Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Accijnsgoederen ontvangen waarop de accijns al is betaald in een andere lidstaat

Het ontvangen van accijnsgoederen, door een bedrijf dat een economische activiteit uitoefent, waarop de accijnzen reeds zijn betaald in een andere lidstaat.

NIET:

 • ontvangen van accijnsgoederen waarop de Belgische accijns al is betaald door een leverancier: in principe geen bijkomende accijnsverplichtingen
  Uitzondering: specifieke vergunningen – specifieke wetgeving
 • verkopen op afstand: ontvangen van accijnsgoederen, door een particulier, waarop de accijnzen reeds zijn betaald in een andere lidstaat.

 • Algemene regel als je accijnsgoederen ontvangt waarop de accijns al is betaald in een andere lidstaat

  Ook al werden reeds accijnzen betaald in een andere lidstaat, toch ontstaat er opnieuw een accijnsschuld in België.  Accijnzen zijn immers verschuldigd in de lidstaat waar de goederen geconsumeerd (“verbruikt”) worden.

 • Procedure/Vervoersdocument als je accijnsgoederen ontvangt waarop de accijns al is betaald in een andere lidstaat

  • De accijnsgoederen worden ontvangen onder dekking van een vereenvoudigd geleidedocument (VGD) opgesteld door de afzender in de andere lidstaat
  • als bestemmeling moet u voorafgaand aan de verzending van de accijnsgoederen vanuit de andere lidstaat een zekerheid stellen bij het Belgisch hulpkantoor waarvan u afhangt.  De verzending mag pas aanvangen wanneer de afzender in de andere lidstaat de gegevens over de door u gestelde zekerheid vermeld in het vereenvoudigd geleidedocument (VGD).
  • uiterlijk de donderdag van de week die volgt op de week van de ontvangst van de accijnsgoederen moet u in België de verschuldigde accijnzen betalen door het indienen van een aangifte ten verbruik AC4 via de webapplicatie PLDA (PaperLess Douane en Accijnzen).
 • Terugbetaling als je accijnsgoederen ontvangt waarop de accijns al is betaald in een andere lidstaat

  Op basis van het door de Belgische autoriteiten afgestempelde VGD kan de afzender in zijn lidstaat een terugbetalingsaanvraag indienen voor de goederen waarop in zijn lidstaat accijnzen werden betaald maar in België aan u werden geleverd.

 • Wat is een vereenvoudigd geleidedocument (VGD)/Hoe vul ik dit formulier in?

  Het vereenvoudigd geleidedocument (VGD) bestaat uit 3 exemplaren:

  • exemplaar 1: te bewaren door de leverancier/afzender in de andere lidstaat
  • exemplaar 2: vergezelt de accijnsgoederen en wordt door u – als bestemmeling – bewaard
  • exemplaar 3: vergezelt de accijnsgoederen en wordt door u correct ingevuld teruggezonden aan de leverancier/afzender in de andere lidstaat waarmee deze de terugbetaling van de door hem betaalde accijnzen kan vragen.