Vervoersvergunning

De onderneming die een vervoersvergunning aanvraagt, moet hiervoor een borgtocht in geld van 9000 euro storten bij de Deposito- en Consignatiekas. Voor ieder bijkomend voertuig moet 5000 euro gestort worden.

Borgtocht in geld voor een vervoersvergunning

 • Hoe plaats ik een borgtocht in geld bij de Deposito- en Consignatiekas?
 • Moet ik betalen voor het plaatsen van een borgtocht in geld aan de Deposito- en Consignatiekas?

  Nee, het plaatsen van een borgtocht in geld voor een vervoersvergunning is gratis.

 • Worden interesten op een borgtocht in geld voor een vervoersvergunning terugbetaald door de Deposito- en Consignatiekas?

  De interesten worden jaarlijks op de vervaldag berekend en uitgekeerd.

 • Aan wie richt ik mijn aanvraag tot terugbetaling van een borgtocht in geld voor een vervoersvergunning?

  U vraagt de terugbetaling van de borgtocht aan bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

  De FOD Mobiliteit en Vervoer bezorgt rechtstreeks een vrijgavebrief per e-mail of per post aan de Deposito- en Consignatiekas. Dit is een schriftelijke goedkeuring met vermelding van het inschrijvingsnummer van de borgtocht, het bedrag en de datum waarop deze mag vrijgegeven worden.

 • Welk bedrag van de borgtocht in geld voor een vervoersvergunning wordt terugbetaald door de Deposito- en Consignatiekas?

  Na ontvangst van de vrijgavebrief zal de Deposito- en Consignatiekas overgaan tot de terugbetaling:

  • van de hele borgtocht
  • van de gedeeltelijke borgtocht
   • u krijgt een nieuw inschrijvingsbewijs toegestuurd, met nieuw inschrijvingsnummer en vermelding van het resterende bedrag