Solidaire borgtocht

Overige solidaire borgtochten

 • Hoe verkrijg ik een solidaire borgtocht?

  Richt u tot een financiële instelling, verzekeringsonderneming of een door de minister van Financiën erkende vennootschap voor het verkrijgen van de solidaire borgtocht. Een van deze instellingen, en niet de Deposito- en Consignatiekas, is uw aanspreekpunt voor deze borgtocht.

  De gekozen instelling maakt uw akte van borgtocht op, en bezorgt ze in drie exemplaren aan de Deposito- en Consignatiekas. Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald door diegene die de borgtocht opgelegd heeft.

 • Waar vraag ik na of mijn akte van solidaire borgtocht ingeschreven is?

  Richt u tot de financiële instelling, verzekeringsonderneming of erkende vennootschap die de akte van borgtocht verzonden heeft aan de Deposito- en Consignatiekas. Hebt u een dringend dossier, dan kan alleen en uitzonderlijk uw financiële instelling aan de Deposito- en Consignatiekas een spoedige behandeling vragen.

 • Waar vraag ik een kopie van de akte van solidaire borgtocht?

  Richt u tot de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend om een kopie van de akte te vragen.

  Richt u ook tot de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend wanneer het nummer van de akte ontbreekt of onvolledig is.

 • Wat kost een solidaire borgtocht?

  Richt u tot de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend. Men zal u informeren over de openingskosten en de maandelijkse beheerskosten voor nog openstaande dossiers.

 • Mijn gekozen instelling heeft de akte van solidaire borgtocht geopend bij de Deposito- en Consignatiekas. Wat gebeurt vervolgens?

  Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de akte van borgtocht en het bijhorende bedrag stuurt de Deposito- en Consignatiekas een kennisgevingsbericht en een inschrijvingsbewijs naar de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend.

  De financiële instelling, de verzekeringsonderneming of erkende vennootschap stuurt op haar beurt de kennisgeving door naar de persoon of overheid die de borgtocht heeft opgelegd.

 • Hoelang blijft een solidaire borgtocht open staan bij de Deposito- en Consignatiekas?

  Een borgtocht blijft open staan tot de Deposito- en Consignatiekas een vrijgavebrief van de persoon of overheid die de borgtocht heeft opgelegd.

 • Waar vraag ik de vrijgave van de solidaire borgtocht aan?

  Richt u tot de persoon of overheid die de borgtocht heeft opgelegd. Het is enkel en alleen aan deze persoon of overheid om de vrijgave te vragen, wanneer deze de solidaire borgtocht geheel of gedeeltelijk wil vrijgeven.

  De persoon of overheid die de borgtocht opgelegd heeft, stuurt de aanvraag tot vrijgave

  • ofwel rechtstreeks naar de Deposito- en Consignatiekas
  • ofwel naar de instelling die de akte geopend heeft, die het op haar beurt naar de Deposito- en Consignatiekas stuurt

  Na ontvangst zal de Deposito- en Consignatiekas de vrijgave altijd communiceren naar de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte van solidaire borgtocht heeft geopend. Opgelet, deze instelling rekent voor haar tussenkomst een vergoeding aan. De Deposito- en Consignatiekas rekent op haar beurt beheerskosten aan.

 • Hoe worden solidaire borgtochten vrijgegeven wanneer de persoon die ze opgelegd heeft overleden is?

  Bij overlijden de persoon die de solidaire borgtocht opgelegd heeft, bezorgen alle erfgenamen van deze persoon volgende documenten aan de Deposito- en Consignatiekas:

  • de vrijgavebrief ingevuld en ondertekend door alle erfgenamen
  • de akte van overlijden
  • de akte van bekendheid

  De documenten worden bezorgd per mail aan info.cdcdck@minfin.fed.be.

 • Worden interesten op een solidaire borgtocht terugbetaald door de Deposito- en Consignatiekas?

  Bij een solidaire borgtocht worden geen gelden in bewaring gegeven aan de Deposito- en Consignatiekas. Bijgevolg kan zij ook geen interesten terugbetalen.

 • Kan een solidaire borgtocht vrijgegeven worden op basis van een vonnis?

  Een solidaire borgtocht kan eventueel vrijgegeven worden door een vonnis. Mail hiertoe een kopie van het vonnis naar de Deposito- en Consignatiekas om dit te onderzoeken.

 • Ik ben de persoon of instelling die de solidaire borgtocht heeft opgelegd. Ik ben niet tevreden over de uitgevoerde werken of leveringen. Wat nu?

  Wanneer u vindt dat de werken of leveringen niet naar behoren zijn uitgevoerd, kunt u een voorafname van solidaire borgtocht vragen. In dit geval geeft u de solidaire borgtocht die u heeft opgelegd niet vrij.

 • Hoe vraag ik een voorafname van de solidaire borgtocht aan?

  U vraagt een voorafname per mail aan uw dossierbeheerder. U deelt volgende gegevens mee

  • Onderwerp: Vraag tot voorafname
  • Het nummer van de solidaire borgtocht (rechterbovenhoek van de akte)
  • Het gewenst voorafnamebedrag. Dit wordt bepaald door de geleden schade, en bedraagt maximaal het bedrag waarvoor de akte nog open staat.
  • De reden(en) tot voorafname.
  • Nodige bewijsstukken om de reden tot voorafname te staven
  • Het rekeningnummer (IBAN, BIC) van de persoon of instelling die de solidaire borgtocht heeft opgelegd, waar het geld gestort zal worden. U mag slechts één rekeningnummer meedelen.

  Opgelet, vraag geen verschillende voorafnames in één mail. Per voorafname stuurt u een mail, telkens met de nodige gegevens van de betreffende voorafname.

 • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij de aanvraag van voorafname van een solidaire borgtocht?

  De rol van de Deposito- en Consignatiekas beperkt zich tot het doorgeven van het dossier (de mail tot aanvraag en de stukken die de vraag staven) aan de financiële instelling, verzekeringsonderneming of erkende vennootschap die zich borg gesteld heeft.

  Deze instelling zal onderzoeken of de vraag al dan niet gegrond is. Dit kan enige tijd duren.

 • Mijn vraag tot voorafname van een solidaire borgtocht is geweigerd. Ik ben niet akkoord met deze beslissing. Wat kan ik doen?

  De persoon die de solidaire borgtocht opgelegd heeft, kan de beslissing aanhangig maken bij de rechtbank.