Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Contacteer de AAD&A

Algemene Administratie van Douane en Accijnzen

North Galaxy - bus 37
Koning Albert II-laan, 33
1030 Brussel
België
info.douane@minfin.fed.be

Problemen met de website?

Laat het ons weten!

Vragen rond COVID-19?

Alle perscontacten verlopen via de woordvoerders van de FOD Financiën.


Contactgegevens van onze diensten

Gewestelijke dienst e-mail Telefoon
Douane en Accijnzen
Antwerpen
Ellermanstraat 21
2060 Antwerpen
da.marketing.antwerpen@minfin.fed.be 02 577 58 70
Douane en Accijnzen
Brussel
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
da.brussels@minfin.fed.be 02 576 24 50
Douane en Accijnzen
Gent
Sint-Lievenslaan 27-33
9000 Gent
da.gent@minfin.fed.be 02 578 56 00
Douane en Accijnzen
Hasselt
Voorstraat 43
3500 Hasselt
da.hasselt@minfin.fed.be 02 576 17 50
Douane en Accijnzen
Luik
Rue de Fragnée 2
4000 Luik
da.liege@minfin.fed.be 02 578 90 10

Douane en Accijnzen
Bergen
C A E - B1-B2-B3
Avenue Mélina Mercouri
7000 Bergen

da.mons@minfin.fed.be 02 578 79 70
Douane en Accijnzen 
Leuven
Philips-site 3A
3001 Leuven
 da.leuven@minfin.fed.be 02 573 86 60

Helpdesk

Voor technische vragen over de geïntegreerde douanesystemen PLDA, NCTS, EMCS, ECS, ICS of AC4 aangiften:

02 579 33 33(gewoon tarief)

Deze telefonische dienst is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 18 uur.
U kunt ons ook op de onderstaande e-mail adressen contacteren: 

Buiten de openingsuren van de PDLA-Helpdesk kan je terecht bij de permanentie. Die is bereikbaar via telefoon op 0257/933 33 op weekdagen van 18u tot 8u en van vrijdag 18u tot maandag 8u.

Stuur vooraf een e-mail naar één van de volgende adressen en voeg het  bijgevoegde aanvraagformulier (DOCX, 36.02 KB) voor ondersteuning toe.

plda.helpdesk@minfin.fed.be
emcs.helpdesk@minfin.fed.be
ncts.helpdesk@minfin.fed.be

Bij de permanentie kan je terecht voor volgende specifieke problemen:

 1. Problemen bij het inloggen in PLDAWeb (uitgezonderd pc-configuratie) ;
 2. Problemen bij het tekenen van de aangifte in PLDAWeb ; (uitgezonderd pc-configuratie)
 3. Ontbreken van antwoordberichten van PLDAWeb en B2B (enkel na 30 minuten wachttijd en als de workaround niet van toepassing is) ;
 4. Communicatieproblemen tussen de systemen van de operatoren en de AAD&A ;
 5. Aanvragen voor noodprocedures voor onvoorziene gevallen (internetpanne, etc.…) bij de operator;
 6. Validatieproblemen in de systemen:
  • Voorbeeld:
   PLDA eist een ontbrekend document. Je kan de brochure van het Enig Document raadplegen om te weten over welk document het gaat.
   • Indien PLDA de aangifte valideert, is er geen probleem.
   • Geeft PLDA opnieuw een foutmelding, dan betreft het een validatiefout die de permanentie prioriteit moet behandelen (ST, NPS, etc.…).

Alle andere vragen kan je tijdens de openingsuren stellen aan de PLDA-Helpdesk.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wijzigde de openingsuren na een benchmarking met de buurlanden en een analyse van de inkomende oproepen.

Benchmarking:

* Helpdesk douane Nederland: elke werkdag van 07.00 tot 17.00, en niet in het weekend;

* Helpdesk douane Duitsland: elke werkdag van 07.00 tot 18.00, en niet in het weekend;

* Helpdesk douane Frankrijk: elke werkdag van 09.00 tot 17.00, en niet in het weekend.

Analyse van de inkomende calls van de eerste zes weken van 2017:

* Vóór 7u en na 19u is er gemiddeld niet één oproep per uur;

* Tussen 7u en 8u enerzijds, en tussen 18u en 19u anderzijds, zijn er gemiddeld tussen de twee en drie oproepen per uur;

* Het aantal oproepen geeft slechts significante cijfers tussen 8u en 18u, met op piekmomenten tot bijna 35 oproepen per uur;

* Op zaterdagen zijn er slechts gemiddeld een tiental oproepen per dag.