Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Contact

ALGEMEEN CONTACT

Bel ons

02 572 57 57 (normaal tarief) 

Elke werkdag van 9 uur tot 17 uur.

Moeilijke bereikbaar van 9 tot 11 uur ; gemakkelijke bereikbaar van 12 tot 13 uur en van 15 tot 17 uur ; matige bereikbaar om 14 uur

  • Belt u naar aanleiding van een brief die u van de FOD Financiën ontvangen hebt? Controleer dan of daarin een 5- of 10-cijferige directe code staat ( vermeld bij het telefoonnummer (JPG, 110.48 KB)) en geef die in tijdens uw oproep.
  • Heeft u een directe code ontvangen van uw beroepsvereniging om rechtstreeks een kantoor Rechtszekerheid of een dienst Plan te bereiken? Geef tijdens uw oproep dan die code in.
  • Hebt u geen 5- of 10-cijferige code of weet u niet zeker welke code u moet gebruiken? Laat u dan leiden door het keuzemenu.

Een technisch probleem met een van onze e-services?

MAAK EEN AFSPRAAK

Wij ontvangen u enkel op afspraak in onze kantoren.

We zullen u altijd eerst per telefoon proberen te helpen.

SCHRIJF ONS

Gebruik altijd onze officiële correspondentieadressen voor uw briefwisseling.

Kies voor onze digitale diensten: GEMAKKELIJK, SNEL EN VEILIG!

  • Raadpleeg uw fiscaal en patrimoniaal dossier en regel de meeste van uw administratieve zaken online: 

MyMinfin

SPECIFIEKE DIENSTEN

Douane en Accijnzen

Voor vragen over douane en accijnzen of technische vragen over de geïntegreerde douanesystemen: contacteer de Algemene Administratie Douane en Accijnzen.

Fiscale Bemiddelingsdienst

In geval van een blijvend geschil met de federale belastingadministratie: contacteer de Fiscale Bemiddelingsdienst.

Let op:

  • Voor inkomstenbelastingen is dit NA indiening van een bezwaar of verzoek tot ambtshalve ontheffing (zie pagina 2 van uw aanslagbiljet).
  • Voor betalingsproblemen is dit NA weigering van een afbetalingsplan dat u voorstelde aan één van de infocenters of via MyMinfin.

Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)

Voor een probleem met de uitbetaling van onderhoudsgeld: contacteer de Dienst voor alimentatievorderingen.

INTERNATIONALE PARTNERS

U vertegenwoordigt:

  • een internationale organisatie
  • een ambassade
  • een internationale investeerder (ondernemingen)

Gebruik het contactformulier voor internationale partners.