Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Professionele diesel: indienen terugbetalingsaanvraag

1. Online indienen

Zowel de Belgische eindgebruikers als de andere communautaire eindgebruikers kunnen hun terugbetalingsaanvraag online indienen:

  • Belgische bedrijven die hun aangifte online willen aanmaken, indienen en consulteren kunnen gebruik maken van de online applicatie PDIE.

Om toegang te krijgen tot de applicatie moet u in het systeem "Rollenbeheer" van FedICT uw gebruikers het profiel 'Professionele diesel' toekennen. De rol 'Professionele diesel' kan toegekend worden door de toegangsbeheerder binnen een bedrijf.

De handleiding over de applicatie PDIE vindt u  hier (PDF, 666.91 KB).

De toegang tot deze applicatie wordt beveiligd via een authenticatiesysteem. Bij een eerste aanmelding zal u automatisch omgeleid worden naar de Forreg-applicatie. In de Forreg-applicatie moet u alle relevante informatie meedelen om u als niet-inwoner van België te identificeren. Hierdoor kan dan de koppeling gemaakt worden tussen een natuurlijke persoon (die een aanvraag indient) en de rechtspersoon waarvoor hij werkt.

Meer info over de procedure vindt u hier ( NL (PDF, 849.77 KB) en  ENG (PDF, 620.14 KB)).

Voor mandatarissen is een gelijkaardige procedure voorzien ( NL (PDF, 50.34 KB) en  ENG (PDF, 49.61 KB)).

Als u als communautaire eindgebruiker de online applicatie PDIE 2 gebruikt moet u uw terugbetalingsaanvraag niet meer zelf afdrukken en opsturen naar de dienst Professionele diesel. Uw aanvraag wordt online ingediend.

2. Indienen op papier

De verplichting om aangiftes voor de terugbetaling van accijnzen voor professionele diesel digitaal in te dienen is op 1 juni 2024 van kracht geworden voor zowel Belgische als buitenlandse aanvragers.

De AAD&A voorziet in een overgangsperiode tot het einde van het jaar. Bijgevolg zal het nog steeds mogelijk zijn om de terugbetalingsaanvraag op papier in te dienen tot 31 december 2024. Hiervoor maakt u gebruik van het webformulier. Nadat u het webformulier heeft ingevuld drukt u het af, ondertekent u het en zendt u het per post naar de dienst professionele diesel.

De aanvragers worden aangeraden om nu reeds gebruik te maken van de online applicatie PDIE.

Meer informatie:

Contact & Helpdesk: da.diesel.brussels@minfin.fed.be