Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Motorbrandstof te gebruiken door de land- en bosbouwtractoren

 • PROCEDURE “GEMENGD GEBRUIK” VOOR DE GEBRUIKER VAN EEN LANDBOUWTRACTOR

  Het gebruik van de procedure “gemengd gebruik” maakt het mogelijk om gemerkte gasolie (rood) te gebruiken om van accijns vrijgestelde en niet-vrijgestelde activiteiten afwisselend uit te voeren. Wanneer niet van accijns vrijgestelde activiteiten worden uitgevoerd, moet de accijns worden voldaan. Het accijnsbedrag wordt berekend op basis van een forfaitair gebruik per gepresteerd uur en per kilowatt van de tractor die wordt aangedreven met gemerkte gasolie om niet-vrijgestelde werkzaamheden uit te voeren.

 • VOORDELEN

  Het is mogelijk om één enkele tractor te gebruiken voor de beide soorten activiteiten waarbij elk risico van verontreiniging wordt weggenomen, wat onvermijdelijk is wanneer voor hetzelfde voertuig gemerkte gasoliën (rood) en niet-gemerkte gasoliën (wit) worden gebruikt.

 • DOELGROEP

  De gebruiker van een aan de periodieke technische controle onderworpen land-, tuin- of bosbouwtractor die hoofdzakelijk wordt gebruikt (voor meer dan 50 % van de gepresteerde uren gedurende een kalenderjaar) voor vrijgestelde activiteiten (activiteiten die, overeenkomstig de geldende wetgeving, tot de landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- en visteeltsector behoren) en wordt aangedreven met gemerkte gasolie.

 • BASISVOORWAARDEN

  • De gebruiker dient over een vergunning “energieproducten en elektriciteit” van het type “eindgebruiker” met vermelding van de productcode 7906 of 7907 te beschikken;
  • De gebruiker dient per tractor en per trimester een registratieformulier en eventueel het gebruikersoverzicht bij te houden;
  • Er mag enkel gebruik worden gemaakt van de voertuigen die voorzien zijn van een urenteller die de werkingsduur ervan registreert;
  • De tractor wordt hoofdzakelijk gebruikt voor vrijgestelde activiteiten.
 • TERMIJN

  De titularis van de nummerplaat van de tractor moet het registratieformulier/gebruikersoverzicht gedurende 5 jaar bewaren.

 • AANDACHTSPUNTEN

  • Om gebruik te kunnen maken van de procedure “gemengd gebruik” moet de titularis van de nummerplaat aan het begin van elk kalenderjaar en bij de eerste ingebruikname van de tractor beslissen of het voertuig hoofdzakelijk zal worden gebruikt voor vrijgestelde activiteiten.
  • Het registratieformulier moet worden ingevuld vóór de aanvang van elke niet-vrijgestelde activiteit. Dit formulier moet tijdens elke uitoefening van die activiteit in het betrokken voertuig aanwezig zijn zodat de bestuurder het formulier in geval van controle kan voorleggen. Aan het einde van elk trimester moet de titularis van de nummerplaat een kopie van dit formulier naar de controle der douane en/of accijnzen van zijn ambtsgebied versturen.
  • Voor de betaling van de accijns naar aanleiding van de uitoefening van niet-vrijgestelde activiteiten moet de titularis van de nummerplaat een aangifte ten verbruik voor die activiteiten indienen, alsook een globale aangifte ten verbruik voor het niet-vrijgestelde gebruik voor de ter beschikking gestelde tractor.