Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

(Cyber)beveiligingsincidenten

Ik heb een verdacht bericht ontvangen in naam van de FOD Financiën. Wat moet ik doen?

De identiteit van de FOD Financiën wordt soms gebruikt voor online (e-mail, SMS …)  en telefonische fraude.

Wat moet u doen als u zulke fraude vermoedt of als u er slachtoffer van bent geworden?

Ik heb verkeerdelijk informatie ontvangen die me niet aanbelangt. Wat moet ik doen?

De FOD Financiën moet de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens die hij verwerkt, waarborgen. Zodra dergelijke gegevens, al dan niet met opzet, aan een onbevoegd persoon worden overmaakt, spreken we van een 'datalek'.

Wat moet u doen als u van de FOD Financiën toegang hebt verkregen tot gegevens van iemand anders?

Mijn onderneming werd getroffen door een cyberaanval. Wat moet ik doen?

Werd uw onderneming getroffen door een cyberaanval en kunt u daardoor niet tijdig voldoen aan uw verplichtingen bij de FOD Financiën? 

Meld ons dit zo snel mogelijk zodat wij samen kunnen bekijken welke maatregelen moeten worden genomen.