Huurwaarborg

Om eventuele schade, veroorzaakt door de huurder te dekken, heeft de eigenaar het recht om een huurwaarborg te vragen. Deze waarborg is niet verplicht, ze dient opgenomen te worden in de huurovereenkomst.

Een huurwaarborg is dus een financiële garantie, ter beschikking gesteld door de huurder van het gehuurde goed in het voordeel van der verhuurder (eigenaar) en dit tot het einde van de huurovereenkomst. Deze waarborg mag gebruikt worden om de tekortkomingen van de huurder te vergoeden.

Handig om te weten:

 • U kunt gemakkelijk en snel uw huurcontract zelf online laten registreren via MyRent.
 • Meer info over de registratie van een huurcontract vindt u in deze FAQ-rubriek.

Borgtocht in geld voor een huurwaarborg

 • Welke procedure moet ik volgen om een huurwaarborg te stellen bij de Deposito- en Consignatiekas?
  • Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO in MyMinfin.
  • Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Huurwaarborg"
 • Moet ik betalen voor het stellen van een huurwaarborg?

  U betaalt geen kosten. De Deposito- en Consignatiekas biedt deze dienst volledig gratis aan.

  Als huurder moet u het bedrag van de waarborg evenwel aan de Deposito- en Consignatiekas overmaken.

 • Hoe kan ik als huurder de als huurwaarborg gedeponeerde tegoeden terugvorderen?

  Aan het einde van de huurovereenkomst geeft de verhuurder zijn akkoord via e-DEPO om de gedeponeerde middelen aan u terug te betalen.

 • Hoe kan ik als verhuurder een beroep doen op de waarborg naar aanleiding van tekortkomingen van mijn huurder?

  De verhuurder kan de Deposito- en Consignatiekas op elk moment via e-DEPO verzoeken om over te gaan tot een inhouding op de huurwaarborg. Daartoe moet de verhuurder het gewenste bedrag meedelen, alsook het rekeningnummer waarop hij de tegoeden wenst te ontvangen. De inhouding zal gebeuren op voorwaarde dat de huurder geen bezwaar maakt.

  In geval van onenigheid tussen huurder en verhuurder blijft de waarborg geblokkeerd tot er een akkoord wordt bereikt of er aan de Deposito- en Consignatiekas een uitvoerbaar vonnis wordt bezorgd.