Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Accijnsgoederen ontvangen waarop de accijns al is betaald in een andere lidstaat

Het ontvangen van reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen in een andere lidstaat die voor commerciële doeleinden worden geleverd in België.

NIET:

 • ontvangen van accijnsgoederen waarop de Belgische accijns al is betaald door een Belgische leverancier: in principe geen bijkomende accijnsverplichtingen
  Uitzondering: specifieke vergunningen – specifieke wetgeving
 • verkopen op afstand: ontvangen van accijnsgoederen, door een particulier, waarop de accijnzen reeds zijn betaald in een andere lidstaat.

 • Algemene regel als je accijnsgoederen ontvangt waarop de accijns al is betaald in een andere lidstaat

  Ook al werden reeds accijnzen betaald in een andere lidstaat, toch ontstaat er opnieuw een accijnsschuld in België.  Accijnzen zijn immers verschuldigd in de lidstaat waar de goederen geconsumeerd (“verbruikt”) worden.

 • Procedure/Vervoersdocument als je accijnsgoederen ontvangt waarop de accijns al is betaald in een andere lidstaat

  •  De accijnsgoederen worden ontvangen onder dekking van een e-VAD (elektronisch administratief document).  Dit e-VAD wordt aangemaakt via EMCS (Excise Movement Control System) dat alle accijnsbewegingen op Europees niveau centraliseert.

  • als bestemmeling moet u over een vergunning gecertificeerde geadresseerde beschikken.  U krijgt de accijnsgoederen toegezonden van de houder van een vergunning gecertificeerde afzender gevestigd in een andere lidstaat.

  • als houder van een vergunning gecertificeerde geadresseerde moet u een zekerheid stellen.

  • uiterlijk de donderdag van de week die volgt op de week van de ontvangst van de accijnsgoederen moet u - als gecertificeerde geadresseerde - in België de verschuldigde accijnzen betalen door het indienen van een aangifte ten verbruik AC4 via de webapplicatie PLDA (PaperLess Douane en Accijnzen).

 • Terugbetaling van reeds betaalde accijnzen in een andere lidstaat

  Op basis van het door de Belgische autoriteiten gevalideerde bericht van ontvangst kan de gecertificeerde afzender in zijn lidstaat een terugbetalingsaanvraag indienen voor de goederen waarop in zijn lidstaat accijnzen werden betaald maar in België aan u – als gecertificeerde geadresseerde - werden geleverd.

 • Specifieke gevallen om accijnsgoederen te ontvangen uit een andere lidstaat waarop de accijns al is betaald

  Vergunning tijdelijk gecertificeerde geadresseerde: wanneer je sporadisch (maximaal 6 keer per jaar) accijnsgoederen waarop de accijns al is betaald ONTVANGT vanuit een andere lidstaat.