Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Slapende tegoeden

Slapende tegoeden kunnen zowel rekeningen, verzekeringsovereenkomsten als safes omvatten. Ze vallen onder de toepassing van de wet van 24 juli 2008 betreffende diverse bepalingen (I), meer bepaald onder hoofdstuk V. Banken en verzekeraars zijn wettelijk verplicht om titularissen van slapende tegoeden op te sporen. Indien de opsporing geen resultaat oplevert dienen deze tegoeden overgedragen te worden aan de Deposito- en Consignatiekas. Vanaf het ogenblik dat de tegoeden werden overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas hebt u 30 jaar om uw tegoeden op te vragen. Daarna wordt de dertigjarige verjaring toegepast en komen de gelden definitief toe aan de Schatkist.

Een slapend tegoed levert interesten op volgens de toepasselijke wetgeving van de Deposito- en Consignatiekas.

 raadpleeg onze brochure (PDF, 228.54 KB)

Ga naar MyMinfin om te zien of ik slapende tegoeden heb

Soorten slapende tegoeden

Een spaar- of zichtrekening wordt slapend door een inactiviteit van minstens 5 jaar. Dit wil zeggen dat er gedurende 5 jaar : 

 • geen actieve verrichting meer werd geregistreerd voor deze rekening; 
 • Er geen enkel contact meer plaats vond tussen de titularis (of de rechthebbende, bijvoorbeeld een erfgenaam) van de rekening en de financiële instelling. 

Opgelet: Heeft een persoon meerdere rekeningen bij dezelfde financiële instelling dan wordt geen enkele rekening slapend wanneer er minstens één tussenkomst (contactname, verrichting,…) was voor één van die rekeningen in de periode van 5 jaar. 

Een verzekeringsovereenkomst wordt slapend wanneer er geen tussenkomst van de begunstigde plaatsvindt binnen de vier maanden nadat de verzekeringsonderneming kennis kreeg van het feit dat het risico zich voordeed. 

Een safe wordt slapend wanneer: 

 • de huurprijs minstens vijf jaar niet werd betaald; 
 • de huur ervan is opgezegd door de instelling-verhuurder. 

De verzegelde omslagen, bewaard door een financiële instelling worden gelijkgesteld met slapende safes wanneer ze gedurende minstens vijf jaar niet het voorwerp uitmaakten van een tussenkomst door de titularis of zijn rechthebbenden. 

Tegoeden op naam van een derde

Het is mogelijk een opzoeking aan te vragen op naam van een derde, bijvoorbeeld wanneer u erfgenaam bent in een nalatenschap. Voor een aanvraag op naam van een derde vult u het aanvraagformulier in op MyMinfin en voegt u de nodige bewijsstukken toe (attest of akte van erfopvolging, vonnis, aanstellingsbewijs, enz.). Een medewerker van de Deposito- en Consignatiekas zal uw aanvraag verder behandelen.

FAQ

(This hyperlink opens a new window

 • Hoe kan ik mijn slapende tegoeden opvragen?

  1. Surf naar de beveiligde site www.Myminfin.be 
  2. Klik bovenaan op “Meld u aan”. Kies uw digitale sleutel om aan te melden en volg de verder instructies om u te identificeren op het scherm.  
  3. In de middelste rubriek “Mijn betalingen en teruggaven” klikt u op “Mijn slapende tegoeden raadplegen”.  
  4. Onderaan klikt u op het pijltje naast “Mijn slapende tegoeden raadplegen” en kiest voor “Slapende tegoeden op eigen naam zoeken”. Als overal een 0 wordt weergegeven, betekent dit dat er geen slapende tegoeden op uw naam werden gevonden. Als er een 1 verschijnt kan u de terugbetaling meteen aanvragen via onze online applicatie e-DEPO. Klik op "Mijn slapende tegoeden raadplegen in e-DEPO” en daarna op “mijn dossiers raadplegen”. U krijgt nu al uw dossiers bij de Deposito- en Consignatiekas te zien.  
  5. In e-DEPO klikt u onderaan op het gewenste dossier. Bovenaan bij beschikbare acties kan u dan de terugbetaling vragen. Vul uw (actief) rekeningnummer in, klik op “een begunstigde toevoegen’. Klik daarna op ‘valideren’ en vervolgens op ‘aanmaken’ om de betaling aan te maken. Het bedrag zal binnen enkele dagen op uw rekening staan.  
 • De knop “Goedkeuren” wordt niet groen/ ik kan er niet op klikken, wat nu?

  Klik eerst op de knop “Een begunstigde toevoegen”. Uw betaling wordt onderaan in de kader toegevoegd. Nu kan u klikken op de groene knop “Goedkeuren” en vervolgens op “Aanmaken”.  

 • Ik krijg de foutmelding: “De combinatie van de bankgegevens is niet correct”, wat nu?

  Deze verschijnt omdat uw rekeningnummer nog niet volledig is. Typ eerst uw rekeningnummer correct en volledig in. Nadien kan u de foutmelding (en) wegklikken en verdergaan met het aanmaken van de betaling. 

 • Wat als mijn opzoeking in MyMinfin negatief is?

  Dit betekent dat er geen slapende tegoeden op uw naam geregistreerd staan. Er zijn dan twee mogelijke scenario’s: 

  1. U kan aantonen dat u in het bezit bent van een slapend tegoed (dossiernummer e-DEPO, exact bedrag en datum van de overdracht, mededeling gebruikt bij de overdracht aan de Deposito-en Consignatiekas, rekeningnummer van de slapende rekening,…)? Dan kan u een aanvraag indienen via MyMinfin. Alleen via Myminfin ingediende opzoekingsaanvragen, vergezeld van een bewijs van het bezit van slapende tegoeden, zullen door de Deposito- en Consignatiekas worden behandeld. 
  2. Beschikt u niet over bovengenoemd bewijs dan hoeft u geen contact op te nemen met de Deposito- en Consignatiekas. Slapende tegoeden worden dagelijks overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas. U kan uw tegoeden steeds raadplegen via Myminfin. 

  Tip: Neem regelmatig een kijkje in e-DEPO en klik op “Mijn dossiers raadplegen”. Zo kan u alle dossiers aangemaakt op uw rijksregisternummer consulteren. Het is immers mogelijk dat een publieke of private instelling gelden op uw naam heeft geplaatst bij de de Deposito- en Consignatiekas omdat ze u niet op een andere manier kon betalen (ongeldig of onbekend rekeningnummer). 

 • Ik zoek een slapend tegoed op naam van iemand anders

  U kan een opzoeking aanvragen op naam van een derde, bijvoorbeeld wanneer u erfgenaam bent. Vul het aanvraagformulier in op  MyMinfin  en voeg de nodige bewijsstukken toe (attest of akte van erfopvolging, vonnis, aanstellingsbewijs, enz.). Het formulier wordt automatisch doorgestuurd naar de Deposito- en Consignatiekas. Een medewerker zal uw aanvraag behandelen. 

 • Hoe verloopt de overdracht van slapende tegoeden aan de DCK?

  De instelling of verzekeringsonderneming moet op zoek gaan naar de rechthebbenden alvorens hun slapende tegoeden over te dragen aan de Deposito- en Consignatiekas. 

  Eerst sturen zij een brief naar het laatst gekende adres van de houder van de rekening, de begunstigde van de verzekeringsovereenkomst of huurder van de safe. Volgt hierop geen reactie, dan kunnen zij opzoekingen verrichten in het Rijksregister om de zoektocht naar hun slapende klanten te vergemakkelijken. Nadien volgt een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Wordt ook hierop niet tijdig gereageerd, dan is de wettelijke opsporingsprocedure afgelopen. Het slapend tegoed wordt samen met de bijhorende gegevens over de houder, begunstigde of huurder overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas. 

  Voor een slapende rekening duurt deze procedure maximaal 1 jaar vanaf het moment dat de rekening slapend is geworden. Daarna wordt het tegoed overgemaakt aan de Deposito-en Consignatiekas. Verzekeringsondernemingen hebben hiervoor 12 maanden de tijd van zodra de overeenkomst slapend is geworden. Slapende safes worden door de verhurende instellingen geopend in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder of notaris voor het einde van het tweede jaar dat volgt op het ogenblik dat de safe slapend is geworden. De inhoud van de safe wordt verpakt in een verzegelde omslag en overgedragen aan de Deposito-en Consignatiekas.  

  Opgelet: in onderstaande gevallen vervalt de opsporingsplicht: 

  • Banken: indien de opsporingskosten meer bedragen dan 10 % van de totaliteit van de tegoeden op de slapende rekeningen van de persoon in kwestie.  
  • Verzekeringsondernemingen: indien de opsporingskosten meer bedragen dan 5 % van de verzekerde prestaties.  
  • Voor de instellingen-verhuurders: indien de kosten hiervoor meer dan 100 euro bedragen. 

  Hierdoor worden rechthebbenden van kleinere slapende tegoeden niet altijd opgespoord door de instellingen. Ook voor tegoeden van minder dan 60 euro vervalt deze opsporingsplicht. 

 • Hulp nodig?

  WIJ STAAN TOT UW DIENST! 

  Hebt u een vraag over het beheer van consignaties of e-DEPO? Een probleem met uw procedures? Vele gebruikershandleidingen en FAQ's zijn beschikbaar om u te helpen.

  U kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier (rubriek "Niet-fiscale aangelegenheden" en vervolgens "Stortingen en consignaties"), of telefonisch op het nummer 02 572 57 57 (code 16502).