Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Huurwaarborg

Om eventuele schade, veroorzaakt door de huurder te dekken, heeft de eigenaar het recht om een huurwaarborg te vragen. Deze waarborg is niet verplicht, ze dient opgenomen te worden in de huurovereenkomst.

Een huurwaarborg is dus een financiële garantie, ter beschikking gesteld door de huurder van het gehuurde goed in het voordeel van der verhuurder (eigenaar) en dit tot het einde van de huurovereenkomst. Deze waarborg mag gebruikt worden om de tekortkomingen van de huurder te vergoeden.

 raadpleeg onze brochurE (PDF, 2.31 MB)

 Ga naar e-DEPo Meer info over e-depo 

Handig om te weten:

Procedure

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO in MyMinfin.
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Huurwaarborg" en volg de stappen.

U betaalt geen kosten. De Deposito- en Consignatiekas biedt deze dienst volledig gratis aan.

Inhouding

De verhuurder kan de Deposito- en Consignatiekas via e-DEPO verzoeken om over te gaan tot een inhouding op de huurwaarborg. Daartoe moet de verhuurder het gewenste bedrag meedelen, alsook het rekeningnummer waarop hij de tegoeden wenst te ontvangen. De inhouding zal gebeuren op voorwaarde dat de huurder geen bezwaar maakt en zijn goedkeuring geeft in e-DEPO.

In geval van onenigheid tussen huurder en verhuurder blijft de waarborg geblokkeerd tot er een akkoord wordt bereikt of er aan de Deposito- en Consignatiekas een uitvoerbaar vonnis wordt bezorgd.

Terugbetaling

Aan het einde van de huurovereenkomst geeft de verhuurder zijn akkoord via e-DEPO om de gedeponeerde middelen aan u terug te betalen.