Gerechtelijk kantonnement

Een gerechtelijk kantonnement is een procedure die een schuldenaar van een gerechtelijk uitspraak toelaat de veroordeelde sommen voorlopig te betalen door ze te deponeren bij de Deposito- en Consignatiekas, in afwachting van het behandelen van het beroep of verzet. In de regel doet de schuldenaar een beroep op een gerechtsdeurwaarder, die deze procedure inleidt en afhandelt. 

Voordelen

De procedure laat toe aan de schuldenaar om een beslag te vermijden, of indien reeds beslag is gelegd, dit beslag ongedaan te maken. Het kantonnement beschermt de partij tegen het onvermogen van de tegenpartij, indien de beslissing in beroep of verzet wordt gewijzigd.

Procedure gerechtsdeurwaarder

Bij de Deposito- en Consignatiekas worden de gelden gekantonneerd, dit gebeurt in regel door een gerechtsdeurwaarder.

Wanneer er sommen of waarden geconsigneerd moeten worden, vult u het formulier zo precies mogelijk in en mail het naar info.cdcdck@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail).​

FORMULIER GERECHTELIJK KANTONNEMENT

De Deposito- en Consignatiekas zal het formulier nakijken en u hierna de passende betaalinstructies (rekeningnummer, mededeling) geven.

Vrijgave gekantonneerde gelden

De gekantonneerde gelden kunnen worden bevrijd:

  • door voorlegging van een akkoord in der minne tussen de betrokken partijen
  • door voorlegging van een definitieve rechterlijke beschikking (geen verzet of beroep meer mogelijk)

Deze aanvraag tot vrijgave gebeurt door eenvoudig verzoek van de betrokken deurwaarder.