Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een datalek melden

Een datalek melden

Klik op de knop hierboven. Selecteer 'Meld een datalek' in de keuzelijst en vul het formulier in. 

Deel nooit op sociale media een document met persoonlijke gegevens dat u per ongeluk hebt ontvangen. U verergert de situatie en ondermijnt het recht op privacy van de betrokken burger.

De noodzaak om gegevens te beschermen en datalekken te voorkomen

De FOD Financiën doet er alles aan om de privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens die hij verwerkt, goed te beschermen.

Zodra zulke gegevens aan een ongeautoriseerd persoon worden verspreid, kwaadwillig of per ongeluk, spreken we van een datalek. Als dit zich voordoet, zal de FOD Financiën een onderzoek instellen naar de oorzaak en organisatorische, structurele en technische maatregelen nemen opdat dergelijke incidenten zich niet meer voordoen. 

Is het niet voor u? Meld het ons!

Incidenten die datalekken veroorzaken 

Datalekken kunnen zich voordoen als gevolg van een informatiebeveiligingsincident. Het betreft een ongewenste of onverwachte actie die de veiligheid van gegevens, behandeld door onze FOD, benadeelt.

Hier enkele voorbeelden: 

  • U ziet een document in uw overzicht in MyMinfin dat niet aan u toebehoort.
  • U ontvangt een e-mail/brief met een bijlage die bestemd is voor een andere burger
  • U ontvangt een e-mail/brief die gericht is aan een andere persoon met (quasi) dezelfde naam.
  • U ontvangt een e-mail/brief die gericht is aan een andere persoon, maar het adres is wel hetzelfde.De verplichting van de FOD Financiën om datalekken te melden

Door de komst van de GDPR op 25.05.2018, heeft FOD Financiën de plicht datalekken te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), voorheen de Privacycommissie. De FOD Financiën heeft 72 uur om hiervoor het nodige te doen. 

Waarom is het belangrijk om datalekken te melden

Als u informatiebeveiligingsincident goed wilt opvolgen, is het van essentieel belang dat die worden gemeld. Alleen als we ervan op de hoogte zijn, kunnen we voorkomen dat ze erger worden of zich opnieuw voordoen. 

Indien u in het bezit komt van persoonsgegevens van anderen, is het volgens artikel 504 van het WIB (Wetboek van de Inkomensbelasting) ten strengste verboden om de gegevens verder te verspreiden. Ook al zijn deze gegevens per ongeluk en door omstandigheden buiten uw wil in uw bezit gekomen. 

Een datalek melden

Klik op de knop hierboven. Selecteer 'Meld een datalek' in de keuzelijst en vul het formulier in. Het formulier zal behandeld worden door de betrokken dienst en u zult op de hoogte gebracht worden indien nodig volgens de GDPR-regels 

Phishing?

De identiteit van de FOD Financiën wordt soms gebruikt voor online fraude (e-mail, SMS …) of soms telefonische fraude. Vermoedt u een frauduleus bericht, type ‘phishing’, te hebben ontvangen in naam van de FOD Financiën? Volg deze instructies bij een vermoeden van phishing.