Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Contacteer de AAD&A

Problemen met de website?

Laat het ons weten!


Vragen rond COVID-19?


Persvragen?

Alle perscontacten verlopen via de woordvoerders van de FOD Financiën.


Voor technische vragen over de geïntegreerde douanesystemen PLDA, NCTS, EMCS, ECS, ICS of AC4 aangiften

Helpdesk 02 579 33 33 (gewoon tarief)

Deze telefonische dienst is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 18 uur.
U kunt ons ook op de onderstaande e-mail adressen contacteren:
Deze e-mailadressen zijn enkel bestemd voor vragen over de respectievelijke douane-applicaties. 

Buiten de openingsuren van de PDLA-Helpdesk kan je terecht bij de permanentie. Die is bereikbaar via telefoon op 0257/933 33 op weekdagen van 18u tot 8u en van vrijdag 18u tot maandag 8u.

Stuur vooraf een e-mail naar één van de volgende adressen en voeg het  bijgevoegde aanvraagformulier (DOCX, 36.02 KB) voor ondersteuning toe.

BIJ DE PERMANENTIE KAN JE TERECHT VOOR VOLGENDE SPECIFIEKE PROBLEMEN:

 1. Problemen bij het inloggen in PLDAWeb (uitgezonderd pc-configuratie) ;
 2. Problemen bij het tekenen van de aangifte in PLDAWeb ; (uitgezonderd pc-configuratie)
 3. Ontbreken van antwoordberichten van PLDAWeb en B2B (enkel na 30 minuten wachttijd en als de workaround niet van toepassing is) ;
 4. Communicatieproblemen tussen de systemen van de operatoren en de AAD&A ;
 5. Aanvragen voor noodprocedures voor onvoorziene gevallen (internetpanne, etc.…) bij de operator;
 6. Validatieproblemen in de systemen:
  • Voorbeeld:
   PLDA eist een ontbrekend document. Je kan de brochure van het Enig Document raadplegen om te weten over welk document het gaat.
   • Indien PLDA de aangifte valideert, is er geen probleem.
   • Geeft PLDA opnieuw een foutmelding, dan betreft het een validatiefout die de permanentie prioriteit moet behandelen (ST, NPS, etc.…).

Alle andere vragen kan je tijdens de openingsuren stellen aan de PLDA-Helpdesk.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wijzigde de openingsuren na een benchmarking met de buurlanden en een analyse van de inkomende oproepen.


Contacteer de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

North Galaxy
Koning Albert II-laan, 33 - Bus 900
1030 Brussel
België
Voor algemene vragen kan je het mini-contactcenter van de AAD&A contacteren:
02 572 57 57, bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur
info.douane@minfin.fed.be


Contactgegevens van onze regionale diensten

Voor vragen die betrekking hebben op regionale bevoegdheden kan je onze regionale diensten bereiken via onderstaande e-mailadressen.

Gewestelijke dienst e-mail
Douane en Accijnzen
Antwerpen
Ellermanstraat 21
2060 Antwerpen
da.marketing.antwerpen@minfin.fed.be
Douane en Accijnzen
Brussel
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
da.brussels@minfin.fed.be
Douane en Accijnzen
Gent
Sint-Lievenslaan 27-33
9000 Gent
da.gent@minfin.fed.be
Douane en Accijnzen
Hasselt
Voorstraat 43
3500 Hasselt
da.hasselt@minfin.fed.be
Douane en Accijnzen
Luik
Rue de Fragnée 2
4000 Luik
da.liege@minfin.fed.be

Douane en Accijnzen
Bergen
C A E - B1-B2-B3
Avenue Mélina Mercouri
7000 Bergen

da.mons@minfin.fed.be
Douane en Accijnzen 
Leuven
Philips-site 3A
3001 Leuven
da.leuven@minfin.fed.be