Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Consolidaties

De wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen van 21 december 2013 heeft  in de artikels 113 tot en met 121 een aantal maatregelen opgelegd  tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, met het oog op de beperking van de schuldratio.

De instellingen onderworpen aan deze wet moeten:

 • hun beschikbare gelden plaatsen op een rekening geopend bij de door de staat aangewezen instelling (momenteel bpost);
 • hun overige gelden rechtstreeks beleggen bij de Schatkist en/of ze beleggen in financiële instrumenten uitgegeven door de federale staat;
 • aan de minister van Financiën vier keer per jaar, op het einde van ieder trimester, alle inlichtingen verschaffen over hun plaatsingen en beleggingen en over alle leningen die zij aangaan;

De cel belast met het beheer van de consolidaties houdt de lijst bij van de instellingen die onderworpen zijn aan de consolidatie, behandelt de aanvragen voor andere modaliteiten en controleert de consolidaties. Bij niet-naleving van de regels kan een boete worden opgelegd.

In het kader van de andere modaliteiten toegekend aan bepaalde organismen krachtens art. 117 van de wet van 21 december 2013 die verschillende fiscale en financiële bepalingen oplegt, met name maatregelen om de financiële activa van overheidsdiensten te consolideren. Concreet willen wij u er op wijzen dat bpost sinds kort nieuwe services aanbiedt. Deze diensten zullen bijgevolg niet meer als redenen worden aanvaard voor toekenning van een andere modaliteit.

Het gaat hier over volgende diensten:

 • Bankterminals
 • Kredietkaarten (VISA-kaarten/ Mastercard)
 • Betalingen in andere deviezen en de ontvangst van gelden in andere deviezen (via een 679 rekening die noteert in EUR.  De deviezen worden omgezet naar EUR)

Gelieve contact op te nemen met bpost, als deze nieuwe services betrekking hebben op uw instelling.


Bijkomend willen we uw aandacht vestigen op het volgende:

Huurwaarborg

Indien de instelling van openbaar nut onderworpen is aan de maatregelen tot consolidatie, is het mogelijk om een huurwaarborg te plaatsen bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK) via de toepassing (e-DEPO). Het plaatsen van een huurwaarborg bij de DCK heeft de volgende voordelen: 

 • 100% digitaal proces waarbij alles rechtstreeks door de klant online wordt gedaan;
 • elke stakeholder heeft toegang tot het bestand;
 • 100% veilige applicatie via e-ID, token of itsme;
 • gestorte fondsen genieten van de staatsgarantie;
 • de service is 100% gratis. 
 • gestorte fondsen worden geconsolideerd. Daarom moet voor deze fondsen geen andere modaliteit worden ingediend.

Voor meer informatie nodigen wij u uit contact op te nemen met de DCK via:

Kredietlijn

De instellingen van openbaar nut onderworpen aan de maatregelen tot consolidatie kunnen een kredietlijn aanvragen bij het Federaal Agentschap van de Schuld.

Voor meer informatie (vergoeding en voorwaarden) kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Indien u meer informatie wenst over de consolidatie kan u contact opnemen met onze diensten op het volgende e-mailadres: consolidat.treasury@minfin.fed.be