Huurwaarborg

Een huurwaarborg is een financiële waarborg die door de huurder van het verhuurde goed wordt gesteld ten gunste van de verhuurder. Deze waarborg dient om de verhuurder schadeloos te stellen voor tekortkomingen van de huurder.
 

Borgtocht in geld voor een huurwaarborg

 • Welke procedure moet ik volgen om een huurwaarborg te stellen bij de Deposito- en Consignatiekas?
  • Vul het Downloadable file volgende formulier (PDF, 3.08 MB)zo duidelijk mogelijk in en stuur het naar het e-mailadres info.cdcdck@minfin.fed.be.
  • Na ontvangst en validering van dit formulier bezorgt een medewerker van de Deposito- en Consignatiekas u de betalingsinstructies (rekeningnummer + mededeling) van uw huurwaarborg. 
 • Moet ik betalen voor het stellen van een huurwaarborg?
  U betaalt geen kosten. De Deposito- en Consignatiekas biedt deze dienst volledig gratis aan.

  Als huurder moet u het bedrag van de waarborg evenwel aan de Deposito- en Consignatiekas overmaken.

 • Hoe kan ik als huurder de als huurwaarborg gedeponeerde tegoeden terugvorderen?

  Aan het einde van de huurovereenkomst geeft de verhuurder zijn akkoord om de gedeponeerde middelen aan u terug te betalen.

 • Hoe kan ik als verhuurder een beroep doen op de waarborg naar aanleiding van tekortkomingen van mijn huurder?
  De verhuurder kan de Deposito- en Consignatiekas op elk moment verzoeken om over te gaan tot een inhouding op de huurwaarborg. Daartoe moet de verhuurder het gewenste bedrag meedelen, alsook het rekeningnummer waarop hij de tegoeden wenst te ontvangen. De inhouding zal gebeuren op voorwaarde dat de huurder geen bezwaar maakt.

  In geval van onenigheid tussen huurder en verhuurder blijft de waarborg geblokkeerd tot er een akkoord wordt bereikt of er aan de Deposito- en Consignatiekas een uitvoerbaar vonnis wordt bezorgd.