faillissementsdossiers niet voorkomt in de lijst. e-DEPO faillissementen kan alleen dossiers weergeven, die in Regsol bestaan.

Faillissement

 • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij een faillissement, in het bijzonder tijdens de ontbinding?

  De opbrengst van de verkoop van het actief van de failliete boedel (verminderd met de wettelijk voorziene werkingsmiddelen van de curator) wordt gestort bij de Deposito- en Consignatiekas, die als financieel organisme voor de falingen optreedt. Deze storting moet gepaard gaan van een in Regsol verkregen gestructureerde mededeling. 

  Bij de verdeling van het passief onder de schuldeisers maakt de curator betaalopdrachten in E-DEPO Faillissementen over aan de Deposito- en Consignatiekas waarbij de weerhouden schuldeisers geheel of gedeeltelijk worden voldaan na aftrek van de kosten zoals het ereloon van de curator. 

 • Wat is de applicatie e-DEPO Faillissementen en hoe kan ik mij aanmelden?
  De applicatie e-DEPO Faillissementen is een applicatie waarmee curatoren hun betalingsinstructies in het kader van een faillissement rechtstreeks kunnen invoeren. Deze applicatie is direct toegankelijk via MyMinfin.
 • Hoe verloopt de procedure voor het invoeren van betalingsinstructies bij een faillissement via de applicatie e-DEPO Faillissementen?
  De procedure voor het invoeren van betalingsinstructies in het kader van een faillissement via de toepassing e-DEPO Faillissementen is beschikbaar via  volgende (PDF, 428.17 KB) link.
 • Is de nieuwe procedure geldig voor oude faillissementen?
  De nieuwe procedure is inderdaad ook geldig voor oude faillissementen.
 • Als derde, wat moet ik doen om een storting uit te voeren bij de Deposito- en Consignatiekas in het kader van een faillissement?

  Indien het een actief faillissement betreft: Neem contact op met info.cdcdck@minfin.be voor de passende betaalinstructies.

  Indien het een ex-faillissement betreft:

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO(externe link) in MyMinfin.
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Fonds na faillissement" en volg de stappen.
 • Wat als het onmogelijk blijkt voor de curator om een specifieke schuldeiser terug te betalen?

  Als curator wordt u soms geconfronteerd met een schuldeiser, die niet alle, achterhaalde of foutieve informatie ter beschikking heeft gesteld om rechtstreeks een betaling aan uit te voeren. Om u toch toe te laten om uw faillissement volledig af te sluiten, dient u de gelden over te maken in de categorie “tegoeden van verdwenen of overleden begunstigden”.

  Op deze manier is er geen geld meer in een afgesloten faillissementsdossier en kunnen eventuele begunstigden snel en efficiënt op een later ogenblik de gelden laten uit betalen op een rekening naar keuze.

  Voor deze storting dient u de volgende stappen te ondernemen:

  • Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO(externe link) in MyMinfin.
  • Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Tegoeden van verdwenen of overleden begunstigde" en volg de stappen.