Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Automatisch injectiesysteem - technische garantie – NIEUWE VERSIE

Een ‘automatisch injectiesysteem’ (AIS) wordt in artikel 26, §2 van het koninklijk besluit van 28 juni 2015 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit beschreven als:  

“Ieder injectiesysteem dat, als het in werking is, het onmogelijk maakt dat, door de leiding waarop het is gemonteerd, energieproducten lopen indien er geen merkstoffen worden geïnjecteerd of indien er onvoldoende wordt geïnjecteerd”.  

De uiteengezette technische garanties in deze externe nota moeten als supplementaire maatregelen naast de beschreven richtlijnen in de wetgeving gezien worden.  

Deze  externe nota (PDF, 712.19 KB)  (referentienummer PM 2018.000.245 - 003) d.d. 01/02/2023 + bijlagen (zie hieronder) vervangt de nota 'automatisch injectiesysteem - technische garanties' (referentienummer  PM 2018 .000. 245 - 002) d.d. 16/08/2021. 

Deze nota werd herwerkt op volgende punten (zie rode tekst in nota): 

Indien u energieproducten merkt m.b.v. een AIS moet u uiterlijk tegen 01/01/2025 de nodige stappen ondernomen hebben om in orde te zijn met de nieuwe richtlijnen.