Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Gerechtelijke consignaties

Gerechtelijke consignaties zijn gelden die aan de staat worden overgemaakt, opgelegd of toegelaten door de wet of door een gerechtelijke beslissing, waarna deze gelden ter beschikking zijn van wie zijn recht op uitkering doet blijken.

De gerechtelijke consignaties omvatten in het totaal 61 categorieën. De voornaamste zijn:

  • faillissementsgelden;
  • kantonnementen;
  • vergoedingen voor onteigeningen ten algemeen nut;
  • fondsen toebehorend aan minderjarigen en onbekwaamverklaarden;
  • alle bewaargevingen bevolen door Jusitite;
  • borgtochten voor voorlopige invrijheidsstelling (art. 117 Sv.);
  • gerede betalingen (art. 1257 van het B.W.).

CONSIGNATIES via e-depo