Vervoersvergunning

Iedere natuurlijke persoon of elke onderneming die een activiteit van goederenvervoer wil uitoefenen, moet een vervoersvergunning aanvragen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. De FOD Mobiliteit en Vervoer eist de neerlegging van een borgtocht van 9.000 EUR voor de eerste vrachtwagen en 5.000 EUR voor elke bijkomende vrachtwagen. Deze waarborg is verplicht om een vervoersvergunning te verkrijgen.

Borgtocht in geld voor een vervoersvergunning

 • Hoe plaats ik een borgtocht in geld bij de Deposito- en Consignatiekas?
  • Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO in MyMinfin
   Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Vervoersvergunning"

  Let wel, de begunstigde van de borgtocht in het kader van een vervoersvergunning is de FOD Mobiliteit en Vervoer (KBO-nummer 0308.357.852).

 • Moet ik betalen voor het plaatsen van een borgtocht in geld aan de Deposito- en Consignatiekas?

  Nee, het plaatsen van een borgtocht in geld voor een vervoersvergunning is gratis.

 • Worden interesten op een borgtocht in geld voor een vervoersvergunning terugbetaald door de Deposito- en Consignatiekas?

  De interesten worden jaarlijks op de vervaldag berekend en uitgekeerd via e-DEPO.

 • Aan wie richt ik mijn aanvraag tot terugbetaling van een borgtocht in geld voor een vervoersvergunning?

  U vraagt de terugbetaling van de borgtocht aan bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

  Vervolgens kan de FOD Mobiliteit en Vervoer rechtstreeks via e-DEPO de terugbetaling van de borgtocht aanvragen. Dit is de snelste manier om de borgtocht terug te krijgen.

 • Hoe kan ik mijn borgtocht in geld in het kader van een vervoersvergunning geheel of gedeeltelijk terugkrijgen van de Deposito- en Consignatiekas?

  Na ontvangst van de vrijgavebrief zal de Deposito- en Consignatiekas overgaan tot de terugbetaling:

  • van de hele borgtocht
  • van de gedeeltelijke borgtocht
   • u krijgt een nieuw inschrijvingsbewijs toegestuurd, met nieuw inschrijvingsnummer en vermelding van het resterende bedrag