Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

E-Commerce vanuit België

De digitale evolutie bij verkopen is in volle ontwikkeling.
De Administratie van de Douane en Accijnzen wenst u met de brochure " E-Commerce vanuit België (PDF, 2.2 MB)" te informeren over e-commerce van accijnsgoederen.
Deze brochure beperkt zich enkel tot de accijnswetgeving en verpakkingsheffing.
Het opstarten van een webshop van alcoholhoudende dranken, alcoholvrije dranken of koffie roept veel vragen op omdat u geconfronteerd
wordt met de accijnswetgeving.
Vaak wordt gedacht dat bij het vrij verkeer van goederen tussen de lidstaten van de EU nooit formaliteiten moeten vervuld worden MAAR voor alcoholhoudende dranken, alcoholvrije dranken, koffie of accijnsgoederen -producten in het algemeen geldt dit niet steeds en zijn vaak nog formaliteiten te voldoen.
De accijnstarieven zijn verschillend in alle lidstaten van de EU waardoor er, ondanks het vrij verkeer van goederen in de EU, toch nog controles mogelijk zijn bij het verkeer van de ene naar de andere lidstaat.
Accijnzen zijn verschuldigd in de lidstaat waar de goederen worden geconsumeerd waardoor het belang van een goede controle
voor elke lidstaat van belang is.
De informatie in deze brochure steunt op de Europese wetgeving voor alcoholhoudende dranken en op de nationale wetgeving voor alcoholvrije dranken en koffie.
Met deze informatie wordt niet beoogd om u een volledig overzicht te geven van de accijnswetgeving maar wel om u op een vlotte en meer geïnformeerde manier op weg te helpen met uw verkopen via een Belgische webshop.
Voor bijkomende vragen kan u na het lezen van deze brochure steeds contact opnemen met het bevoegde Team Vergunningen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.
De contactgegevens vindt u in bijlage 1 bij deze brochure.
Ik wens u alvast veel succes met uw webverkopen!
Verkoop en aankoop van tabaksfabrikaten in België is verboden via een webshop1.
Het is in België ook verboden om e-sigaretten (nicotinehoudend) en hun navullingen te verkopen via een webshop2.
1 KB van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2016.
2 KB van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2017.