Vrijwillige bewaargeving

Vrijwillige bewaargeving

 • Wat is een vrijwillige bewaargeving?

  Een vrijwillige bewaargeving of vrijwillig deposito is een eenvoudige bewaargeving door fysieke of rechtspersonen. De partijen beslissen zelf om en waarom een bedrag in bewaring te geven.

  Opgelet, een vrijwillige bewaargeving volstaat niet binnen een procedure openbare aanbesteding.

  Opgelet, wanneer de partijen in geschil zijn, kunnen zij een vrijwillig kantonnement plaatsen.

 • Hoe voer ik een vrijwillige bewaargeving uit?
  1. U mailt de Deposito- en Consignatiekas op info.cdcdck@minfin.fed.be alle informatie over de bewaargeving: uw identiteit, het te storten bedrag, de bestemming van de gelden, en eventueel de voorwaarden tot teruggave.
  2. U stort het bedrag op rekeningnummer IBAN BE58 6792 0040 9979 BIC PCHQBEBB met mededeling ‘Rekening 9’ + referentie
  3. Na ontvangst van de gelden wordt een bewaargevingsbewijs gemaild aan de deposant.
 • Hoe worden vrijwillige bewaargevingen terugbetaald?

  De rechthebbende of zijn/ haar erfgenamen of zijn/ haar gevolmachtigde vraagt de terugbetaling van het kapitaal, eventueel vermeerderd met de intresten, schriftelijk aan.

  De rechthebbende voegt een recto-verso kopie van de identiteitskaart toe, en het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren.

  De erfgenamen voegen een kopie van de erfenisakte toe, recto-verso kopieën van de identiteitskaart van elke erfgenaam, en het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren.

  Is uw situatie anders? Mail naar info.cdcdck@minfin.fed.be.

 • Wordt de bewaargeving vermeerderd met interesten?

  Een gestorte bewaargeving levert interesten op, en dit volgens een vijfjaarlijkse interestvoet.

  Interesten kunnen jaarlijks uitbetaald worden op hun vervaldag, en dit op verzoek van de rechthebbende, zijn/haar erfgenamen, of zijn/haar gevolmachtigde. De rentevoet op gelden betaald voor minderjarigen, vruchtgebruikers of ongeschikt verklaarden, verschilt van de rentevoet op gewone gelden.

  Opgelet, sinds mei 2016 is de interestvoet 0%.

 • Is er een verjaringstermijn van toepassing op vrijwillige bewaargevingen?

  Ja, kapitalen verjaren na 30 jaar, en interesten na 5 jaar, en dit te rekenen vanaf de laatste verrichting of het laatste schrijven in uw dossier.