Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Algemene context : tijdelijke verlaging van de bijzondere accijns en het cliquet-systeem

Op 16/03/2022 heeft de regering besloten de bijzondere accijns op diesel gebruikt als brandstof en benzine met ingang van 19/03/2022 om middernacht te verlagen met 144,6281 euro/1.000 liter, exclusief 21% btw (d.w.z. een verlaging van de pompprijs met 175 euro/1.000 liter inclusief btw).

Parallel met de verlaging van het accijnstarief is voorzien in een cliquet-systeem (van 19/03/2022 tot en met 30/09/2022 - een maatregel die de regering heeft besloten te verlengen tot 31/03/2023) volgens welke het tarief van de bijzondere accijns geleidelijk zal worden verhoogd tot het niveau van 01/01/2022 in geval van een prijsdaling.

De procedure van het cliquet-systeem verloopt als volgt:

  • De bijzondere accijns verhoogt vanaf de eerste daling van de maximumprijs die leidt tot een daling van de maximumprijs onder 1,70 euro per liter respectievelijk voor diesel of benzine en bij elke volgende daling van de maximumprijzen.
  • De verhoging van de bijzondere accijns bedraagt de helft van de verlaging van het maximum van de prijs exclusief btw.

Het is de bedoeling dat de accijnstarieven na afloop van de tijdelijke maatregel weer op het niveau van 01/01/2022 worden gebracht, indien dit niveau in het kader van het cliquet-systeem op 31/03/2023 nog niet is bereikt.

Zowel voor de verlaging van de accijnstarieven als voor de verhoging van de accijnstarieven zijn uitvoeringsbesluiten genomen om een terugbetaling of bijbetaling te verrichten voor de reeds ten verbruik uitgeslagen voorraden van de betrokken energieproducten (= aanwezig in benzinestations etc.).

Bovendien wordt ook het bedrag van de restitutie voor commerciële diesel tijdelijk verlaagd. De betrokkenen zullen echter hetzelfde nettotarief voor de accijns blijven betalen als op 01/01/2022 van toepassing was.

Wettelijke basis:

Artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004

Koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2022)