Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Contact

ALGEMEEN CONTACT

Bel ons

02 572 57 57 (normaal tarief) 

Elke werkdag van 9 uur tot 17 uur.

Gemakkelijk bereikbaar van 9 tot 10 uur en van 13 tot 14 uur en na 15 uur, matig bereikbaar van 12 tot 13 uur en van 14 tot 15 uur, moeilijk bereikbaar van 10 tot 12 uur

  • Belt u naar aanleiding van een brief die u van de FOD Financiën ontvangen hebt? Controleer dan of daarin een 5- of 10-cijferige directe code staat ( vermeld bij het telefoonnummer (JPG, 110.48 KB)) en geef die in tijdens uw oproep.
  • Heeft u een directe code ontvangen van uw beroepsvereniging om rechtstreeks een kantoor Rechtszekerheid of een dienst Plan te bereiken? Geef tijdens uw oproep dan die code in.
  • Hebt u geen 5- of 10-cijferige code of weet u niet zeker welke code u moet gebruiken? Laat u dan leiden door het keuzemenu.

Een technisch probleem met een van onze e-services?

MAAK EEN AFSPRAAK

Wij ontvangen u enkel op afspraak in onze kantoren.

We zullen u altijd eerst per telefoon proberen te helpen.

SCHRIJF ONS

Gebruik altijd onze officiële correspondentieadressen voor uw briefwisseling.

Kies voor onze digitale diensten: GEMAKKELIJK, SNEL EN VEILIG!

  • Raadpleeg uw fiscaal en patrimoniaal dossier en regel de meeste van uw administratieve zaken online: 

MyMinfin

SPECIFIEKE DIENSTEN

Douane en Accijnzen

Voor vragen over douane en accijnzen of technische vragen over de geïntegreerde douanesystemen: contacteer de Algemene Administratie Douane en Accijnzen.

Fiscale Bemiddelingsdienst

In geval van een blijvend geschil met de federale belastingadministratie: contacteer de Fiscale Bemiddelingsdienst.

Let op:

  • Voor inkomstenbelastingen is dit NA indiening van een bezwaar of verzoek tot ambtshalve ontheffing (zie pagina 2 van uw aanslagbiljet).
  • Voor betalingsproblemen is dit NA weigering van een afbetalingsplan dat u voorstelde aan één van de infocenters of via MyMinfin.

Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)

Voor een probleem met de uitbetaling van onderhoudsgeld: contacteer de Dienst voor alimentatievorderingen.

INTERNATIONALE PARTNERS

U vertegenwoordigt:

  • een internationale organisatie
  • een ambassade
  • een internationale investeerder (ondernemingen)

Gebruik het contactformulier voor internationale partners.