Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nieuwe regels brandstofgebruik tractoren

De Europese Unie heeft in het Publicatieblad van 11 september 2015 (2015/C/299/06) een oproep gepubliceerd tot het indienen van blijken van belangstelling - Uitnodiging om producten voor te stellen die geschikt zijn voor gebruik als merkstof in gasolie en kerosine. Hierbij wordt kennis gegeven van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het voorstellen van producten die geschikt zijn voor gebruik als merkstof in gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden. De oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, de over te leggen documenten en de te volgen procedure zijn beschikbaar via deze link (externe link).

NIEUWE ACCIJNSTARIEVEN VOOR GASOLIE GEBRUIKT ALS MOTORBRANDSTOF VANAF 1 NOVEMBER 2015

Via deze link (PDF, 19.02 KB) vindt u een overzicht van de nieuwe accijnstarieven voor gasolie gebruikt als motorbrandstof vanaf 1 november 2015. Deze tarieven gelden echter onder voorbehoud van publicatie van de betrokken wetgeving in het Belgisch Staatsblad. Fiscaliteit van de in verbruik gestelde voorraden (PDF, 43.74 KB).