Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Borgtochten

Een borgtocht kan gevraagd worden bij het uitvoeren van werken en leveringen, en wordt opgelegd door een overheidsdienst of een particulier.

Alle categorieën van borgtochten kunnen nu worden geïntroduceerd via onze e-DEPO-applicatie.

Hulp nodig bij het gebruik van e-DEPO? Alle relevante informatie over de applicatie is beschikbaar via deze link .

Een borgtocht plaatsen of de teruggave aanvragen via e-DEPO Handleidingen en FAQ

Soorten borgtochten

Huurwaarborg
Overheidsopdracht
Wet Breyne
Borgsteller → Begunstigde

Huurder → verhuurder

Aannemer → aanbestedende overheid

Aannemer  → bouwheer

Context Huurwaarborg van huurder bij nieuwe huurovereenkomst, ten voordeel van verhuurder tot einde huurovereenkomst Leverancier of dienstverlener legt borgtocht neer in het kader van werken, diensten of leveringen voor een publiek organisme (overheid)

De Wet Breyne beschermt de aankoop van een woning op plan of de aankoop van een te bouwen woning en is enkel van toepassing voor zover het goed in België is gelegen en bestemd is voor bewoning.

Vervoersvergunning
Gevraagd door een openbare instantie
Kansspelen
Borgsteller →  Begunstigde

Transporteur →  FOD Mobiliteit

Bedrijf of individu →  openbare instantie

Houder van de vergunning → Kansspelcommissie

Context
 • bij aanvraag vervoersvergunning bij FOD Mobiliteit
 • borgtocht van 9.000 EUR voor de eerste vrachtwagen en 5.000 EUR voor elke bijkomende vrachtwagen.

Gevraagd door een openbare instantie, behalve borgtochten in het kader van een overheidspodracht, de Wet Breyne, een vervoersvergunning en opgelegd door de Kansspelcommissie

Het gaat bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend om borgtochten

 • gevraagd door de fiscus
 • door de Douane en Accijnzen
 • door de Nationale Loterij
 • door een gemeente
 • door een verantwoordelijke vertegenwoordiger
 • voor een jachtrecht
 • voor de exploitatie van een goed

 • voor uitbaters van een Casino of een speelautomatenhal, organisatoren van weddenschappen, leveranciers of herstellers van speelautomaten
 • opgelegd door de kansspelcommissie: voor de toekenning van bepaalde vergunningen (A - A+, B - B+, E, F1-F1+)

Opgelet, een borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling is een vorm van juridische consignatie, waarover u hier meer informatie kan vinden.

Vanaf 01/02/2019 heeft de borgstellingsakte van de Deposito- en Consignatiekas een nieuw en modern uitzicht. Hier vindt u meer informatie.