Brochures

Sinds kort zijn alle beschikbare publicaties, omzendbrieven en wetgevingen inzake douane en accijnzen voor het publiek en bedrijfsleven, gecentraliseerd op de webpagina's van FISCONET, door op deze link te klikken komt u op de juiste pagina's terecht