Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wet Breyne

De Wet Breyne beschermt de aankoop van een woning op plan of de aankoop van een te bouwen woning en is enkel van toepassing voor zover het goed in België is gelegen en bestemd is voor bewoning. Deze wet voorziet onder meer een verplichte waarborg, die de koper beschermt tegen de eventuele insolvabiliteit van de verkoper en een vergoeding biedt ingeval van een gebrekkige uitvoering van de werken.

 Ga naar e-DEPO Meer info over e-depo 

De borgtocht in het kader van de Wet Breyne is verplicht en bestaat uit een financiële waarborg ten bedrage van 5% van de prijs van het op te richten gebouw. De waarborg wordt gesteld door de ondernemer in het voordeel van de bouwheer.

Procedure borgtocht in geld in het kader van de Wet Breyne

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO(externe link) in MyMinfin.
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Wet Breyne" en volg de stappen.

U betaalt geen kosten. De Deposito- en Consignatiekas biedt deze dienst volledig gratis aan. De interesten worden jaarlijks op de vervaldag berekend en uitgekeerd via e-DEPO.

TERUGBETALING

Wanneer alle werken gedaan zijn, vraagt u de terugbetaling van de borgtocht aan bij de koper van de woning.

Vervolgens kan de koper van de constructie rechtstreeks via e-DEPO een terugbetaling aanvragen. Dit is de snelste manier om de borgtocht terug te krijgen.

Termijn voor automatische vrijgave van een borgtocht in het kader van de Wet Breyne

Voortaan kunnen borgtochten die in het kader van de wet Breyne werden gesteld, worden vrijgegeven tien jaar na de voorlopige oplevering of, bij gebrek daaraan, vijftien jaar na het stellen van de borgtocht, tenzij de koper of bouwheer een rechtsvordering heeft ingesteld om de borgtocht te laten invorderen en de Deposito- en Consignatiekas daarvan op de hoogte heeft gebracht via de toepassing e-DEPO of per aangetekende brief.