Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Accijnsgoederen produceren in een belastingentrepot

Het produceren van accijnsgoederen moet plaatsvinden in een belastingentrepot.

 • Wat wordt verstaan onder “productie van accijnsgoederen”?

  Niet-limitatieve opsomming: brouwen van bier, distilleren van alcohol, produceren van alcoholhoudende dranken (wijn, likeuren, gin, jenever, wodka, whisky,…); vervaardigen van tabaksfabricaten; vervaardigen van energieproducten.

  (uitzonderingen: zie specifieke reglementering)

 • Wat is een belastingentrepot?

  Een belastingentrepot is de fysieke plaats waar de erkend entrepothouder (de natuurlijke of rechtspersoon die gemachtigd is om dit te doen in het kader van zijn bedrijfsuitoefening) accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling produceert, verwerkt, voorhanden heeft, ontvangt of verzendt.

 • Aanvraagformulier voor een belastingentrepot voor productie/verwerken/voorhanden hebben

  De aanvraag voor een vergunning erkend entrepothouder moet geschieden via een specifiek formulier bij de daartoe bevoegde dienst.

 • Voordelen van een belastingentrepot voor productie/verwerken/voorhanden hebben

  Zolang de accijnsgoederen zich in het belastingentrepot bevinden, zijn de accijnzen niet verschuldigd. De accijnzen worden pas verschuldigd bij de ‘inverbruikstelling’ in België. 

 • Belastingentrepot voor productie/verwerken/voorhanden hebben: voorwaarden?

  • gevestigd zijn in België;
  • het stellen van een zekerheid voor de opslag van accijnsgoederen;
  • het bijhouden van een voorraadadministratie volgens de voorschriften;
  • het zich houden aan de voorgeschreven controlemaatregelen;

  (zie ook: specifieke reglementering)

 • Wanneer betaal je als je een belastingentrepot bezit voor productie/verwerken/voorhanden hebben?

  Bij de inverbruikstelling in België via een elektronische aangifte ten verbruik AC4.