Disclaimer

Inhoudsbeleid 

De informatie op deze site of op de andere websites en toepassingen van de Federale Overheidsdienst Financiën is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen onze FOD te raadplegen. 

De op onze websites en toepassingen ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet als een authentieke overname van de officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde tekst (voor de Belgische wetgeving) of in het Publicatieblad van de Europese Unie (voor de Europese wetgeving) steeds voorrang. 

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, niet meer beschikbaar of bijgewerkt zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. U mag ons deze onjuistheden uiteraard signaleren

Wij leveren ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat onze sites en toepassingen volledig vrij van onderbreking zouden zijn of niet door andere technische problemen kunnen worden getroffen. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van onze websites en toepassingen.

Copyright 

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op onze websites en toepassingen vindt vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, worden aangewend.  

Elk commercieel gebruik van onze informatie moet het voorwerp uitmaken van een expliciete voorafgaandelijke goedkeuring. 

Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld.  

Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (waaronder afbeeldingen, geluiden en softwaretoepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen. 

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten op onze sites en toepassingen voor.