Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fonds na sluiting faillissement

Na het sluiten van een faillissement, kunnen er nog fondsen zijn die gedeponeerd moeten worden bij de Deposito- en Consignatiekas. De vereffenaars van de naamloze vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen of andere (bank, verzekeraar, ex-curator ...) worden binnen de zes maanden volgend op de sluiting van het faillissement schriftelijk gevraagd of er nog sommen of waarden te consigneren zijn.

 raadpleeg onze brochure (PDF, 232.55 KB)

Een deposito plaatsen of de teruggave aanvragen via e-DEPO

Procedure

Wanneer er sommen of waarden geconsigneerd moeten worden:

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO in MyMinfin.
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Fonds na sluiting faillissement" en volg de stappen.

Een terugbetaling kan enkel gebeuren mits overmaking van een bewijs van zijn schuldvordering.

De geconsigneerde gelden brengen na sluiting van een faillissement geen interest op. 

Er is een verjaringstermijn van 30 jaar.

Categorie 'Fonds na sluiting faillissement'

Deze categorie is bestemd om gelden te ontvangen die toebehoren aan een vennootschap, waarvan het faillissement werd afgesloten door de bevoegde ondernemingsrechtbank. De gelden kunnen in deze categorie gestort worden door:

  • een curator: het eventueel batig saldo van het faillissement dat niet kon toegekend worden aan een bepaalde persoon (voor gelden die aan een bepaalde persoon toekomen, maar hem niet gestort kunnen worden, gelieve een dossier " tegoeden van verdwenen of overleden begunstigden" te openen);
  • een bank: tegoeden van een gefailleerde vennootschap;
  • een verzekeraar: het saldo van een "bedrijfsleidersverzekering" (de "groepsverzekeringen" worden afgesloten ten gunste van de werknemers en moeten dus neergelegd worden in de categorie "tegoeden van verdwenen of overleden begunstigden");
  • meer in het algemeen, elk bedrag dat toegekend kan worden aan een vennootschap waarvan het faillissement is afgesloten.