Overige borgtochten

Andere borgtochten in geld

 • Hoe plaats ik een borgtocht in geld bij de Deposito- en Consignatiekas?
 • Moet ik betalen voor het plaatsen van een borgtocht in geld aan de Deposito- en Consignatiekas?

  Nee, het plaatsen van een borgtocht in geld is gratis.

 • Ik heb een borgtocht in geld geplaatst bij de Deposito- en Consignatiekas. Wat gebeurt vervolgens?
  • Na ontvangst van het stortingsformulier en de borgsom sturen wij u een bewijs van inschrijving en een bericht van borgstelling binnen vijf werkdagen. De naam en het adres van het rekeningnummer waarmee u gestort heeft, worden automatisch overgenomen op uw documenten. 
  • U stuurt zelf het bericht van borgstelling door naar de betrokken administratie of particulier.
 • Worden interesten op een borgtocht in geld terugbetaald door de Deposito- en Consignatiekas?

  De interesten worden jaarlijks op de vervaldag berekend en uitgekeerd. 

 • Richt ik mijn aanvraag tot terugbetaling van een borgtocht in geld aan de Deposito- en Consignatiekas?

  Nee, u moet zich niet richten tot de Deposito- en Consignatiekas. Wanneer alle werken of leveringen gedaan zijn, vraagt u de terugbetaling van de borgtocht aan bij de administratie of de persoon die de borgtocht heeft opgelegd.

  De administratie die de borgtocht heeft opgelegd, bezorgt rechtstreeks een vrijgavebrief per e-mail of per post aan de Deposito- en Consignatiekas. Dit is een schriftelijke goedkeuring met vermelding van het inschrijvingsnummer van de borgtocht en het bedrag dat mag vrijgegeven worden.

 • Binnen welke termijn betaalt de Deposito- en Consignatie de borgtocht in geld terug?

  De Deposito- en Consignatiekas betaalt de borgtocht terug binnen vijf werkdagen na ontvangst van de vrijgavebrief van de administratie of de persoon die de borgtocht heeft opgelegd.

 • Welk bedrag van de borgtocht wordt terugbetaald door de Deposito- en Consignatiekas?

  Na ontvangst van de vrijgavebrief zal de Deposito- en Consignatiekas overgaan tot de terugbetaling:

  • van de hele borgtocht
  • van de gedeeltelijke borgtocht
   • u krijgt een nieuw inschrijvingsbewijs toegestuurd, met nieuw inschrijvingsnummer en vermelding van het resterende bedrag