FATF

De Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementele instelling uit 1989, werd bedacht met het doel om het witwassen van kapitaal, het financieren van het terrorisme en alle andere bedreigingen van de integriteit van het internationale financiële systeem te bestrijden, door het opstellen van normen en het bevorderen van een doeltreffende toepassing van wettelijke, reglementaire en operationele maatregelen die alle staten en autoriteiten die bevoegd zijn inzake bestrijding van witwassen van kapitaal en financiering van het terrorisme, de financiële instellingen en andere actoren moeten opvolgen.

Om dat te doen heeft de FATF  40 aanbevelingen (PDF, 1.13 MB) uitgewerkt die worden erkend als internationale norm die regelmatig wordt herzien om rekening te houden met de evolutie van de witwastechnieken van kapitaal en de financiering van het terrorisme.

De FATF maakt regelmatig een evaluatie in elke lidstaat om zich ervan te vergewissen dat de aanbevelingen worden nageleefd en dat de ingezette maatregelen voor de bestrijding van het witwassen van kapitaal en de financiering van het terrorisme doeltreffend zijn.

De AATHES, vertegenwoordigd door Alexandre De Geest, is sinds juni 2016 de chef van de Belgische delegatie van de FATF.  

Contact

Treasury.fatf@minfin.fed.be