Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kantonnement

Het kantonnement is een type dossier dat een partij toelaat om gelden te blokkeren bij de Deposito- en Consignatiekas in het voordeel vaneen andere partij en dit in afwachting van een oplossing van het conflict. 

  • Vrijwillig kantonnement: er is geen gerechtelijke procedure lopende. Beide partijen stemmen in met de consignatie. De gedeponeerde gelden worden in bewaring gehouden totdat er een overeenkomst is of een definitieve rechterlijke beslissing. 
  • Gerechtelijk kantonnement: in afwachting van de behandeling van de beroeps- of verzetsprocedure, blokkeert de door een gerechtelijke procedure veroordeelde partij een som bij de DCK. In het merendeel van de gevallen is deze procedure opgestart door een gerechtsdeurwaarder, op wie de schuldenaar een beroep moet doen. 

  vrijwillig kantonnement (PDF, 224.93 KB)  gerechtelijk kantonnement  (PDF, 227.08 KB)

 Ga naar e-DEPo Meer info over e-depo 

De procedure laat toe aan de schuldenaar om een beslag te vermijden, of indien reeds beslag is gelegd, dit beslag ongedaan te maken. Het kantonnement beschermt de partij tegen het onvermogen van de tegenpartij, indien de beslissing in beroep of verzet wordt gewijzigd.

Vrijwillig kantonnement 

Procedure 

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO in MyMinfin. 
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Kantonnement" en volg de stappen. 

Vrijgave 

De gekantonneerde gelden kunnen worden vrijgegeven: 

  • Door voorlegging van een akkoord in der minne tussen de betrokken partijen. Praktisch: de schuldenaar of schuldeiser dient een terugbetalingsverzoek in via e-DEPO. Het verzoek moet vervolgens worden gevalideerd door de tegenpartij. 
  • Door voorlegging van een uitvoerbare rechterlijke beschikking (geen verzet of beroep meer mogelijk). 

Gerechtelijk kantonnement 

Procedure 

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO in MyMinfin. 
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Kantonnement" en volg de stappen. 

Bij de Deposito- en Consignatiekas worden de gelden gekantonneerd, dit gebeurt in regel door een gerechtsdeurwaarder. 

Vrijgave 

Alleen de betrokken gerechtsdeurwaarder heeft het recht om het gerechtelijk kantonnement vrij te geven, na een overeenkomst tussen de partijen of een definitieve beslissing van de rechtbank (waartegen geen gewoon beroep meer mogelijk is). 

FAQ

  • Een algemene FAQ over e-DEPO vindt u hier.