Gevraagd door een openbare instantie

In het kader van diverse wetgevingen vragen publieke instanties om gelden te storten bij de Deposito- en Consignatiekas.
In vele gevallen is het de fiscus (BTW, Douane en Accijnzen,…) die een waarborg bij de DCK ter garantie van fiscale verplichtingen vraagt. Bijvoorbeeld: de aansprakelijke vertegenwoordiger van de niet in België gevestigde belastingplichtige voor de BTW en de organisator van spelen en weddenschappen (ook indien er geen vergunning nodig is) ter garantie van fiscale verplichtingen (de zogenaamde spelen en weddenschappen buiten commissie).
 
Er is een eveneens een algemene verplichting om een borg te stellen voor rekeningdoende personen (art. 1366 Gerechtelijk Wetboek).
 
Het kan evenwel eveneens gaan om de vraag van een gemeentebestuur of bijvoorbeeld de nationale loterij om een borg te storten bij de DCK.
 

Borgtocht in geld door een openbare instantie

 • Hoe plaats ik een borgtocht in geld door een openbare instantie bij de Deposito- en Consignatiekas?
 • Moet ik betalen voor het plaatsen van een borgtocht in geld door een openbare instantie aan de Deposito- en Consignatiekas?

  Nee, het plaatsen van een borgtocht in geld door een openbare instantie is gratis.

 • Worden interesten op een borgtocht in geld door een openbare instantie terugbetaald door de Deposito- en Consignatiekas?

  De interesten worden jaarlijks op de vervaldag berekend en uitgekeerd.

 • Aan wie richt ik mijn aanvraag tot terugbetaling van een borgtocht in geld door een openbare instantie?

  U vraagt de terugbetaling van de borgtocht aan bij de openbare instantie.

  Douane en Accijnzen bezorgt rechtstreeks een vrijgavebrief per e-mail of per post aan de Deposito- en Consignatiekas. Dit is een schriftelijke goedkeuring met vermelding van het inschrijvingsnummer van de borgtocht en het bedrag dat mag vrijgegeven worden.

 • Welk bedrag van de borgtocht in geld door een openbare instantie wordt terugbetaald door de Deposito- en Consignatiekas?

  Na ontvangst van de vrijgavebrief zal de Deposito- en Consignatiekas overgaan tot de terugbetaling:

  • van de hele borgtocht
  • van de gedeeltelijke borgtocht
   • u krijgt een nieuw inschrijvingsbewijs toegestuurd, met nieuw inschrijvingsnummer en vermelding van het resterende bedrag
 • Waarom vraagt de Douane en Accijnzen waarborgen?
  Deze waarborgen zijn voornamelijk vereist om het fiscaal risico te dekken dat inherent is aan de  activiteiten van de douane- en/of accijnzen.
  De betrokken belastingen (douanerechten bij invoer of uitvoer, accijnzen, btw, …) moeten worden gedekt door een waarborg om minstens een minimale terugvordering te verzekeren van de bedragen verschuldigd aan de Schatkist in geval van een vaststelling van onregelmatigheden begaan door een marktdeelnemer.
  In dit verband zijn de belangrijkste redenen van betalingen aan de DCK ten voordele van de AAD&A:
  • Toelatingen: een waarborg, waarvan het bedrag wordt berekend door de AAD&A, is vereist voordat het merendeel van de toelatingen die  worden verleend.  Merk op dat de betrokken marktdeelnemer altijd vrij is om meer in te dienen dan het bedrag gevraagd door de AAD&A.
  • Kredietrekening (= rekening 49)/ uitstel van betaling: een marktdeelnemer kan genieten van uitgestelde betaling van het bedrag van de verschuldigde rechten, onder voorbehoud van het stellen van een waarborg. Doordat een uitstel van betaling een toegekende faciliteit is en geen verplichting, wordt de appreciatie van de omvang van de borg vrij overgelaten aan de marktdeelnemer.
  • Geschillen (minder voorkomend): een marktdeelnemer kan een waarborg stellen in afwachting van een uitspraak in een geschil voor de rechtbank.
  Nuttige informatie van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen om online formulieren in te vullen:
  KBO : BE0308.357.159
  Contacten:
  - Team borgtochten : Koning Albertlaan II 33 te 1030 Brussel
  - da.buek.borgtochten.ca@minfin.fed.be en/of 0257/51.086