Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gevraagd door een publieke instantie

Het gebeurt regelmatig dat een publieke instantie de storting van een borgtocht oplegt aan een onderneming of een individu. Met uitsluiting van de borgtochten in het kader van een overheidsopdracht, een vervoersvergunning, opgelegd door de Kansspelcommissie, kunnen alle borgtochten, gevraagd door een openbare instantie in deze categorie geconsigneerd worden.

Het gaat bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend om borgtochten gevraagd door de fiscus, door de Douane en Accijnzen, de Nationale Loterij, voor een jachtrecht, een verantwoordelijke vertegenwoordiger, voor de exploitatie van een goed, een gemeente, ....

 raadpleeg onze brochure (PDF, 229.43 KB)

 Ga naar e-DEPO Meer info over e-depo 

Procedure

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO(externe link) in MyMinfin.
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Openbare instantie" en volg de stappen.

U betaalt geen kosten. De Deposito- en Consignatiekas biedt deze dienst volledig gratis aan. De interesten worden jaarlijks op de vervaldag berekend en uitgekeerd via e-DEPO.

TERUGBETALING

U vraagt de terugbetaling van de borgtocht aan bij de openbare instantie.

Vervolgens kan deze openbare instantie de terugbetaling van de borgtocht rechtstreeks via e-DEPO aanvragen. Dit is de snelste manier om de borgtocht te herstellen.

Waarom vraagt de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen borgtochten? 

Deze borgtochten zijn voornamelijk vereist om het fiscaal risico te dekken dat samen gaat met de  activiteiten van de douane- en/of accijnzen.
De betrokken belastingen (douanerechten bij invoer of uitvoer, accijnzen, btw, …) moeten worden gedekt door een borgtocht om minstens een minimale terugvordering te verzekeren van de bedragen verschuldigd aan de Schatkist in geval van een vaststelling van onregelmatigheden begaan door een marktdeelnemer.
In dit verband zijn de belangrijkste redenen van betalingen aan de Deposito-en Consignatiekas (DCK) ten voordele van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (AAD&A):

  • Toelatingen: een borgtocht, waarvan het bedrag wordt berekend door de AAD&A, is vereist voordat het merendeel van de toelatingen die  worden verleend.  Merk op dat de betrokken marktdeelnemer altijd vrij is om meer in te dienen dan het bedrag gevraagd door de AAD&A.
  • Kredietrekening (= rekening 49)/ uitstel van betaling: een marktdeelnemer kan genieten van uitgestelde betaling van het bedrag van de verschuldigde rechten, onder voorbehoud van het stellen van een borgtocht. Doordat een uitstel van betaling een toegekende faciliteit is en geen verplichting, wordt de appreciatie van de omvang van de borg vrij overgelaten aan de marktdeelnemer.
  • Geschillen (minder voorkomend): een marktdeelnemer kan een borgtocht stellen in afwachting van een uitspraak in een geschil voor de rechtbank.

Aard van de verbintenis : de betaling van een borgtocht ten behoeve van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen met e-DEPO geldt als aanvaarding van de voorschriften van het (de) onderstaande model(len):
Nuttige informatie van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen om online formulieren in te vullen:
KBO : BE0308.357.159
Contacten:
Team borgtochten : Koning Albertlaan II 33 te 1030 Brussel
da.accounting.guarantees@minfin.fed.be