Gerechtelijke consignatie

Gerechtelijke consignatie

 • Wat zijn gerechtelijke consignaties?

  Gerechtelijke consignaties zijn gelden die aan de staat worden overgemaakt, opgelegd of toegelaten door de wet of door een gerechtelijke beslissing, waarna deze gelden ter beschikking zijn van wie zijn recht op uitkering doet blijken.

 • Welke soorten gerechtelijke consignaties bestaan er?

  De gerechtelijke consignaties omvatten in het totaal 61 categorieën, waarvan de voornaamste de volgende zijn (en waarover u via hun link meer informatie kan vinden):

 • Onder welke vorm worden gerechtelijke consignaties neergelegd?

  Gerechtelijke consignaties kunnen neergelegd worden als

  • gerechtelijke bewaargevingen in euro
  • gerechtelijke bewaargevingen in effecten
  • gerechtelijke bewaargevingen in vreemde valuta
 • Hoe leg ik een gerechtelijke consignatie neer als gerechtelijke bewaargeving in gelden?

  Met ingang van 1 januari 2016 zal een enig kantoor gelegen in Brussel de gerechtelijke consignaties voor het hele land beheren.

 • Hoe leg ik een gerechtelijke consignatie neer als gerechtelijke bewaargeving in effecten?
  • Druk driemaal het ‘neerleggingsformulier gerechtelijke consignatie in effecten’ af.
  • Vul op elk formulier het vak in te vullen door de neerlegger volledig in, en onderteken het.
  • Stuur deze drie documenten naar de Deposito- en Consignatiekas
  • Bij aanvaarding door de Deposito- en Consignatiekas, krijgt u de documenten ondertekend terug.
  • Biedt u met deze documenten en uw effecten aan bij Belfius Bank.
 • Hoe leg ik een gerechtelijke consignatie neer als gerechtelijke bewaargeving in vreemde valuta?
  • Druk driemaal het ‘neerleggingsformulier gerechtelijke consignatie in vreemde valuta’ af.
  • Vul op elk formulier het vak in te vullen door de neerlegger volledig in, en onderteken het.
  • Stuur deze drie documenten naar de Deposito- en Consignatiekas
  • Bij aanvaarding door de Deposito- en Consignatiekas, krijgt u de documenten ondertekend terug.
  • Biedt u met deze documenten en uw effecten aan bij Belfius Bank.
 • Hoe vraag ik teruggave van een gerechtelijke consignatie aan?
  1. Vraag aan de Deposito- en Consignatiekas welke documenten u nodig heeft, dit kan
   • per e-mail: info.cdcdck@minfin.fed.be
   • per telefoon: (32) (0)257 741 10 (elke werkdag, 9:00-12:00 en 13:00-16:00)
   • per brief: Deposito- en Consignatiekas, Kunstlaan 30, 1040 Brussel
  1. Vul deze documenten in, en stuur ze naar de Deposito- en Consignatiekas
  2. Eenmaal de Deposito- en Consignatiekas de toelating tot vrijgave heeft, maakt zij een bericht voor teruggave op in 3 exemplaren;
   • 1 exemplaar behoudt zij
   • 1 exemplaar stuurt zij naar Belfius Bank
   • 1 exemplaar stuurt zij naar u (de begunstigde)
  3. Biedt u met het bericht voor teruggave aan bij Belfius Bank. Opgelet, u moet aan de Deposito- en Consignatiekas beheerskosten betalen.