Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Accijnsgoederen verzenden onder schorsing van accijnzen

Wanneer men als bedrijf accijnsgoederen waarop de accijnzen (nog) niet werden betaald, wenst te verzenden onder de accijnsschorsingsregeling vanuit een belastingentrepot in België.  De accijnzen worden dan op dat moment niet in België betaald.

 • Naar wie mag je als belastingentrepot accijnsgoederen verzenden onder schorsing van accijnzen?

  • naar een ander belastingentrepot in België;
  • naar een belastingentrepot in een andere lidstaat;
  • naar een (tijdelijk) geregistreerde geadresseerde in een andere lidstaat.
 • Voorwaarden om accijnsgoederen te verzenden onder schorsing van accijnzen

  • het stellen van een zekerheid voor het verzenden van accijnsgoederen;
  • in voorkomend geval het stellen van een zekerheid voor de opslag van accijnsgoederen.
 • Vervoersdocument om accijnsgoederen te verzenden onder schorsing van accijnzen

  De accijnsgoederen worden verzonden onder dekking van een e-AD (elektronisch administratief document).  Dit e-AD wordt aangemaakt via EMCS (Excise Movement Control System) dat alle accijnsbewegingen op Europees niveau centraliseert.

 • Specifieke gevallen om accijnsgoederen te verzenden onder schorsing van accijnzen

  • verzenden onder de accijnsschorsingsregeling gevolgd door uitvoer;
  • verzenden naar een vrijgestelde geadresseerde (diplomaten, strijdkrachten,…..) in een andere lidstaat.