Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Automatisering van bewegingen onder de regeling « accijns betaald » en digitalisering van het Vereenvoudigd Geleide Document (VGD)

De richtlijn (EU) 2020/262 van de Raad van 19 december 2019 houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking) en de wet van 16 oktober 2022 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen brengen vele wijzigingen met zich mee.

De belangrijkste wijziging betreft de automatisering van de procedure voor de overbrenging van accijnsgoederen buiten de accijnsschorsingsregeling, de zogenaamde «accijns betaald», door de digitalisering van het VGD (Vereenvoudigd Geleide Document).

Vanaf 13 februari 2023 zullen overbrengingen tussen de lidstaten van de EU van reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen moeten plaatsvinden via het elektronische systeem EMCS (Excise Movement and Control System), zoals reeds het geval is voor overbrengingen van accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling. Dit houdt in dat de papieren versie van het Vereenvoudigd Geleide Document (VGD) wordt vervangen door het Elektronisch Vereenvoudigd Administratief Document (e-VAD).

De doorlopende vergunningsaanvragen kunnen via MyMinfin ingediend worden. 

De tijdelijke vergunningsaanvragen of in geval van onbeschikbaareid van het systeem moeten de aanvragen via onderstaande formulieren in te dienen. 

Deze formulieren moeten per e-mail gestuurd worden naar:

 • de bevoegde regionale dienst Vergunningen (AAD&A) voor de permanente vergunningen;
 • het bevoegde hulpkantoor (AAD&A) voor de tijdelijke vergunningen.

U vindt hierover meer info in de aanvraagformulieren zelf.

 • Welke vergunningen zijn vereist?

  Om onder de regeling « accijns betaald » accijnsgoederen te kunnen verzenden of ontvangen naar of uit een andere lidstaat, zijn één of meer van de volgende vergunningen vereist:

  • Gecertificeerde afzender

  Deze vergunning maakt het mogelijk om op regelmatige basis accijnsgoederen  « accijns betaald » naar een andere lidstaat te verzenden. Als de procedure wordt gevolgd, kan de in België betaalde accijns worden terugbetaald.

  • Tijdelijke gecertificeerde afzender

  Deze vergunning maakt het mogelijk om maximaal 6 keer per jaar accijnsgoederen «accijns betaald» te verzenden naar een andere lidstaat. Per beweging is er 1 vergunning vereist. Als de procedure wordt gevolgd, kan de in  België betaalde accijns worden terugbetaald.

  • Gecertificeerde geadresseerde

  Deze vergunning maakt het mogelijk om op regelmatige basis accijnsgoederen «accijns betaald» uit een andere lidstaat te ontvangen. Bij ontvangst moet de gecertificeerde geadresseerde in principe de accijnzen in België aangeven en betalen. Een permanente borgstelling is vereist.

  • Tijdelijke gecertificeerde geadresseerde

  Deze vergunning maakt het mogelijk om maximaal 6 keer per jaar accijnsgoederen «accijns betaald»  te ontvangen uit een andere lidstaat. Per beweging is er 1 vergunning vereist. Bij ontvangst moet de tijdelijke gecertificeerde geadresseerde in principe de accijnzen in België aangeven en betalen. Een eenmalige borgstelling, per beweging, is vereist.

 • Hoe moet de vergunningsaanvraag worden ingediend?

  De doorlopende vergunningsaanvragen kunnen via MyMinfin ingediend worden. 

  De tijdelijke vergunningsaanvragen of in geval van onbeschikbaareid van het systeem moeten de aanvragen via onderstaande formulieren in te dienen. 

  Deze formulieren moeten per e-mail gestuurd worden naar:

  • de bevoegde regionale dienst Vergunningen (AAD&A) voor de permanente vergunningen;
  • het bevoegde hulpkantoor (AAD&A) voor de tijdelijke vergunningen.

  U vindt hierover meer info in de aanvraagformulieren zelf.

 • Hoe kan u het e-VAD indienen?

  De afzender maakt het e-VAD op in EMCS.

  De geadresseerde bevestigt de ontvangst van de goederen in EMCS wanneer de goederen ontvangen zijn. Vervolgens moet de geadresseerde de verschuldigde accijnzen betalen na het indienen van een aangifte tot verbruik AC4 in PLDA met regime 4583. In voorkomend geval kunnen de goederen in een belastingentrepot worden geplaatst na het indienen van een aangifte tot verbruik AC4 in PLDA met regime 4588. In het laatste geval moet hij tevens houder zijn van een vergunning erkend entrepothouder of daarvoor een beroep doen op de houder van een vergunning “erkend entrepothouder”.

 • Kan de papieren procedure nog gebruikt worden?

  Het gebruik van de papieren procedure kan nog in twee gevallen worden toegestaan:

  • De ontvangst van bewegingen begonnen vóór 13/02/2023 (papieren VGD) ;

  • Het gebruik van de noodprocedure.

 • Waar vindt u de technische specificaties en de FAQ?

  Meer gedetailleerde informatie over wijzigingen in de wetgeving en technische specificaties vindt u op de volgende webpagina's:

  https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/emcs

  FAQ - EMCS FASE 4 | FOD Financiën (belgium.be)