Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kantonnement

Het kantonnement is een type dossier, dat een partij toelaat om gelden te blokkeren bij de DCK in het voordeel van een andere partij en dit in afwachting van een oplossing van het conflict.
Het kantonnement is :
•   vrijwillig : er is geen gerechtelijke procedure hangende en de gelden worden gedeblokkeerd, zodra er een akkoord is tussen partijen.
•   gerechtelijk : in afwachting van de behandeling van de beroeps- of verzetsprocedure, blokkeert de door een gerechtelijke procedure veroordeelde partij een som bij de DCK. In het merendeel van de gevallen is deze procedure opgestart door een gerechtsdeurwaarder, op wie de schuldenaar een beroep moet doen.

 Ga naar e-DEPo Meer info over e-depo 

Voordelen

De procedure laat toe aan de schuldenaar om een beslag te vermijden, of indien reeds beslag is gelegd, dit beslag ongedaan te maken. Het kantonnement beschermt de partij tegen het onvermogen van de tegenpartij, indien de beslissing in beroep of verzet wordt gewijzigd.

Procedure gerechtsdeurwaarder

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO in MyMinfin.
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Kantonnement" en volg de stappen.

Bij de Deposito- en Consignatiekas worden de gelden gekantonneerd, dit gebeurt in regel door een gerechtsdeurwaarder.

Vrijgave gekantonneerde gelden

De gekantonneerde gelden kunnen worden bevrijd:

  • door voorlegging van een akkoord in der minne tussen de betrokken partijen
  • door voorlegging van een definitieve rechterlijke beschikking (geen verzet of beroep meer mogelijk)

Deze aanvraag tot vrijgave gebeurt door eenvoudig verzoek van de betrokken deurwaarder.