Vrijwillige bewaargeving

Een vrijwillige bewaargeving of vrijwillig deposito is een eenvoudige bewaargeving door fysieke of rechtspersonen. De partijen beslissen zelf om en waarom een bedrag in bewaring te geven.

Vrijwillige bewaargeving (inschrijving, beheer, vrijgave)

 • Hoe voer ik een vrijwillige bewaargeving uit bij de Deposito- en Consignatiekas?

  Om een vrijwillige bewaargeving te plaatsen, doet u een gemotiveerd verzoek aan de Deposito- en Consignatiekas, per mail aan info.cdcdck@minfin.fed.be. De Deposito- en Consignatiekas beslist of ze uw vrijwillige bewaargeving aanvaardt of niet.

  Wanneer de vrijwillige bewaargeving wordt aanvaard, schrijft u het geld van deze bewaargeving over op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas:

  • IBAN BE58 6792 0040 9979
  • Mededeling: Rekening 9 + Naam, Voornaam
 • Ik heb mijn vrijwillige bewaargeving gestort aan de Deposito- en Consignatiekas. Wat gebeurt vervolgens?

  Na ontvangst van de gelden wordt u een bewaargevingsbewijs per aangetekend schrijven verstuurd. Dit document is een bewijs van uw bewaargeving, en de grootte van het bedrag.

 • Worden interesten op een vrijwillige bewaargeving terugbetaald door de Deposito- en Consignatiekas?

  Interesten op een vrijwillige bewaargeving kunnen jaarlijks uitbetaald worden op hun vervaldag. Hiertoe richt de rechthebbende (of erfgenamen, of gevolmachtigden) een formeel verzoek per mail aan info.cdcdck@minfin.fed.be.

 • Wanneer wordt mijn vrijwillige bewaargeving terugbetaald door de Deposito- en Consignatiekas?

  De rechthebbende of zijn/ haar erfgenamen of zijn/ haar gevolmachtigde vraagt de terugbetaling van het kapitaal, eventueel vermeerderd met de intresten, schriftelijk aan.

  De rechthebbende voegt een recto-verso kopie van de identiteitskaart toe, en het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren.

  De erfgenamen voegen een kopie van de erfenisakte toe, recto-verso kopieën van de identiteitskaart van elke erfgenaam, en het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren.

  Is uw situatie anders? Mail naar info.cdcdck@minfin.fed.be.