Infocenters

Coronavirus: onze infocenters en kantoren zijn niet meer toegankelijk voor het publiek.

BRUSSEL

Adres

Finance Tower
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel

Openingstijden

9 u. - 12 u.

Plan uw bezoek aan het infocenter

Beschikbare diensten

Aanvragen

 • Algemene informatie
 • Vraag over persoonlijk belastingdossier
 • Afbetalingsplannen en terugbetalingen **
 • Aanvragen onderhoudsgelden
 • Aanvragen en vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld
 • Wijziging rekeningnummer
 • Kadastrale uittreksels *

Aangiften en attesten

 • Eigendom / Erfopvolging
 • Ingebruikname of einde werken (43B) *
 • Nalatenschappen (voor inwoners van Brussel of Wallonië)
 • Schuldoverzicht
 • Een attest van het buitenland laten goedkeuren
 • Een blanco aangifte personenbelasting aanvragen
 • Een blanco aangifte roerende voorheffing aanvragen

Registratie van documenten

 • Huurcontracten
 • Schenkingen
 • Nationaliteitsaanvragen

ANTWERPEN

Adres

AMCA
Italiëlei 4
2000 Antwerpen

Openingstijden

9 u. - 12 u.

Plan uw bezoek aan het infocenter

Beschikbare diensten

Aanvragen

 • Algemene informatie
 • Vraag over persoonlijk belastingdossier
 • Afbetalingsplannen en terugbetalingen **
 • Aanvragen onderhoudsgelden
 • Aanvragen en vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld
 • Wijziging rekeningnummer
 • Kadastrale uittreksels *

Aangiften en attesten

 • Eigendom / Erfopvolging
 • Ingebruikname of einde werken (43B) *
 • Nalatenschappen (voor inwoners van Brussel of Wallonië)
 • Schuldoverzicht
 • Een attest van het buitenland laten goedkeuren
 • Een blanco aangifte personenbelasting aanvragen
 • Een blanco aangifte roerende voorheffing aanvragen

Registratie van documenten

 • Huurcontracten
 • Schenkingen
 • Nationaliteitsaanvragen

Brugge

Adres

FOD Financiën
Koning Albert I-laan 1-5
8000 Brugge

Openingstijden

9 u. - 12 u.

Plan uw bezoek aan het infocenter

Beschikbare Diensten

Aanvragen

 • Algemene informatie
 • Vraag over persoonlijk belastingdossier
 • Afbetalingsplannen en terugbetalingen **
 • Aanvragen onderhoudsgelden
 • Aanvragen en vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld
 • Wijziging rekeningnummer
 • Kadastrale uittreksels *

Aangiften en attesten

 • Eigendom / Erfopvolging
 • Ingebruikname of einde werken (43B) *
 • Nalatenschappen (voor inwoners van Brussel of Wallonië)
 • Schuldoverzicht
 • Een attest van het buitenland laten goedkeuren
 • Een blanco aangifte personenbelasting aanvragen
 • Een blanco aangifte roerende voorheffing aanvragen

Registratie van documenten

 • Huurcontracten
 • Schenkingen
 • Nationaliteitsaanvragen

Gent

Adres

FOD Financiën
Gaston Crommenlaan 6
9000 Gent

Openingstijden

9 u. - 12 u.

Plan uw bezoek aan het infocenter

Beschikbare Diensten

Aanvragen

 • Algemene informatie
 • Vraag over persoonlijk belastingdossier
 • Afbetalingsplannen en terugbetalingen **
 • Aanvragen onderhoudsgelden
 • Aanvragen en vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld
 • Wijziging rekeningnummer
 • Kadastrale uittreksels *

Aangiften en attesten

 • Eigendom / Erfopvolging
 • Ingebruikname of einde werken (43B) *
 • Nalatenschappen (voor inwoners van Brussel of Wallonië)
 • Schuldoverzicht
 • Een attest van het buitenland laten goedkeuren
 • Een blanco aangifte personenbelasting aanvragen
 • Een blanco aangifte roerende voorheffing aanvragen

Registratie van documenten

 • Huurcontracten

Hasselt

Adres

FOD Financiën
Voorstraat 43
3500 Hasselt

Openingstijden

9 u. - 12 u.

Plan uw bezoek aan het infocenter

Beschikbare Diensten

Aanvragen

 • Algemene informatie
 • Vraag over persoonlijk belastingdossier
 • Afbetalingsplannen en terugbetalingen **
 • Aanvragen onderhoudsgelden
 • Aanvragen en vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld
 • Wijziging rekeningnummer
 • Kadastrale uittreksels *

Aangiften en attesten

 • Eigendom / Erfopvolging
 • Ingebruikname of einde werken (43B) *
 • Nalatenschappen (voor inwoners van Brussel of Wallonië)
 • Schuldoverzicht
 • Een attest van het buitenland laten goedkeuren
 • Een blanco aangifte personenbelasting aanvragen
 • Een blanco aangifte roerende voorheffing aanvragen

Registratie van documenten

 • Huurcontracten
 • Schenkingen
 • Nationaliteitsaanvragen

Leuven

Adres

FOD Financiën
Philipssite 3
3000 Leuven

Openingstijden

9 u. - 12 u.

Plan uw bezoek aan het infocenter

Beschikbare Diensten

Aanvragen

 • Algemene informatie
 • Vraag over persoonlijk belastingdossier
 • Afbetalingsplannen en terugbetalingen **
 • Aanvragen onderhoudsgelden
 • Aanvragen en vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld
 • Wijziging rekeningnummer
 • Kadastrale uittreksels *

Aangiften en attesten

 • Eigendom / Erfopvolging
 • Ingebruikname of einde werken (43B) *
 • Nalatenschappen (voor inwoners van Brussel of Wallonië)
 • Schuldoverzicht
 • Een attest van het buitenland laten goedkeuren
 • Een blanco aangifte personenbelasting aanvragen
 • Een blanco aangifte roerende voorheffing aanvragen

Registratie van documenten

 • Huurcontracten
 • Schenkingen
 • Nationaliteitsaanvragen

*Enkel op afspraak

** Opgelet: u kan hiervoor enkel in het infocenter terecht wanneer er nog geen vervolging gestart is. Contacteer in geval van vervolging uw lokaal invorderingsteam. U vindt de gegevens van uw lokaal invorderingsteam in uw fiscaal dossier op myminfin.be