Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Praktische modaliteiten van voorraadaangifte en de betaling/terugbetaling

Tariefverlaging (« cliquet –  ») : hoe gaat u te werk?

Wanneer ?

Wat moet u doen ?

Details en uitleg

De dag van het cliquet

Noteer de situatie van uw voorraad op 0:00

Zie hierna, punt 1

Vóór de uiterste datum voor de voorraadaangifte

Geef uw voorraad aan via MyMinfin (online formulier)

Zie hierna, punt 2

Na indiening van de voorraadaangifte, op een latere datum die u zal worden meegedeeld

Via uw e-box :

 • Ontvang de beslissing tot terugbetaling

Op uw bankrekening :

 • Wacht op de terugbetaling

Zie hierna, punt 3

Tariefverhoging  (« cliquet + ») : hoe gaat u te werk?

Wanneer ?

Wat moet u doen ?

Details en uitleg

De dag van het cliquet

Noteer de situatie van uw voorraad op 0:00

Zie hierna, punt 1

Vóór de uiterste datum voor de voorraadaangifte

Geef uw voorraad aan via MyMinfin (online formulier)

Zie hierna, punt 2

Na indiening van de voorraadaangifte, op een latere datum die u zal worden meegedeeld

Via uw e-box :

 • Ontvang de uitnodiging tot betaling

Per bankoverschrijving :

 • Betaal de aanvullende bijzondere accijns op de wijze en binnen de termijn die in de uitnodiging tot betaling zijn vermeld

Zie hierna, punt 4

Details en uitleg

1.Noteer de situatie van uw voorraad op 0:00

Op de dag van de tariefverhoging ("cliquet +") of -verlaging ("cliquet -") moet u voor de betrokken producten de voorraad in uw tanks om 0:00 uur bepalen en noteren :

Operator

Waar ?

Wettelijke basis en modaliteiten

Pomphouder

In uw register pomphouder

zie art. 52 KB 28/06/2015 over de belasting van energieproducten en elektriciteit en § 377 en bijlage XII van de circulaire 2023/C/19 betreffende de productcodes  energieproducten en elektriciteit, specifieke instructies kolommen 5 en 7

Handelaar

In uw voorraad- en bewegingsboekhouding

zie art. 14, § 9 KB 28/06/2015 hierboven

De datum, het bedrag en de producten waarop de verhoging ("cliquet +") of verlaging ("cliquet -") van de tarieven betrekking heeft, worden bekendgemaakt in een bericht in het Belgisch Staatsblad (zie lijst van berichten in het Belgisch Staatsblad).

2.Deze voorraad aangeven via een online formulier in MyMinfin

Modaliteiten

Zie handleiding.

Ten laatste op de donderdag van de 2de week volgend op de dag van het cliquet (zie lijst van berichten in het Belgisch Staatsblad), moet u aan de AAD&A, per pompstation/opslagplaats, voor elk product waarop het cliquet betrekking heeft, aangifte doen van:

 • De voorraad die u in uw tanks heeft om 0:00 uur op de dag van het cliquet (zie 1. hierboven) en:
 • Indien van toepassing, de leveringen die vóór de datum van het cliquet aan u zijn verzonden en die na 0.00 uur op de dag van het cliquet - dat wil zeggen na de bovengenoemde voorraadvaststelling - bij u zijn aangekomen.

Let op: voor tariefwijzigingen die plaatsvinden na 03/03/2023 moet de voorraadaangifte uitsluitend via MyMinfin gebeuren.

Daarom zal het volgende niet langer worden aanvaard:

 • “papieren" aangiften aan het loket;
 • per e-mail verstuurde aangiften;
 • enz., anders dan aangiften via MyMinfin.

Cliquet voor 1 of meerdere producten?

Indien het cliquet slechts 1 product betreft dat u in uw tankstation/opslagplaats aanhoudt, moet de voorraadaangifte alleen voor dat product worden gedaan. Als het cliquet betrekking heeft op meerdere producten die u in uw tankstation/opslagplaats aanhoudt, hoeft u voor dit cliquet slechts één voorraadaangifte te doen, maar wel met vermelding van de voorraad van elk van deze producten.

Voorraadaangifte voor  meerdere benzinestations / opslagplaatsen?

Als u meerdere benzinestations / opslagplaatsen heeft, moet u per benzinestation / opslagplaats één voorraadaangifte doen.

NB: Eigenaars van tankstations en handelaars met een vergunning "centraal beheer" kunnen één enkele aangifte indienen voor alle tankstations/opslagplaatsen die onder hun vergunning vallen, met een gestandaardiseerde bijlage met de gegevens voor elk tankstation/opslagplaats (zie Manual "centraal beheer").

Toegang tot MyMinfin en ondersteuning

Als u hulp nodig heeft:

3.In geval van een tariefverlaging ("cliquet - ") moet u wachten op de ontvangst van de terugbetalingsbeslissing via uw e-box en de uitvoering van de daarmee verband houdende terugbetaling, op uw bankrekening.

4.In geval van een tariefverhoging ("cliquet +") moet u wachten tot u de uitnodiging tot betaling via uw e-box ontvangt en vervolgens de extra bijzondere accijns betalen die daarmee gepaard gaat.

U ontvangt een uitnodiging tot betaling via uw e-box.

Dit document zal volgende gegevens bevatten :

 • het te betalen bedrag aan rechten (met gegevens die zijn berekend op basis van uw voorraadaangifte en het tarief van de bijzondere aanvullende accijns voor het betrokken cliquet) ;
 • de termijn waarbinnen deze betaling moet geschieden;
 • de rekening waarop de betaling moet worden verricht;
 • de te gebruiken gestructureerde mededeling.

Deze uitnodiging tot betaling wordt u uitsluitend via uw e-box toegezonden.

N.B.: er zijn nog geen uitnodigingen tot betaling verzonden aan aangevers voor eerdere verhogingen. Wij kunnen nog geen datum voor de verzending bekendmaken, maar u wordt geïnformeerd zodra deze bekend is.