Gerechtelijke consignatie

Gerechtelijke consignaties zijn gelden die aan de staat worden overgemaakt, opgelegd of toegelaten door de wet of door een gerechtelijke beslissing, waarna deze gelden ter beschikking zijn van wie zijn recht op uitkering doet blijken.

De gerechtelijke consignaties omvatten in het totaal 61 categorieën. De voornaamste zijn: