Fonds na faillissement

Na het sluiten van een failissement, kunnen er nog fondsen zijn om te consigneren bij de Deposito- en Consignatiekas.

Fonds na sluiting failissement

 • Ik ben vereffenaar of andere (bank, verzekeraar, ex-curator ...). Na sluiting van het failissement resten er sommen of waarden om te consigneren bij de Deposito- en Consignatiekas. Wat is de procedure?

  De vereffenaars van de naamloze vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen worden binnen de zes maanden volgend op de sluiting van het failissement schriftelijk gevraagd of er nog sommen of waarden te consigneren zijn.

  Wanneer er sommen of waarden geconsigneerd moeten worden:

 • Ik ben vereffenaar. Na sluiting van het failissement zijn er geen sommen of waarden meer om te consigneren bij de Deposito- en Consignatiekas. Wat is de procedure?

  Indien er niets te consigneren is stuurt de vereffenaar per mail aan info.cdcdck@minfin.fed.be een ontkennende  verklaring naar de Deposito- en Consignatiekas.

 • Brengen de geconsigneerde gelden na sluiting van een failissement interest op?

  De geconsigneerde gelden brengen geen interest op.

 • Hoe worden facturen en bonnen betaald na consignatie bij sluiting van een vereffening?

  Wanneer u facturen  of bonnen ontvangt, mailt u ze naar info.cdcdck@minfin.fed.be