Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bier brouwen

 • DE PRODUCTIE VAN BIER

  Het brouwen van bier voor commerciële doeleinden is uitsluitend toegestaan in een belastingentrepot en geeft aanleiding tot betaling van accijnzen en eventueel een verpakkingsheffing op het ogenblik dat het product in verbruik wordt gesteld. De accijnzen berekent men op basis van een tarief naargelang de hoeveelheid afgewerkt product uitgedrukt in hectolitergraden Plato. De verpakkingsheffing bepaalt men in functie van het soort verpakking gebruikt voor de conditionering van het product en, wordt berekend per hectoliter product die een individuele, al dan niet herbruikbare, verpakking bevat.

 • VOORDELEN

  Commercialisering van geproduceerd bier.

 • DOELGROEPEN

  • Ondernemingen
  • Particulieren die bier willen brouwen met de bedoeling het te verkopen
 • BASISVOORWAARDEN

  - In het bezit zijn van een KBO-nummer
  - Een vergunning “erkend entrepothouder” verkrijgen:

  • Een aanvraag hiervoor indienen in 3 exemplaren, ondersteund door een gedetailleerde beschrijving van de productiemethoden, een gedetailleerd plan van de installaties en de ruimten waar de afgewerkte producten worden gestockeerd, een gedetailleerde lijst van de lokalen, kuipen, vaten en leidingen alsook een lijst van de ruimten waar de in verbruik gestelde bieren voorhanden worden gehouden;
  • De zekerheden stellen waarin de wetgeving voorziet;
  • Een voorraadadministratie voeren waarin de elementen zijn opgenomen die noodzakelijk zijn voor de werking van het belastingentrepot (voorraadfiches “grondstoffen”, werkregister, voorraadfiches “afgewerkte producten”) en deze voorraadadministratie op verzoek voorleggen;
  • Controles en opnemingen toestaan;
  • Een positief advies krijgen na een voorafgaande audit voor het bekomen van een vergunning “erkend entrepothouder”.

  - Een basislijst per soort bier indienen in 5 exemplaren;

  - Vóór de vervaardiging van het brouwsel een “brouwaangifte” per soort bier indienen in 3 exemplaren.

 • AANDACHTSPUNTEN

  • De betaling van de betreffende rechten gebeurt door middel van een aangifte ten verbruik (AC4).
  • Bij elke verandering van de ruimten of de installatie van de brouwerij moet een nieuwe aangifte worden ingediend. Dit heeft een wijziging van de vergunning “erkend entrepothouder” tot gevolg.
  • Bij verlies van bieren, vernietiging of niet-vervaardiging wegens overmacht de autoriteiten hiervan op de hoogte brengen zodanig dat ze dit kunnen vaststellen alvorens deze bieren de brouwerij verlaten.
  • De registers, fiches en andere bewijsstukken gedurende 3 jaar ter beschikking houden van de autoriteiten, te rekenen vanaf de laatste inschrijving.